Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
866 (465) 2008-08-22 - 2008-08-28

Termomodernizacja budynków szkolnych

Trwa realizacja drugiego etapu projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni". Projekt ten, zgodnie z umową finansową podpisaną w dniu 20.12.2007r. między Gminą Miasta Gdyni a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymał dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 1 998 080 EUR.
W 2008 roku prowadzona jest kompleksowa termomodernizacja czterech budynków: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Płk. Dąbka 207, Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27, Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Starodworcowej 36 oraz Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Krasickiego 28. W zależności od obiektu wykonywane są prace w zakresie: wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych, ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów oraz modernizacji systemów grzewczych. Zakończono również prace termomodernizacyjne w Zespole Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych z Zespołem Szkół Usługowych przy ul. Morskiej 77.
W pozostałych dwóch budynkach szkolnych objętych projektem prace termomodernizacyjne zostaną zakończone w grudniu 2008 r. Wszystkie budynki szkolne objęte projektem otrzymują nową elewację podnoszącą estetykę otoczenia.

ikona