896 (496) 2009-04-03 - 2009-04-09

Wszystko dla przedszkolaków

W piątek - 27 marca 2009 roku odbyła się uroczystość oddania do użytku rozbudowanej części Przedszkola Samorządowego nr 13 w Gdyni Witominie przy ul Widnej 15.
Dzięki rozbudowie placówki będzie możliwość utworzenia dodatkowej grupy przedszkolnej. Dobudowana została także szatnia i sala do ćwiczeń wraz z zapleczem sanitarnym. Koszt modernizacji przedszkola wyniósł 1,2 mln złotych.
Tym projektem samorząd gdyński rozpoczyna działania, których celem jest zwiększenie dostępności do przedszkoli. Rozstrzygnięty został już przetarg na rozbudowę Przedszkola Nr 46 na Pustkach Cisowskich, a w przygotowaniu jest przetarg na modernizację pomieszczeń w Przedszkolu Nr 28 na Witominie, dzięki której możliwe będzie stworzenie dodatkowej grupy.
***
1 kwietnia br. wystartowała rekrutacja do gdyńskich przedszkoli. W tym roku zrezygnowano z elektronicznego systemu zapisów i zadecydowano się rozpatrywać aplikacje przedszkolaków indywidualnie. Ostateczny termin złożenia karty w przedszkolu mija 20.04.2009 r. 18.05.2009 o godz. 14.00 wywieszenie zostaną w przedszkolach listy przyjętych dzieci. Od podjętych decyzji odwoływać się można w placówkach przedszkolnych do 22.05.2009 r. Natomiast 29.05.2009 o godz. 14.00 Wywieszone zostaną w przedszkolach ostateczne listy dzieci przyjętych.

ikona