890 (490) 2009-02-20 - 2009-02-26

Najwyższej jakości ciepło z gdyńskiego OPEC-u

12 lutego 2009 roku podczas uroczystości zorganizowanej w Rawie Mazowieckiej, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (OPEC)w Gdyni otrzymało prestiżowe wyróżnienie - tytuł JAKOŚĆ ROKU 2008.
Program Promocji Jakości w Polskich Przedsiębiorstwach JAKOŚĆ ROKU 2008 zorganizowany został przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz Redakcję Biznes Raportu Gazety Prawnej.
Przy wyborze laureatów decydującym kryterium było uwzględnienie wysokich standardów w misji przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie pracowników firmy w stałe podnoszenie jakości.
OPEC przystąpił do programu, ponieważ w ciągu 48-letniej działalności firma kładła nacisk na jakość świadczonych usług w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła na terenie Gdyni, Rumi, Sopotu i Wejherowa
Gdyńskie przedsiębiorstwo potwierdziło, że stosując wysokie standardy jakościowe i dbając o doskonalenie i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, od wielu lat znajduje się w czołówce najlepszych firm ciepłowniczych w kraju.
OPEC stworzył już m.in.:
- nowoczesny, na poziomie europejskim system ciepłowniczy w Gdyni i Rumi, poprzez likwidację wszystkich swoich kotłowni węglowych i przełączenie ich na m.s.c,
- scentralizowany system ciepłowniczy w Wejherowie, oparty na nowoczesnej ekologicznej ciepłowni,
- zmodernizował kotłownie gazowe w Sopocie i znacząco przyczynił się do uzyskania przez miasto w roku 2002 statusu kurortu.
Tytuł JAKOŚC ROKU 2008 to nie jedyna nagroda, którą otrzymała firma. W 2008 roku doceniono OPEC kilkakrotnie przyznając wyróżnienia: Certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom (styczeń 2008 r.), Nominacja do Lauru Honorowego Ciepłownictwo Polskie dla najnowocześniejszej firmy ciepłowniczej w kraju (wrzesień 2008 r.), Godło Europejski Standard (wrzesień 2008 r.).

ikona