Straż Miejska

Straż Miejska w Gdyni

Telefony interwencyjne/całodobowe

  • 986
  • 58 660 22 03
  • 58 660 22 04
  • 601 997 112 - telefon interwencyjny dla osób niesłyszących do wysyłania SMS

Adres: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul.Władysława IV 12/14, Gdynia
FAX: 58 660 22 07
Pozostałe dane kontaktowe:

Komenda Straży Miejskiej

tel. 58 527 24 01, 58 527 24 02
Adres: ul. Zakręt do Oksywia 10, Gdynia
FAX: 58 663 79 59


Komendant Straży Miejskiej

tel. 58 527 24 04
adres: ul. Zakręt do Oksywia 10, Gdynia

Zastępca Komendanta

tel. 58 527 24 04
adres: ul. Zakręt do Oksywia 10, Gdynia


Sekretariat

tel. 58 527 24 04
e-mail: straz_miejska@gdynia.pl
adres: ul. Zakręt do Oksywia 10, Gdynia
FAX: 58 663 79 59 


Kontakt dla mediów

tel. 661 600 582
e-mail: l.wawrzyniak@gdynia.pl
adres: ul. Zakręt do Oksywia 10, Gdynia


I Referat Dzielnicowy

tel. 58 527 23 10
e-mail: rewirowi1-sm@gdynia.pl
adres: ul. Żeglarzy 7, Gdynia
FAX: 58 622 31 37


II Referat Dzielnicowy

tel. 58 527 23 20, 661 600 572
e-mail: rewirowi2-sm@gdynia.pl
adres: ul. Augustyna Necla 15-17, Gdynia


III Referat Dzielnicowy

tel. 58 527 23 30
e-mail: rewirowi3-sm@gdynia.pl
adres: ul. Zakret do Oksywia 10


EkoPatrol/Zadania z zakresu ochrony środowiska i zwierząt

tel. 58 527 24 31, 58 527 24 32, 661 600 582, 661 600 571
e-mail: ekopatrol-sm@gdynia.pl
adres: ul. Zakręt do Oksywia 10, Gdynia


Zespół profilaktyki/Patrol szkolny

tel. 58 527 24 36, 669 330 028
e-mail: profilaktyka-sm@gdynia.pl
adres: ul. Zakręt do Oksywia 10, Gdynia


Ochrona Urzędu Miasta

tel. 58 668 82 21
adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia


Skargi, wnioski i interwencje

Komendant Straży Miejskiej w Gdyni w sprawach skarg, wniosków i interwencji przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 14.00- 16.00 w Komendzie Straży Miejskiej w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia 10. W pozostałe dni robocze Komendant przyjmuje w godz. 7.00-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z sekretariatem Straży Miejskiej (tel. 058 527 24 04).

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-244), przy ul. Zakręt do Oksywia 10.
Informację o przetwrzaniu danych osobowych przez Straż Miejską w Gdyni znajdą Pańtwo po adresem: Link

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2013 00:00
  • ikona

    Autor: Marcin Kostrzyński (m.kostrzynski@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 26.10.2023 10:52
  • ikonaZmodyfikował: Michał Szymura
ikona