Co nowego

Dbaj o powietrze. Skorzystaj z dofinansowania

// fot. Michał Puszczewicz

// fot. Michał Puszczewicz

Dbanie o czyste powietrze leży w interesie nas wszystkich, o czym doskonale wiedzą mieszkańcy Gdyni. Wielu skorzystało już z dofinansowania na wymianę ogrzewania z węglowego na ekologiczny w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza”. Teraz mieszkańcy mogą ubiegać się o dotacje z ogólnopolskiego projektu o skróconej nazwie „Czyste powietrze”.

Dzięki udziałowi w programie na przestrzeni kolejnych 4 lat blisko 150 właścicieli budynków, lokali mieszkalnych z terenu Gdyni zmienia sposób ogrzewania z węglowego na ekologiczny. W grudniu 2018 r upływa termin realizacji rozpoczętych przez mieszkańców modernizacji dzięki środkom pochodzącym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i budżetu Miasta Gdyni do tych mieszkańców Gdyni trafi blisko 700 000 zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów. Z chwilą ogłoszenia ogólnopolskiego Programu „Czyste powietrze” WFOŚiGW zawiesił kolejne edycje „Czystego Powietrze Pomorza” stając się pośrednikiem programu ogólnopolskiego.
 
Program skierowany jest przede wszystkim do posiadaczy kotłów na paliwo stałe zlokalizowanych w budynkach jednorodzinnych. Ich właściciele, którzy do tej pory nie korzystali z dofinansowania a chcieliby wymienić ogrzewanie na bardziej ekologiczne, dzięki przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji swojego budynku, mogliby otrzymać dofinansowanie w formie dotacji na wymianę źródła ciepła, instalacji, drzwi, okien oraz izolację budynku. Należy podkreślić, że program w dużym stopniu skierowany jest do osób niemajętnych, które mogą ubiegać się o najwyższe wsparcie sięgające aż do 90% kosztów kompleksowej termomodernizacji.
 
Trzeba jednak pamiętać, że kompleksowa termomodernizacja jest zadaniem złożonym, do którego należy się dobrze przygotować, a przede wszystkim złożyć w terminie i w ściśle  określony sposób wniosek o dofinansowanie. Nabór wniosków odbywa się przez wspomniany już WFOŚiGW, a nie jak do tej pory za pośrednictwem Miasta Gdynia. Złożenie wniosku musi poprzedzić rzetelna analiza finansowa własnego budżetu, oraz ocena własnego budynku i wstępna kalkulacja zadania wykonana samodzielnie. Dla ułatwienia całego procesu działają już poradniki i instrukcje umieszczone na stronie www.wfos.gdansk.pl. Warto również skorzystać z darmowej wizyty u konsultantów w siedzibie WFOŚ i GW w Gdańsku przy ul. Rybaki Górne 8. Ze względu na bardzo wysokie zainteresowanie programem na taką wizytę trzeba się wcześniej umówić elektronicznie za pomocą dostępnego terminarza konsultacji bądź telefonicznie pod nr 58 743 18 20-21.
 
Gdynianie  którzy nie planują na razie tak kompleksowej termomodernizacji, bądź chcieliby się dobrze do tego zadania przygotować mają czas 2028 r.  Natomiast mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą korzystać tak jak do tej pory ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów wnioskując o  premię termomodernizacyjną, remontową, lub kompensacyjną.

Warto podkreślić, że wszyscy mieszkańcy budynków mieszkalnych na terenie Gdyni, mogą liczyć na dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania lub budowy odnawialnego źródła energii udzielanego od prawie 20 lat z budżetu Miasta Gdyni. Dofinansowań z poszczególnych źródeł nie można łączyć, zatem warto poznać wszystkie możliwości, aby wybrać najkorzystniejsze dla siebie i dla środowiska.


mat. Samodzielny Referat ds. Energetyki

  • ikonaOpublikowano: 02.11.2018 10:51
  • ikona

    Autor: _Agnieszka Wołowicz-Bińkowska (a.wolowicz@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 19.03.2019 14:42
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona

Najnowsze