953 (553) 2010-05-21 - 2010-05-27

„Gdynia bez barier” - laureaci

17 maja 2010 r. w Teatrze Muzycznym odbyła się gala konkursu „Gdynia bez barier". Poczas uroczystości wręczone zostały medale i wyróżnienia. Poniżej lista laureatów i wyróżnionych.
Medale:
- Waldemar Pożarowszczyk - Medal za długoletnie zaangażowanie i pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym oraz ich rodzinom. Kapituła szczególnie doceniła konsekwentne działania i rolę w rozwoju Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących w Gdyni. Dzięki staraniom Pana Waldemara Pożarowszczyka osoby niewidome, w tym szczególnie dzieci, poprzez wprowadzenie audiodeskrypcji mogą w pełni uczestniczyć w projekcji filmów.
- Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - Medal za szczególne osiągnięcia w leczeniu choroby genetycznej zespołu Sanfilippo, które dały nadzieję dzieciom i ich rodzinom.
- Fundacja „Otwórz Oczy" z Grodziska Mazowieckiego - Medal za pomysł i wydanie książeczek „Moja mama jeździ na wózku", „Moja mama nie widzi", „Moja mama nie słyszy" w ramach projektu „Porozmawiajmy o uczuciach".
Wyróżnienia:
- dr Dariusz Wójcik - wyróżnienie za długoletnie i konsekwentne zaangażowanie i pomoc w rodzicielstwie osób z niepełnosprawnością. Działania dr Wójcika wykraczają poza ramy misji społecznej, pełna wrażliwość i zrozumienie człowieka są godne naśladowania.
- Samorządowe Przedszkole Nr 7 w Gdyni - wyróżnienie za stworzenie wyjątkowej atmosfery i warunków kształcenia i wychowania dla dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami.
- Krzysztof Orłowski - Kapituła XI edycji konkursu „Gdynia bez barier" przyznała wyróżnienie za wieloletnie redagowanie czasopisma „Życie pod Wiatr", które nie tylko wspiera osoby chore na Stwardnienie Rozsiane, ale ich rodziny i przyjaciół. Pan Orłowski swoją postawą zyskał podziw i uznanie wielu osób, które podkreślają ciepły i serdeczny stosunek do ludzi potrzebujących pomocy.
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Gdyni - wyróżnienie za stworzenie wyjątkowej atmosfery i warunków pracy dla osób z różnymi dysfunkcjami. Kapituła konkursu zwróciła szczególną uwagę na pełne zrozumienia podejście pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu w Gdyni w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak i stworzenie możliwości zatrudnienia w kompleksowo dostępnej placówce. 

ikona