Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
Co nowego

Gdynia podsumowuje stan powietrza po sezonie grzewczym

Gdynia z lotu ptaka, fot. Marek Sałatowski

Gdynia z lotu ptaka, fot. Marek Sałatowski

Miasto Gdynia właśnie podsumowało wyniki pomiarów jakości powietrza za miniony sezon grzewczy - od października do końca marca tego roku. Stan powietrza w Gdyni należy do najlepszych w kraju, co potwierdzają dane z rozbudowanej sieci mierników jakości powietrza. 
 
Stan powietrza monitoruje na bieżąco 16 urządzeń. Są to 3 stacje pomiarowe Fundacji ARMAAG działające w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz 13 mierników tzw. niskokosztowych, rozmieszczonych w różnych dzielnicach, także w sąsiedztwie portu. Wszystkie urządzenia pracują non-stop, a aktualny stan powietrza można łatwo sprawdzić na internetowej mapie, dostępnej pod adresem: www.powietrze.gdynia.pl. Odczyty potwierdzają, że mieszkańcy Gdyni oddychają czystym powietrzem.

Jakość powietrza

Wg ogólnie stosowanej skali, jakość powietrza opisuje się następująco: bardzo dobra i dobra, umiarkowana, dostateczna, zła, bardzo zła. Średnia liczba dni, w których odczyty stacji pomiarowych pokazywały jakość powietrza jako dobrą i bardzo dobrą wynosi dla całej Gdyni aż 147 dni.
 
Przez 81% dni całego jesienno-zimowego półrocza stan powietrza w Gdyni był bardzo dobry i dobry. Jest to średnia ze wskazań wszystkich 16 stacji, przy czym aż 5 stacji wykazało bardzo dobrą i dobrą jakość powietrza przez więcej niż 165 dni, czyli przez ponad 90% dni z całego półrocza.
 
- To wyraźnie pokazuje, że nasze wielotorowe działania przynoszą efekty, których oczekują mieszkańcy. W tym roku aż 98 pieców węglowych w budynkach prywatnych zostanie zastąpionych innym źródłem ogrzewania przy wykorzystaniu specjalnych miejskich dotacji na ten cel, a cztery kolejne budynki komunalne zostaną poddane termomodernizacji. Są to budynki przy ulicy Kalksztajnów 3 i 11, Kołłątaja 4 i Wileńskiej 93. Niestety, wciąż są osoby, które palą śmieci i tym samym trują siebie i sąsiadów. Jeżeli edukacja w tym zakresie nie trafia na podatny grunt, pozostaje karanie. Kontrola tego, co jest spalane w domowym piecu, to zadanie Straży Miejskiej, która skontrolowała jesienią i zimą aż 766 nieruchomości – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Kontrola popiołów

W trakcie kontroli prowadzonych przez Straż Miejską w Gdyni pobrano 65 próbek popiołów, które zostały poddane analizie na obecność śladów spalania substancji niedozwolonych. W 35 przypadkach badania potwierdziły fakt spalania substancji niedozwolonych. Wystawiono 20 mandatów, skierowano 7 wniosków o ukaranie do sądu oraz 8 przypadkach ograniczono się do pouczeń. Pobrania próbek oraz ich analizy kosztowały prawie 73 tysiące złotych.

Jak jest w dzielnicach

Najlepsze wskaźniki odnotowane zostały na Dąbrowie (98% dni z powietrzem bardzo dobrym i dobrym) na Pogórzu (97% dni z powietrzem bardzo dobrym i dobrym) i w Śródmieściu (94% dni z powietrzem bardzo dobrym i dobrym)). Z kolei najwięcej dni z jakością powietrza złą i bardzo złą odnotował miernik na skrzyżowaniu ul. Pucka-Unruga na Pogórzu – takich dni odnotowano tam dwanaście. Pięć dni z powietrzem złym i jeden dzień z powietrzem bardzo złym odnotował z kolei miernik przy ulicy Sandomierskiej w Małym Kacku. Pozostałe stacje nie wykazały przekroczenia norm jakości powietrza lub wystąpiło to incydentalnie (pojedyncze dni).

  • ikonaOpublikowano: 08.07.2019 13:25
  • ikona

    Autor: Grażyna Pilarczyk (g.pilarczyk@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 09.07.2019 08:41
  • ikonaZmodyfikował: Grażyna Pilarczyk
ikona

Zobacz także

Najnowsze