896 (496) 2009-04-03 - 2009-04-09

Konkurs fotograficzny - „Święta polskie”

Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi, ul. Cylkowskiego 5 w Gdyni, zaprasza do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pt. „Święta polskie" pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka.
Celem konkursu jest przedstawienie na fotografii atmosfery, tradycji, obyczajów, obrzędów, kolorytu, humoru, oprawy polskich świąt rodzinnych, ludowych, narodowych lub religijnych. Konkurs przeprowadzony będzie w czterech kategoriach:
I grupa - uczniowie szkół podstawowych - klasy IV - VI,
II grupa - młodzież gimnazjalna,
III grupa - młodzież szkół ponadpodstawowych,
IV grupa - nauczyciele wszystkich rodzajów szkół.
Format zdjęć konkursowych 20x30 cm (A4), liczba zgłoszonych zdjęć maksymalnie 3. Zdjęcia mogą być czarno - białe lub barwne. W konkursie biorą udział prace wykonane w ostatnich dwóch latach (nie starsze niż z 2007 r.)
Zdjęcia należy opisać w następujący sposób:
- sposób ekspozycji (góra/dół),
- imię, nazwisko, kategoria wiekowa autora,
- tytuł pracy oraz informacja gdzie i kiedy zdjęcie zostało zrobione,
- nazwa, adres placówki oświatowej, numer telefonu.
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 6 maja 2009 roku.
Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy nastąpi 22 maja 2009 roku godz. o 10.00 w Centrum Kultury i Rozrywki Gemini, ul. Waszyngtona 21.
Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne naruszenie dóbr osobistych i wizerunku osób fotografowanych na pracach biorących udział w konkursie.
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody. 

ikona