896 (496) 2009-04-03 - 2009-04-09

Warsztaty psychologiczne dla rodziców

Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk" Gdynia, ul. Maciejewicza 11 ogłasza zapisy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych na psychologiczne warsztaty oraz spotkania indywidualne z psychologiem. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Program dofinansowany jest przez PFRON.
Tematyka spotkań:
- emocje, empatia (umiejętność kierowania swoimi emocjami, kontrola emocji, sposób ekspresji, adekwatność emocji do sytuacji, odporność na frustracje, stres i zmęczenie),
- motywacja zewnętrzna a wewnętrzna, reakcje na niepowodzenia; umiejętność radzenia sobie z trudnościami, problemami i konfliktami,
- komunikacja werbalna i niewerbalna,
- poczucie własnej wartości i monolog wewnętrzny,
- asertywność,
- postawy społeczne,
- metody wychowawcze, zasady i sposoby pracy z niepełnosprawnymi;
- ćwiczenie prawidłowych metod komunikowania się, radzenia sobie z emocjami
- wsparcie psychologiczne rodziców dzieci niepełnosprawnych,
- szukanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
- wyjaśnianie indywidualnych problemów wychowawczych,
- wskazówki i rady praktyczne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
- nauka dzielenia się swoimi doświadczeniami i szukanie wsparcia psychicznego w otoczeniu oraz w osobach w grupie, nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń.
Szczegółowe informacje i zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 pod nr tel. (058) 782 76 09, (058) 782 76 10.
Ilość miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.  

ikona