Co nowego

Gdynia w żółtej strefie zakażeń COVID-19

mat. Gdynia.pl

mat. Gdynia.pl

Ministerstwo Zdrowia objęło Gdynię żółtą strefą epidemii koronowirusa. W związku z tym mieszkańców i przebywające w mieście osoby obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia i zasady bezpieczeńśtwa. Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do wszystkich zasad sanitarnych.


Od soboty, 3 października Gdynia zostanie objęta żółtą strefą epidemii koronawirusa. Oznaczenie danego regionu jako strefy żółtej lub czerwonej odbywa się na podstawie analizy dynamiki wzrostów zakażeń z ostatnich 14 dni. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, jeśli na danym terenie odnotowano między 6 a 12 nowych zachorowań na 10 tysięcy mieszkańców, zostaje on objęty strefą żółtą. Natomiast jeżeli nowych zachorowań jest powyżej 12 na 10 tysięcy mieszkańców, wówczas objęty zostaje strefą czerwoną

materiały Gdynia.pl
- Szanowni Państwo, także Gdynia stała się jednym z tych powiatów, w których obowiązują reguły żółtej strefy. To bardzo poważne ostrzeżenie. Chciałbym bardzo serdecznie prosić o zachowanie odpowiedzialności. Myślę, że to jest trudny czas wymagający pewnej refleksji nie tylko o własnym zdrowiu, ale przede wszystkim odwołuję się do poczucia odpowiedzialności też za starsze pokolenie. Dzisiaj musimy zmobilizować się do tego, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zrobić wszystko, by normalność jak najwcześniej wróciła. To także zależy od każdego z nas. Jeszcze raz bardzo proszę o odpowiedzialne zachowanie i dostosowanie się do zasad wynikających z ograniczenia kontaktów społecznych - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.


Znalezienie się w strefie żółtej bądź czerwonej wiążę się z wprowadzeniem na danym terenie dodatkowych zasad reżimu sanitarnego. Obostrzenia dotyczą m.in. targów, kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu oraz obowiązku noszenia maseczek.

STREFA ŻÓŁTA - zasady

W strefie zółtej obowiązuje zakrywanie ust i nosa w środkach publicznego transportu zbiorowego,
miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m, zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych lub usługowych, w trakcie sprawowania kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Obowiązuje limit uczestników zgromadzeń. Wynosi on 150 osób. Z kolei imprezy rodzinne i innego rodzaju spotkania (np. wesela) mogą liczyć maksymalnie 100 osób.

Widownie, takie jak kina, teatry czy obiekty sportowe będą mogły być wypełnione w 25% pojemności. W wydarzeniach kulturalnych na otwartej przestrzeni może uczestniczyć do 100 osób.

W obiektach takich jak parki rozrywki (wesołe miasteczka) na przestrzeni 10m2 może znajdować się nie więcej niż 1 osoba. Dla siłowni oraz klubów fitness obszar ten wynosi na 7 m2 powierzchni na 1 osobę, przy zachowaniu odległości 1,5 m (z wyłączeniem obsługi).

W lokalach gastronomicznych limit klientów wynosi 1 osoba na 4 m2.

Nie zmieniają się zasady funkcjonowania transportu publicznego, handlu, salonów fryzjerskich, hoteli, aquaparków i basenów.

Zwolnienie z zakrywania nosa i ust możliwe jest tylko dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim) oraz z trudnościami w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.


materiały Ministerstwa Zdrowia

STREFA CZERWONA – zasady

Zasady reżimu sanitarnego w strefie czerwonej są ostrzejsze od tych w strefie żółtej.

W strefie czerwonej obowiązuje zakrywanie ust i nosa w każdej przestrzeni publicznej.

Obowiązuje limit uczestników zgromadzeń. Wynosi on 150 osób. Z kolei imprezy rodzinne i innego rodzaju spotkania (np. wesela) mogą liczyć maksymalnie 50 osób.

Imprezy takie jak targi jak targi, imprezy kulturalne czy wydarzenia sportowe mogą odbywać się bez udziału widzów. Wyjątkiem są kina, gdzie zajęte może być 25% całkowitej pojemności sali.

Jedynie połowa miejsc siedzących dostępna jest w pojazdach komunikacji miejskiej lub 30% wszystkich dostępnych miejsc.

Na siłowniach i w klubach fitness przebywać może nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni, przy zachowaniu odległości 1,5 m (z wyłączeniem obsługi). Zamknięte są sanatoria.

W przypadku wydarzeń kultu religijnego odbywających się w pomieszczeniu, limit uczestników wynosi 50% obłożenia budynku. Z kolei w wydarzeniach na świeżym powietrzu może wziąć udział nie więcej niż 150 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m oraz obowiązkowym zasłanianiu ust i nosa. 


Szczegółowe zasady i obostrzenia znajdują się na stronie internetowej rządu. 

Aktualną ilość zachorowań (z podziałem na województwa) można sprawdzić na rządowej mapie zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

O zmianach związanych z epidemią koronawirusa w Gdyni będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej miasta oraz kanałów w mediach społecznościowych.

  • ikonaOpublikowano: 02.10.2020 13:15
  • ikona

    Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.10.2020 17:36
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona

Najnowsze