Co nowego

Gdynia nagrodzona za działania na rzecz rodzin

Z rąk Judyty Kruk, przedstawicielki Związku Dużych Rodzin

Z rąk Judyty Kruk, przedstawicielki Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" certyfikat Samorządów Przyjaznych Rodzinie odbiera Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia // fot. materiały organizatora

Gdynia z certyfikatem Samorządu Przyjaznego Rodzinie! Certyfikat, w imieniu naszego miasta, odebrał wczoraj Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. Poza Gdynią wyróżniono jeszcze tylko sześć innych samorządów.

 
Związek Dużych Rodzin przygotował program Certyfikacji Samorządów Przyjaznych Rodzinie. Projekt Certyfikacji powstał między innymi w wyniku analizy rozwiązań funkcjonujących Europie, a realizowanych przez The European Large Families Confederation (ELFAC). Prowadzenie certyfikacji ma na celu rozpowszechnienie idei podnoszenia jakości stanowionej polityki rodzinnej. W 2020 roku został przeprowadzony pilotaż działania, w którym wzięły udział trzy różne pod względem wielkości gminy: Szczecin - miasto na prawach powiatu, Grodzisk Mazowiecki - gmina wiejsko-miejska, Lubochnia - gmina wiejska.

W kolejnym etapie certyfikowano cztery kolejne samorządy, między innymi Gdynię.
- To duże wyróżnienie i ważna informacja dla naszego samorządu, że nasze działania na rzecz najmłodszych i ich rodzin doceniane są przez ekspertów – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - W Gdyni dzieci i młodzież są niezwykle ważni, samorząd stara się wspierać najmłodszych w realizowaniu pasji, profilaktyce zdrowotnej, nauce i rozwoju. W ostatnim czasie możemy robić dla najmłodszych gdynian i ich rodzin jeszcze więcej, dzięki wsparciu naszego partnera, Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF. Warto więc dorastać w Gdyni.

Gala wręczenia certyfikatów Samorządów Przyjaznych Rodzinie, była podsumowaniem trzyletniej współpracy z samorządami.
- To jest uhonorowanie ich pracy na rzecz polityki rodzinnej - podkreśla Judyta Kruk, koordynatorka certyfikacji ze Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus". - Polityka rodzinna to jest najbardziej kreatywna przestrzeń w administracji publicznej, ona wymaga ciągłych zmian, ciągłej aktywności i śmiałych decyzji, ponieważ do dziś nie mamy ustawy, która weryfikuje działania na rzecz polityki rodzinnej.

Co oznacza certyfikacja w praktyce? Najważniejsze to utrzymać wysoki poziom polityki rodzinnej, która doprowadziła Gdynię do certyfikacji, ale ważne jest także by dalej rozwijać się, na przykład poprzez konsekwentne dostosowanie infrastruktury do potrzeb rodziców, ale również budowanie przestrzeni integracji społecznej. W certyfikacji wzięto też pod uwagę pomoc socjalną i kwestie dotyczące bezpieczeństwa psychologicznego. Koordynatorka certyfikacji dodała, że kolejne samorządy starają się o uzyskanie certyfikatu.


- Jesteśmy bardzo dumni z takiego wyróżnienia i mocno zdopingowani do kolejnych działań w Gdyni na rzecz dzieci i ich rodziców – mówi Beata Nawrocka, dyrektor Gdyńskiego Centrum Kultury i koordynatorka działań Gdyni Rodzinnej. - Nie ustajemy w badaniu potrzeb dzieci i ich rodziców oraz pracujemy nad tym, aby jakość życia wszystkich mieszkańców naszego miasta była z każdym rokiem jeszcze większa.

  • ikonaOpublikowano: 19.01.2023 11:01
  • ikona

    Autor: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz (s.szumielewicz@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.02.2024 10:28
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona

Najnowsze