866 (465) 2008-08-22 - 2008-08-28

Wolne miejsca w internacie

Kierownictwo internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca.
Koszt zakwaterowania w roku szkolnym 2008/2009 wynosi 120 zł/miesięcznie, a opłata za wyżywienie 12 zł/dziennie. Pełny miesięczny koszt pobytu (wraz z wyżywieniem wynosi około 360 zł.
Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. (058) 622 17 42, 622 08 22, fax. (058) 622 73 60.

ikona