896 (496) 2009-04-03 - 2009-04-09

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3 - 5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne w dn. 04.04.2009 r. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 27 w Gdyni ul. Wiejska 30. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na spotkanie ze specjalistami: psycholog, logopedzi,oligofrenopedagog w dn. 08.04.2009 r. w godz. 16.30 - 18.00 do Przedszkola Samorządowego nr 7 w Gdyni ul. Władysława IV 56. Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.

ikona