Aktualności

Bezpieczna Gdynia

fot. Gdynia.pl

fot. Gdynia.pl

08.06.2021 r.

Gdynia to miejsce szczególne, miasto oddychające pełną piersią i budzące zachwyt. Miejsce atrakcyjne dla inwestorów, z dużymi możliwościami turystycznymi i biznesowymi. Największym potencjałem Gdyni są jej mieszkańcy – niebojący się marzyć, ambitni, pracowici i otwarci. Nasze miasto to pozytywne emocje, zaangażowanie i chęć, by każdego dnia zmieniać je na lepsze. Odważnie, mądrze, z troską o wszystkich mieszkańców, Gdynia wciąż się rozwija i mimo pandemii nie zwalnia tempa.


Ostatni rok działań samorządu zdominowany przez pandemię COVID-19 pokazał, że w Gdyni działamy szybko, wdrażamy programy, które pomagają przetrwać kryzys społeczny i gospodarczy. O tym, że takie zarządzanie miastem przynosi zamierzony efekt, przekonaliśmy się po pierwszej fali pandemii, gdy Gdynię ominął poważny kryzys, a statystyki wskazują, że rośnie liczba zakładanych działalności gospodarczych.

Każdego dnia zmieniamy Gdynię dla Was. Bezpieczna Gdynia to sprawnie funkcjonujące służby mundurowe, ochrona zdrowia czy liczący 138 kamer miejski system monitoringu. To również dbałość o infrastrukturę dla pieszych, dzieci zmierzających do szkół czy osób z niepełnosprawnościami – wyniesione przejścia dla pieszych, progi zwalniające i strefy ograniczenia prędkości samochodów do 30 km/h, a także 6000 nowych, energooszczędnych latarni. To wreszcie działania traktujące bezpieczeństwo w szerszym kontekście – przyjęcie „Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu do roku 2030” czy 14 milionów złotych wsparcia dla mieszkańców podczas pandemii w ramach Gdyńskiego Falochronu.