Co nowego

Droga Czerwona do 2028 roku

Port Gdynia // fot. Karolina Szypelt

Port Gdynia // fot. Karolina Szypelt

Zapowiada się przełom w drogowym układzie Gdyni. Po liście Prezydenta Wojciecha Szczurka do premiera, podjęto kolejne kroki związane z budową Drogi Czerwonej, która ma poprawić dojazd do gdyńskiego portu. Prace przygotowawcze związane z realizacją tego projektu zostaną sfinansowane z centralnych środków, a dokładnie z Programu Wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2020-2023. W poniedziałek, 6 lipca, w Porcie Gdynia podpisano porozumienie w tej sprawie.
 
Idea budowy Drogi Czerwonej, która w harmonijny sposób połączy interesy miasta i portu, od wielu lat jest obecna w dyskusji o przyszłości Gdyni. Trasa ekspresowa ma połączyć gdyński port z obwodnicą Trójmiasta, a w przyszłości wiązać się również z Via Maris. Budowa nowej drogi jest priorytetem, szczególnie pod kątem budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni, który znacznie zwiększy ruch ciężkiego transportu. Inwestycja poprawi komunikacyjną dostępność Portu Gdynia i zwiększy jego możliwości przeładunkowe, a mieszkańców uwolni od konieczności znoszenia dolegliwości związanych z ciężkim ruchem na nieprzewidzianej do tego celu Estakadzie Kwiatkowskiego, w tym wiecznych korków i remontów.
 
O konieczności budowy Drogi Czerwonej wielokrotnie mówiły i zabiegały m.in. władze Gdyni. Prezydent Wojciech Szczurek walczył o jej budowę od lat, a ostatnio 25 czerwca pisał do premiera RP Mateusza Morawieckiego w specjalnym liście (do pobrania w załączniku pod tekstem) o tym, jak ważna to inwestycja.
 
Ta trasa jest niezbędnym połączeniem połączeniem istniejących terminali promowych z autostradą  poprzez obwodnicę Trójmiasta. Obecnie takie połączenie nie istnieje, a jego protezę stanowi, zaprojektowana na inne potrzeby, Estakada Kwiatkowskiego. Taka sytuacja stanowi poważną niedogodność zarówno dla gdyńskiego portu oraz przedsiębiorców branży portowej i pokrewnych, jak i dla mieszkańców Gdyni. (...) Z tych przyczyn, budowa drogi ze środków centralnych jest działaniem niezbędnym i jedynym możliwym rozwiązaniem istniejącej od lat patowej sytuacji – pisał Wojciech Szczurek.

Przypomnijmy, że koszt realizacji dalece przekracza możliwości jakiejkolwiek gminy i finansowanie centralne jest jedynym możliwym rozwiązaniem. 


 
Teraz długo oczekiwane połączenie z systemem dróg krajowych doczeka się realizacji. Rząd wsłuchał się w głos samorządu oraz władz portu i w poniedziałek, 6 lipca, podczas konferencji prasowej na nabrzeżu Pilotowym ogłoszono konkretne działania w sprawie powstania Drogi Czerwonej. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała podpisali porozumienie w sprawie poprawy dostępu do Portu Gdynia. Zakłada ono, że prace przygotowawcze do budowy tzw. Drogi Czerwonej w Gdyni zostaną sfinansowane z Programu Wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2020-2023. W uroczystości wziął udział również premier Mateusz Morawiecki.
 
Szacowana łączna wartość budowy drogi wyniesie ponad 1,5 mld zł. Realizacją projektu, która jest planowana w latach 2020-2028, zajmie się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
 
Finansowanie prac przygotowawczych dla Drogi Czerwonej zostało przewidziane w ramach Programu Społeczno-Gospodarczego wchodzącego w skład Programu Wieloletniego, który jest na ostatnim etapie uzgodnień na poziomie rządowym. Zapewni on finansowanie w latach 2020-2023 dla prac przygotowawczych do inwestycji w nowe lotnisko przesiadkowe dla Polski, nowe linie kolejowe (tzw. szprychy) i inwestycje komplementarne.


 
To nie jedyne decyzje, które zapadły dziś w gdyńskim porcie. Podpisano również porozumienie o współpracy Zarządu Portu Morskiego Gdynia i Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oba podmioty zobowiązały się do ścisłej współpracy przy realizacji istotnych projektów inwestycyjnych.
 
Budowa inwestycji drogowych i kolejowych znacząco przyspieszy realizację kluczowych dla gospodarki morskiej i krajowej projektów, takich jak Port Zewnętrzny. Budowa Drogi Czerwonej będzie stymulacją do rozwoju regionu, ale także wsparciem dla działań na rzecz nowych połączeń żeglugowych w basenie Morza Bałtyckiego – powiedział Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.
 
Istotne znaczenie dla trójmiejskich portów mają też planowane inwestycje kolejowe Centralnego Portu Komunikacyjnego na Pomorzu, w szczególności budowa nowej linii kolejowej nr 5 CPK–Płock–Grudziądz–Gdańsk i modernizacja istniejących linii kolejowych nr 131, 201 i 202 przez Trójmiasto do Słupska. Umożliwią one np. osiągnięcie czasu przejazdu z Gdyni do Warszawy w 2 godz. 25 min. a do CPK w 2 godz. 10 min.

Port Zewnętrzny


Strategiczną inwestycją gdyńskiego portu jest też Port Zewnętrzny. Jego budowa to odpowiedź na rosnącą konkurencję rynkową oraz prognozy popytu na przeładunki kontenerowe. Przewiduje się ich wzrost w polskich portach morskich do poziomu około 9,5 mln TEU w 2050 roku.
 
Budowa Portu Zewnętrznego przygotowywana jest w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Oznacza to, że firmy będą partycypować w kosztach inwestycji, w zamian za prawo do prowadzenia działalności związanej z przeładunkiem towarów. Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Adam Meller podpisał dziś porozumienie w tej sprawie z Waldemarem Budą – pełnomocnikiem rządu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

  • ikonaOpublikowano: 07.07.2020 10:02
  • ikona

    Autor: Magdalena Czernek (m.czernek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 07.07.2020 14:23
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona

Zobacz także

Najnowsze