896 (496) 2009-04-03 - 2009-04-09

Miasteczko Zawodów pomaga poszukującym pracy

Działania realizowane w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów przez Fundację Gospodarczą w Gdyni:
- Doradztwo biznesowe*,
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*,
- Badanie predyspozycji zawodowych*,
- Jak założyć działalność gospodarczą? - 06.04.2009,
- Podstawy korzystania z internetu - 24.04.2009.
* wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
Wszystkie szkolenia są bezpłatne.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr (058) 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), Gdynia ul. Olimpijska 2 , pokój 101-102 i 103 (I p.). Strona internetowa: www.fungo.com.pl
Działalność Pomorskiego Miasteczka Zawodów jest dofinansowana ze środków Miasta Gdyni.

ikona