Co nowego

364 projekty w tegorocznym BO

W tym roku mieszkanki i mieszkańcy złożyli w sumie 364 projekty do BO

W tym roku mieszkanki i mieszkańcy złożyli w sumie 364 projekty do BO

Gdynianie po raz kolejny pokazali, że mają pomysły na to, jak dostosować miasto do swoich potrzeb. W BO2024 zakończył się etap składania projektów. Łącznie wpłynęło ich 364. Teraz zgłoszone pomysły będą weryfikowane.  

  • Zakończył się etap składania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2024. Łącznie mieszkanki i mieszkańcy złożyli 364 wnioski.
  • Najwięcej wniosków dzielnicowych złożyły osoby zamieszkujące Chwarzno-Wiczlino.
  • Teraz trwa etap weryfikacji złożonych projektów. 

Etap składania projektów do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 trwał miesiąc - rozpoczął się 1 lutego 2024 i zakończył 29 lutego br. Swoje propozycje mogła złożyć każda osoba zamieszkująca Gdynię - bez względu na wiek oraz obywatelstwo. Nie trzeba było także ograniczać się do jednego projektu, ta sama osoba mogła złożyć ich nieograniczoną liczbę dla dowolnej dzielnicy. Swoje pomysły można było składać zarówno za pośrednictwem strony internetowej BO, jak i w wyznaczonych do tego punktach zlokalizowanych na terenie całego miasta.  
- Budżet Obywatelski to nie tylko inicjatywa, która pomaga nam w zarządzaniu miastem. To także mobilizacja mieszkanek i mieszkańców do tego, by mówili nam o swoich potrzebach i wyobrażeniach na temat tego, jak Gdynia powinna funkcjonować. Tegoroczny wspaniały wynik złożonych projektów pokazuje, że gdynianki i gdynianie są świadomi i mają jasno sprecyzowane oczekiwania względem miejsca, w którym mieszkają. Gratuluję wszystkim zaangażowanym w składanie wniosków - możecie być Państwo z siebie dumni! - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. 

- Tegoroczny etap składania wniosków przebiegał bez większych komplikacji - mówi Magdalena Warmowska, kierownik Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. - Cały zespół związany z Budżetem Obywatelskim dołożył wszelkich starań, aby każda osoba zainteresowana złożeniem projektu otrzymała odpowiednie wsparcie merytoryczne i techniczne. Teraz czeka nas etap weryfikacji nadesłanych pomysłów. 

Złożono łącznie 325 projektów dzielnicowych, w tym 135 projektów dużych oraz 190 małych. Najwięcej pomysłów mieli mieszkańcy Chwarzna-Wiczlina – dla tej dzielnicy złożono 12 projektów dużych oraz 18 małych. Nieco mniej, bo 28 projektów złożono z kolei dla Małego Kacka – 13 dużych oraz 15 małych. Najmniej, bo tylko 8 projektów zgłosili mieszkańcy Działek Leśnych. Dwa z nich to projekty duże, 6 - małe.  

Gdynianki i gdynianie mogli składać także swoje pomysły na zmiany ogólnomiejskie. W tej kategorii złożono łącznie 39 projektów. 10 z nich odnosi się do Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego, 29 – do tegorocznej nowości, czyli Jubileuszowego Budżetu Obywatelskiego. Projekty w ramach JBO odnosić się miały do inicjatyw, które uświetnią 100. rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. Pula środków przeznaczona na ich realizację wynosi 1 000 000 zł. 

Etap weryfikacji złożonych wniosków rozpoczął się 1 marca. Potrwa do 27 czerwca br. Szczegóły dotyczące harmonogramu BO2024 są dostępne na stronie: https://bo.gdynia.pl/.

  • ikonaOpublikowano: 05.03.2024 08:00
  • ikona

    Autor: Agata Gołąbek- Polus (a.golabek-polus@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 06.03.2024 14:58
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona

Najnowsze