Aktualności

Święto Straży Miejskiej. Dziękujemy za Waszą służbę!

Straż Miejska w Gdyni działa od 32 lat. Zdjęcie archiwalne // fot. Paweł Kukla

Straż Miejska w Gdyni działa od 32 lat. Zdjęcie archiwalne // fot. Paweł Kukla

29.08.2022 r.

Każdego dnia prowadzą wiele działań. Dbają o bezpieczeństwo w mieście i niosą pomoc mieszkańcom oraz zwierzętom. Dziś mają swoje święto. 29 sierpnia to Dzień Straży Miejskiej. Z tej okazji dziękujemy gdyńskim funkcjonariuszom za ich służbę i składamy im życzenia.

Strażnicy miejscy dbają o bezpieczeństwo w naszym mieście od 32 lat. Interweniują nie tylko w sprawach społecznych, ale również tych dotyczących środowiska, ekologii i zwierząt. Prowadzą działalność edukacyjną i profilaktyczną. Lista ich zadań jest bardzo długa. Każdy funkcjonariusz przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu życia w naszym mieście.

Straż Miejska w Gdyni, jako jedna z nielicznych formacji tego typu w Polsce, pracuje całą dobę przez siedem dni w tygodniu. W jej skład wchodzą: jednostki patrolowo-interwencyjne, referaty dzielnicowe, referat profilaktyki czy EkoPatrol. To także dyżurna służba przy Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Funkcjonariusze są odpowiedzialni za obsługę miejskiego monitoringu oraz oraz ściśle współpracują z innymi przedstawicielami służb mundurowych w naszym mieście.

29 sierpnia przypada Dzień Straży Miejskiej. To okazja, aby podziękować strażnikom za ich codzienną służbę.

– Gdyńscy strażnicy miejscy stanowią fundament bezpiecznego miasta. Każdego dnia są gotowi do działania, wykazują się profesjonalizmem i odpowiedzialnością. Zawsze można na nich liczyć. Dostrzegamy ten trud, zaangażowanie i wiemy, jak wymagającym zdaniem jest dbanie o porządek w mieście i bezpieczeństwo mieszkańców. Dziękujemy za Państwa służbę i życzymy zdrowia, wytrwałości i wielu sukcesów – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

– Straż Miejska to bardzo potrzebna formacja, która pełni ważną funkcję. Dba o bezpieczeństwo w mieście i służy pomocą tym, którzy jej potrzebują. Z okazji Dnia Straży Miejskiej chciałbym podziękować strażniczkom i strażnikom za pracę, którą sumiennie i profesjonalnie wykonują każdego dnia - dodaje Rafał Klajnert, sekretarz miasta i dyrektor Urzędu Miasta Gdyni.

– Dzień Straży Miejskiej to dla nas bardzo ważna data. Przy tej okazji warto pamiętać, że wszyscy pracownicy tej formacji bezustannie angażują się we wszystko, co robią. Realizują działania na rzecz mieszkańców, aby każdy mógł się czuć spokojnie i bezpiecznie. Za to dziękuję moim współpracownikom – zauważa Andrzej Bień, komendant Straży Miejskiej w Gdyni.

Historia Straży Miejskiej w Gdyni


Od 1976 roku w Gdyni działała Służba Porządkowa w strukturach Wydziału Gospodarki Komunalnej. Jej pracownicy zajmowali się m.in. sprawdzaniem czystości posesji, kontrolą handlu i pobieraniem opłat targowych. W 1990 roku mocą przepisów ustawy o samorządzie gminnym, gminy zobowiązano m.in. do utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego. W celu realizacji tego zadania zezwolono im na tworzenie własnych formacji mundurowych, zwanych strażami gminnym (miejskimi). Podstawą prawną powstawania tych formacji były art. 23 i 24 ustawy o policji. A ich zakres działania określał statut nadany przez prezydenta (burmistrza, wójta), a uzgodniony z MSW.

Dopiero ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych wprowadzono na terenie całego kraju jednolitość umundurowania, zadań i uprawnień straży gminnych oraz miejskich.

Na mocy uchwały nr VII/39/90 Rady Miejskiej z dnia 25 lipca 1990 roku w Gdyni powstała Straż Miejska, która zajmowała się ochroną porządku w miejscach publicznych, w tym zapobieganiem popełnianiu wykroczeń i ich wykrywaniem, współpracą z innymi podmiotami na rzecz bezpieczeństwa (m.in. policją, strażą graniczną, żandarmerią wojskową, strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym, prokuraturą, sądem itp.), dowożeniem osób nietrzeźwych, kontrolą utrzymania ładu i czystości na terenie miasta, ochroną obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, kontrolą ruchu drogowego i konwojowaniem dokumentów.

Strażnicy zostali uprawnieni do udzielania pouczeń, ostrzeżeń i innych środków oddziaływania wychowawczego, legitymowania, ujęcia osób, dokonywania kontroli osobistej i przeglądu bagażu, nakładania grzywien, prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia, blokowania kół i holowania pojazdów, wydawania poleceń i żądania niezbędnej pomocy od innych instytucji.

W latach 90. Straż Miejską w Gdyni tworzyło kilkanaście osób. Teraz liczy ona 90 strażników, 3 pracowników cywilnych i 21 operatorów monitoringu wizyjnego. Na początku funkcjonariusze mieli jeden samochód. Obecnie dysponują 19 autami, 3 skuterami, 8 rowerami i 2 hulajnogami. Mają też nowoczesny systemem GPS i korzystają z cyfrowej łączności radiowej.

Natomiast w 2017 roku wprowadzono mobilną aplikację systemu elektronicznego zarządzania interwencjami Straży Miejskiej „Dart”, która pozwala na sporządzanie dokumentacji służbowej bezpośrednio na miejscu zdarzenia, a to przekłada się na wydłużenie realnego czasu pracy strażnika w terenie.