Co nowego

Gdynia druga na Pomorzu pod względem zdawalności matur!

W gdyńskich liceach przystąpiło do egzaminów 1324 absolwentów, zdawalność sięgała 82,8% (fot. Małgorzata Kaliszewska)

W gdyńskich liceach przystąpiło do egzaminów 1324 absolwentów, zdawalność sięgała 82,8% (fot. Małgorzata Kaliszewska)

Gdyńscy maturzyści tradycyjnie pokazali, że nie odpuszczają i to o nich będą biły się najlepsze uczelnie w Polsce, ale i za granicą. Na Pomorzu zdawalność wyniosła 80,38%, a zdających było 15 tysięcy 513 absolwentów. W Gdyni wśród 1985 absolwentów zdawalność wyniosła 88,26%.Od rana (9 lipca) maturzyści mogą poznać swoje indywidualne wyniki z tegorocznej matury. Musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym tj. z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz dwóch ustnych z polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mieli jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym i ustny z języka ojczystego. Ponadto maturzyści musieli przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.
Spośród tegorocznych absolwentów szkół średnich całej Polsce maturę zdało 84,1% przystępujących, spośród prawie 246 tysięcy abiturientów. W liceach w całym kraju maturę zdało 88,6%, w technikach 78,1%. Najlepiej poszła matura z polskiego, którą z sukcesem zdało aż 95% absolwentów, matematyka osiągnęła pułap 89%., a egzamin z języka angielskiego 96%.
 

Gdyńscy maturzyści triumfują
W gdyńskich liceach przystąpiło do egzaminów 1324 absolwentów w 20 liceach publicznych i niepublicznych dla młodzieży i dla dorosłych a zdawalność sięgała 82,8%. W 12 technikach gdyńskich do egzaminów przystąpiło 661 absolwentów, a pozytywny wynik osiągnęło 74,51%. Na najlepszych czekają uczelnie wyższe w całym kraju i za granicą.

Prymusi mogą też ubiegać się o stypendia naukowe. W Gdyni mogą liczyć na 30 stypendiów Prezydent Miasta, w kwocie 3 tys. złotych każde. Ale uczelnie wyższe i prywatni sponsorzy oferują im także stypendia specjalne. Tak jest m.in. w Gdyńskiej Trójce, w której absolwenci mogą otrzymać np. stypendia fundowane przez absolwentów tego ogólniaka.
- Najlepszym międzynarodowym maturzystą w 2024 roku w gdyńskiej Trójce okazał się Jan Matusiak, który uzyskał maksymalną liczbę punktów 45/45, co stanowi rzadkie osiągnięcie, uzyskiwane jedynie przez około 1% zdających na całym świecie. W całej 30-letniej historii przeprowadzania matury IBO w III LO w Gdyni taki wynik osiągnęło aż 15 osób - chwali z dumą dyrektor gdyńskiej Trójki Wiesław Kosakowski. - Łącznie aż 17 maturzystów i maturzystek na 52 zdających maturę IBO w Gdyni uzyskało 40 i więcej punktów, a 39 zdających uzyskało 37 i więcej punktów, co spełnia wymagania podczas rekrutacji na najlepsze uczelnie na świecie, takie jak Oxford czy Cambridge.
Wyniki matur międzynarodowych w Gdyńskiej Trójce co roku mieszczą się w przedziale 36-39 punktów na 45 możliwych do zdobycia, co jest jednym z najwyższych wyników na świecie. Absolwenci klasy IBO z III LO w Gdyni kontynuują swoją edukację na renomowanych uczelniach w Polsce i poza granicami kraju.


Gdyńska matura w formule 2023 - 100% zdawalności

 • I Akademickie Liceum Ogólnokształcące
 • III Liceum Ogólnokształcące
 • VI  Liceum Ogólnokształcące
 • X  Liceum Ogólnokształcące
 • Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
 • Ogólnokształcące Liceum Jezuitów
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące
 • Prywatne Technikum gastronomiczne E.T. Mazurek


Dwa najlepsze technika


 • Technikum Ekonomiczne - 91%
 • Technikum Elektroniczne nr 1 - 97%


Sesja poprawkowa jesienią


Maturzyści, którzy nie zdali jednego obowiązkowego egzaminu, mają prawo do poprawki. Do 16 lipca 2024 r. muszą w tym celu złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 20-21 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

10 września Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje pełne wyniki matur, uwzględniające majową sesję główną oraz sesje: dodatkową czerwcową i poprawkową sierpniową.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
ikona

Najnowsze