866 (465) 2008-08-22 - 2008-08-28

Zapisy do…

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej ul. Śmidowicza 49, tel. (058) 625 38 59 www.bandera.neostrada.pl ogłasza nabór na rok szkolny 2008/2009 do: technikum uzupełniającego dla dorosłych (kształcącego w zawodzie technik handlowiec, technik mechanik kl. II i III).
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna Nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni ul. Raduńska 21 tel./fax. (058) 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskiewgdyni@neostrada.pl ogłasza nabór:
- absolwentów szkół średnich w zawodach: technik informacji naukowej, technik obsługi turystycznej, technik rachunkowości, technik administracji.
- kandydatów na rok szkolny 2008/2009 do I klasy 2-letniego liceum uzupełniającego na podbudowie szkoły zasadniczej i 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum i SP 8.
Uwaga! Istnieje możliwość uzupełnienia wykształcenia w klasach II, III. Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od pn. do pt. w godz. 8.00 - 14.00.
Szczegóły: www.kolegiummiejskie.info
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni (poprzednio Zespół Szkół Medycznych) ogłasza nabór na następujące kierunki kształcenia:
- technik masażysta - 2 lata (dzienny),
- ratownik medyczny - 2 lata (dzienny),
- technik usług kosmetycznych - 2 lata (dzienny i zaoczny),
- opiekun w domu pomocy społecznej - 2 lata (zaoczny),
- opiekunka dziecięca - 2 lata (dzienny i wieczorowy)
- opiekunka środowiskowa - 1 rok (zaoczny)
- opiekun medyczny - 1 rok (dzienny i zaoczny)
Szkoła jest bezpłatna. Adres: ul. Żeromskiego 31, 81 - 346 Gdynia, tel. (058) 620 81 17, fax (058) 661 43 71. http://www.msz.vti.pl/
***
Fundacja SAMARYTANIE ogłasza nabór dzieci na rok 2008/2009 w wieku 3-5 lat do nowo tworzonego Punktu Przedszkolnego w Gdyni Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138. Nowoczesne metody edukacji przedszkolnej, sala gimnastyczna, plac zabaw, basen. Tel.fax (058) 624 10 71, www.mali.samarytanie.pl,e-mail fundacja@samarytanie.pl
***
Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni (ul.Orłowska 57) prowadzi nabór do bezpłatnych szkół policealnych:
- Roczna szkoła policealna administracyjno - ekonomiczna po liceum profilowanym
- Dwuletnia policealna szkoła administracyjno-ekonomiczna w systemie zaocznym.
Możliwość wyboru specjalizacji: księgowy! Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. (058) 624 82 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.gdynia.pl
***
Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Gdyni przyjmuje zapisy na kursy języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia organizowane są przy wsparciu Konsulatu Generalnego Niemiec.
Rozpoczęcie zajęć: początek września 2008.
Dodatkowe informacje i telefoniczne zapisy: od 25 sierpnia do 3 września w poniedzialki i środy w godz. 10.30 - 12.30 tel. (058) 698 98 53, 0511 45 45 37. Zapisy w siedzibie, ul. Świętojańska 132 odbędą się 27 i 29 sierpnia oraz 2 września w godz. 15.30 - 17.00. E-mail: tpngdynia@op.pl, www.tpngdynia.dl.pl
***
Zespół Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy 81-222 Gdynia, ul. Morska 79, tel. (058)621 68 91/92, www.zsmgdynia.prv.pl, zsm@zsm.gdynia.pl ogłasza rekrutację do klasy pierwszej Technikum Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych (tryb stacjonarny) w zawodach:
• technik mechanik,
• technik pojazdów samochodowych.
***
Fundacja Dogtor przyjmuje zapisy na rok szkolny 2007/08 do Klubu Przedszkolaka Dogtorlandia przy Ośrodku Fundacji Dogtor przy ulicy Wolności 1A w Gdyni.
Klub przedszkolaka „Dogtorlandia" przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-5 lat. Zajęcia odbywają się w godzinach od 8.00- 17.00 i prowadzone są pod okiem pedagogów. Klub oprócz tradycyjnej opieki nad dzieckiem oferuje szereg zajęć przedszkolnych dzieci, w czasie których nabywają umiejętności obcowania z przyrodą i zwierzętami, uczą się zachowań pro ekologicznych i pro zdrowotnych, tolerancji wobec osób niepełnosprawnych i chorych. W ramach zajęć także nauka języka angielskiego i dogoterapia. Grupa dzieci nie przekracza 12 osób co gwarantuje indywidualne podejście do każdego dziecka.
Początek zajęć 15 września.
Szczegółowych informacji udziela prezes Fundacji Dogtor pod numerem telefonu 0 698 669 553.

ikona