Co nowego

Gdynia w półfinale konkursu dostępnościowego!

Przystań Śmidowicza, fot. gdynia.pl

Przystań Śmidowicza, fot. gdynia.pl

Park Centralny, Park Leśny, Przystań Widna 2A oraz Przystań Śmidowicza 49 – te cztery gdyńskie inwestycje zostały zakwalifikowane do półfinału Ogólnopolskiego konkursu Lider Dostępności. Konkurs, organizowany pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, nagradza inwestycje, które wyróżniają się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Konkurs Lider Dostępności organizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundację Integracja. Udział jest bezpłatny. Kapituła konkursowa złożona z architektów, urbanistów oraz specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego zakwalifikowała do półfinału IX. edycji 30 inwestycji z całej Polski. Warto zaznaczyć, że tegoroczna liczba zgłoszeń była rekordowa, analizowano łącznie 83 projekty.

Cztery z nich to gdyńskie inwestycje. Do półfinału zostały zakwalifikowane w dwóch kategoriach – Przestrzeń Publiczna oraz Mały obiekt użyteczności Publicznej. W pierwszej z nich umieszczone zostały Park Centralny oraz Park Leśny, a w drugiej Przystań Widna 2A oraz Przystań Śmidowicza 49.

Park Centralny – kategoria „Przestrzeń publiczna”

Park Centralny powstał na obszarze istniejącego wcześniej, wymagającego odświeżenia, skweru oraz parkingu. Park o powierzchni 6,5 ha podzielony jest na kilka stref: strefę spokojnej rekreacji, aktywności oraz strefa wypoczynku. Na terenie Parku znajdują się miejsca do integracji dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz miejsca odpoczynku z ławkami i miejscami postoju dla wózków inwalidzkich. Przejście dla pieszych nieopodal Parku oraz bliskie skrzyżowanie al. Marszałka Piłsudskiego z ul. Legionów są wyniesione, bezprogowe.

Park Centralny jest miejscem rekreacji i odpoczynku nie tylko wśród gdynian i gdynianek, ale także odwiedzających miasto turystów. Projekt zagospodarowania był konsultowany z mieszkańcami, a proces koordynowało Laboratorium Innowacji Społecznych.Park Leśny – kategoria „Przestrzeń Publiczna”

Park Leśny, czyli połączenie piesze między Oksywiem Górnym a Oksywiem Dolnym, powstał na terenie leśnym. Obejmuje dwie krzyżujące się ze sobą trasy piesze oraz niewielki teren rekreacyjny dla dzieci w jego górnej części.

Głównym założeniem było stworzenie bezpiecznego i dostępnego sposobu na powiązanie dwóch części dzielnicy. Pomimo trudnych warunków terenowych, udało się stworzyć przestrzeń umożliwiającą pokonanie trasy osobom o różnej sprawności i kondycji w sposób komfortowy i bezpieczny. Wszystkie ławki na trasie mają oparcia i podłokietniki, zlokalizowane są (razem z przysiadakami) co 50 m. Wzdłuż biegów schodowych oraz wzdłuż pochyli znajdują się pochwyty. Przed każdym biegiem schodowym znajdują się fakturowe nawierzchnie uwagi oraz kontrastowe oznaczenia kolorystyczne, co ułatwia poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku.

W projekcie ujawniono też potencjał rekreacyjny lasu, który stał się uczęszczaną przestrzenią spacerową. Inwestycja została wykonana w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Park Leśny, fot. LIS


Przystań Widna 2A i Przystań Śmidowicza 49 – kategoria „Mały obiekt użyteczności publicznej”


W kategorii „Mały obiekt użyteczności publicznej” nominowane zostały dwie inwestycje z sieci gdyńskich centrów sąsiedzkich: Przystań Widna 2A oraz Przystań Śmidowicza 49. Stanowią one odpowiedź na potrzebę mieszkańców stworzenia miejsc dla sąsiedzkiej integracji i realizacji zainteresowań. Idea Przystani to również połączenie różnych instytucji miejskich i organizacji pozarządowych, które wzajemnie się wspierają i uzupełniają ofertą. W Przystaniach mieszczą się Domy Sąsiedzkie, instytucje miejskie oraz organizacje pozarządowe.

Przystań Śmidowicza 49 jest przestronną i ogólnodostępną przestrzenią, zaadaptowaną z budynku szkoły wybudowanej w latach 70-tych XX w. Przystań Widna to natomiast nowo wybudowany kompleks dwóch budynków wraz z przylegającym terenem publicznego dziedzińca. Na każdym etapie inwestycji wdrażanie zasad projektowania uniwersalnego stanowiło imperatyw dla realizującego zadania Laboratorium Innowacji Społecznych. Dzięki temu powstały obiekty bez barier architektonicznych, które służą wszystkim mieszkańcom bez względu na wiek i stopień sprawności.

Przystań Śmidowicza, fot. gdynia.pl
Przystań Widna, fot. gdynia.pl

Przystań Widna 2A, Przystań Śmidowicza 49 oraz Park Leśny na Oksywiu zostały zrealizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
ikona

Najnowsze