881 (481) 2008-12-05 - 2008-12-11

Wyróżnienia dla krwiodawców

W dniach 22 - 26 listopada obchodzono w naszym kraju dni Honorowego Krwiodawstwa oraz jubileusz 50-lecia powstania Honorowego Krwiodawstwa w Polsce.
Z tej okazji 29.11.br. w Miejskim Klubie Honorowych Dawców Krwi w Gdyni odbyła się uroczystość w której uczestniczył przewodniczący Pomorskiej Rady Okręgowej Honorowego Krwiodawstwa w Gdańsku Włodzimierz Rytel.
Podczas spotkania wyróżniono osoby które zasłużyły się w propagowaniu tej wzniosłej i humanitarnej idei oraz systematycznie oddają krew. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Honorową Odznaką PCK - Krzysztof Kukla, Honorową Odznaką Zasłużony Krwiodawca Pomorza - Tadeusz Starostecki.
Medalem 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa m.in. - Iwona Kondracka, Zenon Blok, Andrzej Blok, Andrzej Gawski, Maciej Kucner, Julian Michaś, Józef Rogowski, Krzysztof Rybicki, Ludwik Starszak, Jerzy Samula, Wiesław Szymyślik, Marcin Slas, Ryszard Woliński.
Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi m.in. - Magdalena Popiołek, Beata Wójcik, Tomasz Ciesielski, Adam Pawłowski, Leszek Stachowiak, Ireneusz Sawka, Wojciech Wierzbicki.
Dyplomem m.in. - Małgorzata Kurzyńska, Monika Szlacht, Adrianna Wolińska, Zygmunt Jakusz, Julian Michaś, Mirosław Parchem, Tadeusz Tatrocki, Tomasz Woryna.
Wręczono również puchary i dyplomy Iwonie Kondrackiej oraz Tadeuszowi Starosteckiemu za uznanie ich przez Rejonową Radę HDK w Gdyni jako najlepszych i najaktywniejszych krwiodawców Gdyni za 2008 r. Jednocześnie Zarząd Klubu serdecznie dziękuje dyrekcji IX LO, a szczególnie Alinie Mroczkowskiej i Danielowi Czechowi za udostepnienie sali oraz pomoc w przygotowaniu spotkania.

ikona