Co nowego

Jak zabezpieczyć klif w Orłowie? Urząd Morski ma plan

Klif w Orłowie bezustannie eroduje, co powoduje również zagrożenie. Na zd. służby pracujące w miejscu osuwiska (fot. Michał Kowalski)

Klif w Orłowie bezustannie eroduje, co powoduje również zagrożenie. Na zd. służby pracujące w miejscu osuwiska (fot. Michał Kowalski)

Trudno wyobrazić sobie plażę w Orłowie bez charakterystycznego, malowniczego klifu, który dodaje wyrazu temu miejscu i jest znany w całym kraju. Niestety, wskutek działania czynników naturalnych, klif bezustannie eroduje. Niewykluczone, że wkrótce się to zmieni.   

Jak informuje portal gospodarkamorska.pl orłowski klif zostanie objęty nowoczesną ochroną. Mają powstać progi podwodne, których celem będzie zabezpieczenie tego fragmentu wybrzeża przed erozją oraz poprawa stabilności linii brzegowej.
 
Pod koniec czerwca Urząd Morski w Gdyni podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pre-umowę na realizację projektu „Zabezpieczenie brzegów przed powodzią od strony wód Zatoki Gdańskiej” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wiele działań, wśród nich budowę podwodnych progów w Gdyni Orłowie 

Jak zadziałają progi? Częściowo rozproszą energię fal. Ich zadaniem będzie też przechwytywanie i gromadzenie ruchomych osadów morskich. To pozwoli na utrzymanie szerokiej i wysokiej plaży. Celem systemu progów będzie zatem wzmocnienie i stabilizacja linii brzegowej. Przewidziano również, w ramach projektu, budowę wydmy metodami biotechnicznymi, która ma zakryć istniejącą opaskę brzegową. 

Obecnie trwają prace nad koncepcją projektową wraz z badaniami geotechnicznym. Inwestycja zakłada rozbudowę istniejącego systemu poprzez dobudowanie nowych progów w kierunku południowym, w kierunku Sopotu (obecnie funkcjonują trzy takie konstrukcje na północ od molo). Zatwierdzono projekt robót geologicznych, na podstawie których opracowana zostanie  dokumentacja. Koncepcja będzie oparta na analizie fal i ruchu osadów, przygotowanej przez Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk

– Wszystkie zadania, przewidziane w projekcie, zostaną uzupełnione zabiegami biotechnicznymi na brzegach morskich całej Zatoki Gdańskiej, wykonywanymi sukcesywnie przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni z wykorzystaniem sprzętu do prowadzenia gospodarki wydmowo-leśnej, zakupionego w jego ramach. Ich efektem będzie lepsza ochrona lasów nadmorskich, klifów i odbudowa wydm po sztormach, w tym cennych siedlisk przyrodniczych sieci Natura 2000. Te prace pozwolą również zminimalizować oddziaływania istniejących, stałych umocnień na linię brzegową – mówi, cytowany przez portal gospodarkamorska.pl Robert Mokrzycki, Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Gdyni

Opr. na podst. gospodarkamorska.pl 

  • ikonaOpublikowano: 08.07.2024 11:18
  • ikona

    Autor: Zygmunt Gołąb (z.golab@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 08.07.2024 12:11
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona

Zobacz także

Najnowsze