Co nowego

Energetycy gminni ponownie spotkali się w Gdyni

Energetycy gminni ponownie spotkali się w Gdyni // fot. Magdalena Śliżewska

Energetycy gminni ponownie spotkali się w Gdyni // fot. Magdalena Śliżewska

Coroczne spotkania energetyków gminnych wpisały się już w krajobraz naszego miasta i po raz kolejny  samorządowi specjaliści ds. energii zebrali się 6 czerwca 2024 roku. Czysta energia, termodernizacja budynków, efektywność energetyczna, dyrektywy unijne, Fundusze Europejskie dla metropolii - to tylko niektóre z tematów, które zostały podjęte podczas wydarzenia.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni wspólnie z Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz innymi uczestnikami (między innymi PGE Energia Ciepła S.A., Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego), w ramach prac Komisji Infrastruktury i Środowiska OMGGS.


Najważniejsze tematy to m.in.:

  • Port Czystej Energii, czyli powstającą w Gdańsku najnowocześniejsza w Polsce i w Europie instalacja odzysku energii z odpadów;
  • Termomodernizacja budynków, także tych zabytkowych;
  • Fundusze Europejskie;
  • Dyrektywa EPBD w ramach Zielonego Ładu, która ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii przez budynki w całej Unii Europejskiej.

Uczestników przywitał Bartłomiej Austen, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju oraz Emilia Szczerba, dyrektorka departamentu handlu PGE Energia Ciepła S.A.
- Energia szczególnie ze względu na ilość obiektów, które mamy oraz ze względu na zadania, które są postawione przed nami, jako przed gminą, to jest bardzo ważny i bardzo duży koszt w skali funkcjonowania całego miasta - mówi Bartłomiej Austen, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - Optymalizacja tak naprawdę tych rachunków i tych kosztów jest bardzo istotną pozycją, jeśli chodzi o budżet gminy. Pierwszą część spotkania wypełniły wykłady przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Portu Czystej Energii, PGE Energia Ciepła oraz OPEC. Ważnym aspektem było omówienie problemów w obszarze energetyki, przed którymi stoją gminy.

Duga część spotkania odbyła się w formie warsztatów oraz wizyty studyjnej.

Warsztaty w ramach projektu badawczego INHERIT, finansowanego z programu Horyzont Europa, dotyczyły ochrony budynków zabytkowych. Tematem była „Ochrona naszej przeszłości, kształtowanie naszej przyszłości: wyzwania i rozwiązania dla zrównoważonej ochrony budynków zabytkowych”.


Wizyta studyjna odbyła się w gdyńskim Zespole Szkół Sportowych. Placówka została zmodernizowana w ramach metropolitalnego programu termomodernizacji, który jest realizowany w 32 gminach i powiatach. Wartość wszystkich realizowanych inwestycji to ponad 465 mln zł, w tym 232 mln zł pochodzi z UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 10.06.2024 14:24
  • ikona

    Autor: Aleksandra Synak-Russjan (a.synak-russjan@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 11.07.2024 13:27
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona

Najnowsze