Co nowego

I etap remont przegubów Estakady Kwiatkowskiego od poniedziałku 25.04.2016

W poniedziałek 25 kwietnia 2016 r. od godz. 7.00, w związku z I etapem remontu Estakady Kwiatkowskiego, zaplanowano wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Remont obejmie przegub na wjeździe na Estakadę Kwiatkowskiego z ulicy Kontenerowej w kierunku Obwodnicy Trójmiasta. Łącznica zostanie całkowicie zamknięta.

W I etapie, który potrwa do 20 maja nie przewiduje się zmian organizacji ruchu na jezdni głównej Estakady Kwiatkowskiego zarówno w kierunku Obłuża, jak i w kierunku centrum. Ruch z ul. Kontenerowej zostanie poprowadzony objazdem przez ul. Janka Wiśniewskiego do następnego węzła, na którym możliwy będzie wjazd na Estakadę Kwiatkowskiego w kierunku centrum.
 
Roboty będą polegać na rozkuciu jezdni w okolicach remontowanych elementów, naprawie i wzmocnieniu elementów betonowych oraz montażu nowych dylatacji. Nadmieniamy, że część tych prac prowadzonych będzie od spodu obiektu, co za tym idzie będą niewidoczne dla kierowców. Prace będą prowadzone w systemie dwuzmianowym - to jest w godzinach 6.00 - 22.00.

Schemat organizacji ruchu etap I - remontu przegubów Estakady Kwiatkowskiego
 


Rozpoczęcie II etapu (wg harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę) planowane jest na 21.05.2016 i zakończy się przed Festiwalem Open'er. Remontowany będzie przegub na łącznicy zjazdowej z Estakady Kwiatkowskiego (z kierunku Obwodnicy Trójmiasta) na ul. Kontenerową. Zjazd z Estakady na ul. Kontenerową możliwy będzie łącznicą przy ul. Janka Wiśniewskiego.

Schemat organizacji ruchu - etap II remontu przegubów Estakady Kwiatkowskiego

Po zakończeniu II etapu nastąpi przerwa związana z Festiwalem Open'er. Potrwa ona od 19 czerwca do 9 lipca 2016.

Rozpoczęcie III etapu remontu planowane jest na 09.07.2016 i zgodnie z harmonogramem wykonawcy potrwa do końca sierpnia. Tym razem remont przeniesie się na jezdnię główną Estakady Kwiatkowskiego. Prace będą prowadzone na jezdni w kierunku Obłuża, a ruch będzie odbywał się w dwóch kierunkach jezdnią prowadzącą do Obwodnicy.

Schemat organizacji ruchu - etap III remontu przegubów Estakady Kwiatkowskiego

IV etap - naprawa przegubu zlokalizowanego na jezdni głównej w kierunku Obwodnicy, wykonawca planuje rozpocząć 01.09.2016. W tej fazie zamknięty zostanie odcinek jezdni w kierunku Obwodnicy Trójmiasta na wysokości ul. Kontenerowej. Ruch będzie odbywał się jezdnią w kierunku Obłuża dwukierunkowo.

Schemat organizacji ruchu - etap IV remontu przegubów Estakady KwiatkowskiegoRemont przegubów Estakady Kwiatkowskiego w rejonie ulicy Kontenerowej zostanie wykonany za kwotę około 1 800 000 zł. Termin zakończenia wszystkich czterech etapów zgodnie z umową przewidziany jest na październik tego roku.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy kierowców o dostosowywanie się do zmian organizacji ruchu.

  • ikonaOpublikowano: 23.04.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

ikona

Najnowsze