Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
963 (563) 2010-08-06 - 2010-08-12

„Moje życie z Gdynią w tle” - konkurs

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni ogłasza X edycję konkursu fotograficznego Gdynia w fotografii pod hasłem „Moje życie z Gdynią w tle". Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich miłośników Gdyni, którzy potrafią przez obiektyw fotograficzny dostrzec i utrwalić życie mieszkańców i piękno naszego miasta.
Gdynia w 2011 roku obchodzi swoje 85. urodziny. Historia Gdyni jest ściśle związana z mieszkańcami - ludzie, ich marzenia i determinacja w działaniu tworzyły i zmieniały to niezwykłe miasto.
Konkurs ma na celu pokazanie tego, co jest ważne dla współczesnych mieszkańców Gdyni, czym żyją, jakie mają zainteresowania, co jest im bliskie.
Na konkurs należy nadsyłać zdjęcia przedstawiające istotne dla gdynian wydarzenia, pasje oraz ludzi na tle miasta.
Fotografie w formacie 20cm x 30cm czarno-białe i barwne, wykonane w dowolnej technice należy składać w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej do 19 listopada 2010 r.
Do konkursu można nadsyłać tylko zdjęcia wykonane współcześnie. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 prace wraz z dołączonym w osobnej zaklejonej kopercie formularzem zgłoszeniowym, który jest do pobrania we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz na stronie internetowej: www.mbpgdynia.pl.
Koperta z formularzem oraz prace konkursowe powinny być opatrzone jednakowym kodem wybranym przez autora konkursowej pracy.
Prace nie mogą być podpisane przez autora imieniem i nazwiskiem, wskazane jest opatrzenie pracy tytułem.
Prace konkursowe będą oceniane przez Jury według następujących kryteriów: wartość artystyczna, zgodność z tematem konkursu, niebanalna interpretacja tematu, jakość techniczna, spełnienie wymogów formalnych.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 1 grudnia 2010 r. i zostanie zamieszczone na stronie internetowej: www.mbpgdynia.pl.
Uroczyste wręczenie nagród książkowych oraz wernisaż wystawy najlepszych fotografii odbędzie się 1 grudnia 2010 r. o godz. 17.30 w Filii nr 18, ul. Kartuska 20.
Organizator konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela (w godz. 8.00 - 16.00) Dział Instrukcyjno-Metodyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, ul. Partyzantów 39/IV (wejście od ul. Kopernika), tel. 58 622 44 31, e-mail dim@mbpgdynia.pl,
Regulamin konkursu dostępny jest w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na stronie www.mbpgdynia.pl 

ikona