Archiwum

Lato 2013

     Letnie miesiące to tradycyjnie już czas wytężonej pracy strażników miejskich. Sezon letni dla służb miejskich trwa od początku maja do końca września i jest ściśle związany z  wytyczonym przez włodarzy miasta kalendarzem zadań.

Gdynia jest miastem, do którego zjeżdżają turyści z całego świata, by wykąpać się w wodach  Zatoki, poleżeć na słońcu i zażyć w pełni wakacyjnego wypoczynku.

Lato 2013Wakacje 2013

 
Strażnicy wspólnie z innymi służbami dbali o porządek,  spokój i czystość w mieście, operatorzy monitoringu wizyjnego czuwali nad bezpieczeństwem turystów biorących udział  w różnego rodzaju imprezach, i koncertach i spotkaniach. Podjęli w tym czasie 13.387interwencji różnego rodzaju, a operatorzy monitoringu zanotowali w tym czasie 8.266 darzeń.
    
W codziennej pracy funkcjonariusze Straży zwracali baczną uwagę na stan techniczny infrastruktury drogowej, sprawność urządzeń i prawidłowość oznakowania drogowego. Podjęli ponad 3200 interwencji drogowych, ujawniając szereg wykroczeń, a w szczególności nagminne parkowanie w miejscach niedozwolonych, jak chodniki, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, skrzyżowania czy też przystanki ZKM.

Dodatkowe patrole pojawiły się na skwerze Kościuszki i okolicach mola w Orłowie, a szczególnie przy ulicy Orłowskiej, gdzie obowiązywały zakazy parkowania już od 1 maja. Strażnicy wspólnie z policją  patrolowali  teren dworca PKP i okoliczne ulice, a ich stała  obecność  w znaczący sposób poprawiła bezpieczeństwo w tym rejonie.

Strażnicy podczas letnich miesięcy podjęli ponad 2000 interwencji porządkowych, likwidując nielegalne ogniska na plażach, zapobiegając próbom niszczenia zieleni miejskiej i walcząc z zaśmiecaniem gdyńskich ulic i placów. Niejednokrotnie interweniowali w przypadku spalania toksycznych  odpadów, nielegalnych  wysypisk, bezprawnego rozklejania reklam oraz dewastacji urządzeń sanitarnych.

Przeprowadzili 2750  interwencji związanych ze spożyciem alkoholu, wypijanego  częstokroć przez dorosłych towarzystwie osób nieletnich, zapobiegając próbom naruszania spokoju i porządku publicznego, ulicznym awanturom  i chuligańskim wybrykom. Reagowali  natychmiast w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, w przypadku osób, które zasłabły  bądź straciły przytomność czy też  znajdowały się w stanie upojenia alkoholowego, podejmując ponad 40 interwencji medycznych. Strażnicy  przewieźli 99 osób nietrzeźwych do PIN, pozostawienie tych ludzi bez opieki wiązałoby  się z potencjalnym zagrożeniem nie tylko ich zdrowia, ale nawet życia. Z drugiej strony częstokroć nietrzeźwi agresorzy są niebezpieczni dla innych osób, inicjując bójki, niszcząc mienie publiczne, czy też atakując przechodniów.
sroka
Czas letni to tradycyjnie czas przeprowadzania remontów i napraw różnego rodzaju, stąd  ponad 100 kontroli na miejscach budów,  gdzie strażnicy wielokrotnie ujawniali rażące braki w zabezpieczeniu inwestycji pod względem technicznym, niezabezpieczone wykopy, brak wymaganych oznakowań, spalanie odpadów i parkowanie samochodów dostawczych na jezdniach,  paraliżujących  życie mieszkańcom.

Wakacje w Gdyni to nieustająca feeria wydarzeń sportowych, kulturalnych i Muzycznych. Strażnicy zabezpieczyli w tym czasie ponad300 imprez  organizowanych na terenie miasta, zarówno tych o charakterze międzynarodowym, jednoczącym tysiące miłośników muzyki czy też różnorakich sportów z różnych zakątków świata, jak i tych skromniejszych, o lokalnym zasięgu.

Zwierzętami w czasie wakacji opiekował się patrol ekologiczny, interweniując ponad 1400 razy w różnych sytuacjach, dotyczących rannych ptaków, psów czy kotów,pojawiających  się stad dzików czy też zwierząt wałęsających się samopas i  bezdomnych. Wiele z nich wybawionych z ciężkiej opresji znalazło opiekę w schronisku w Ciapkowie, a potem trafiło do adopcji i znalazło szczęśliwy dom.

Patrol szkolny, mimo, że wakacje trwały w pełni, nie leniuchował, z zapałem uczestniczył w wielu  przedsięwzięciach na terenie miasta o charakterze kulturalno-edukacyjnym, rozmawiając z dziećmi na temat bezpiecznego letniego wypoczynku i przestrzegając  przed ryzykownymi zachowaniami w wodzie.

Wszystkim, którzy pomogli strażnikom w pracy, serdecznie dziękujemy.
Lato 2013