Co nowego

Jubileusz działkowców

Medal Jubileuszowy PZD dla prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, fot. Paweł Kukla

Medal Jubileuszowy PZD dla prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, fot. Paweł Kukla

W ubiegłym roku działkowcy obchodzili jubileusz 40-lecia działalności swojego Związku. Z tej okazji, w przedostatni dzień roku, przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców odwiedzili Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, by odznaczyć go Medalem Jubileuszowym za zasługi dla PZD.

Od 40 lat mieszkańcy polskich miast znajdują oazę zieleni i wytchnienie na łonie natury pośród bloków i ulicznego zgiełku pod szyldem Polskiego Związku Działkowców. Na terenie ogrodów działkowych realizują swoje ogrodnicze pasje, spędzają weekendy i urlopy – wakacje na RODos, czyli Rodzinnych Ogrodach Działkowych. I choć większość działkowców to emeryci i renciści, to ogrody działkowe są miejscem integracji międzypokoleniowej oraz społecznej, gdzie spotykają się z grabiami w rękach dziadkowie z wnuczkami i robotnicy z pracownikami umysłowymi. A w czasie pandemii popularność działek wzrosła, jak obficie podlana trawa.

Obchodzący w 2021 roku jubileusz 40-lecia Polski Związek Działkowców (PZD) był pierwszą, ogólnokrajową, niezależną organizacją działkowców, powołaną do życia poprzez ustawę Sejmu o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 roku. W 2005 roku pracownicze ogrody działkowe (POD) przekształcono w rodzinne ogrody działkowe (ROD). Ale pasja Polaków do uprawiania działki jest znacznie starsza. Pierwszymi na terenie Polski ogrodami działkowymi były ROD „Kąpiele słoneczne”, założone przez doktora Jana Jalkowskiego w Grudziądzu już w 1897 roku.

Do głównych zadań PZD, zgodnie ze statusami z 2014 i 2015 roku, należą:

 • zakładanie i prowadzenie ROD,
 • rozwój ROD w sposób zapewniający działkowcom i ich rodzinom aktywny wypoczynek i możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby,
 • przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych,
 • ochrona środowiska przyrodniczego,
 • podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia,
 • kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka,
 • ochrona przyrody,
 • poprawa warunków socjalnych społeczności lokalnych.

Współpraca z miastem

Choć współpraca Miasta Gdyni z PZD trwa od lat, to od kwietnia 2019 jest usystematyzowana i uregulowana, dzięki umowie podpisanej z zarządem Okręgu Pomorskiego PZD i powołaniu zespołu do spraw ogrodów działkowych, współpracującego z Pełnomocnikiem Prezydenta Gdyni ds. Współpracy z Zarządami ROD.

Działkowcy cenią sobie kooperację z miastem, dlatego w przedostatni dzień jubileuszowego roku zawitali w gdyńskim ratuszu. 30 grudnia doszło do spotkania prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka oraz wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni Jakuba Ubycha z przedstawicielami działkowców – Mieczysławem Kamińskim, prezesem Okręgu Pomorskiego PZD, Władysławem Kurchanem, przewodniczącym Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Gdyni i Andrzejem Łockiewiczem, dyrektorem biura Okręgu Pomorskiego PZD. Działkowcy odznaczyli Wojciecha Szczurka Medalem Jubileuszowym 40-lecia PZD.

Przedstawiciele PZD na spotkaniu z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem i Jakubem Ubychem, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Gdyni, fot. Paweł Kukla

- Pan Wojciech Szurek od momentu objęcia urzędu Prezydenta Gdyni pomaga działkowcom. Działkowcy czują jego życzliwość, otwartość i chęć współpracy. Dostrzegają też jego zaangażowanie i starania, aby ogrody gdyńskie pozostały w stanie nienaruszonym. Trudne sprawy związane z modernizacją układu komunikacyjnego, które bezpośrednio dotyczą częściowej likwidacji ROD, stara się procedować w możliwie najkorzystniejszy sposób dla ogrodów. Tym samym Pan Wojciech Szurek dołączył do grupy zasłużonych samorządowców dla Polskiego Związku Działkowców – mówi Andrzej Łockiewicz.

- Cieszy mnie te wyróżnienie i jestem przekonany, że to efekt długoletniego współdziałania na partnerskich zasadach, dzięki którym udało się rozwiązać szereg wyzwań. Bardzo nam bowiem zależy na tym, by współpraca układała się harmonijnie i abyśmy wspólnie dyskutowali o stojących przed nami wyzwaniach, ze świadomością, jak ważną rolę w życiu tak wielu gdynian odgrywają ogrody działkowe – mówi Wojciech Szczurek.


Spotkanie działkowców z samorządowcami było nie tylko okazją do wręczenia medalu, ale również do dyskusji o bieżących wyzwaniach stojących przed ROD, a także ich lawinowo rosnącej popularności. Dlatego wziął w nim udział Jakub Ubych, który jest zaangażowany w projekty wspierające rozwój ROD na terenie Gdyni. Wśród poruszanych tematów była m.in. kwestia zagospodarowania wytwarzanych odpadów.

 
- Przed Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi stoją wyzwania, które są efektem dużego zainteresowania nowego pokolenia działkowiczów, które dodatkowo potęguje czas pandemii. Współpraca, otwarcie na nowe osoby, a także szereg działań np. edukacyjnych to kierunek, który pozwoli na dalszy rozwój – mówi wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni.

 • ikonaOpublikowano: 07.01.2022 10:26
 • ikona

  Autor: Przemysław Kozłowski (p.kozlowski@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 07.01.2022 11:51
 • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona

Zobacz także

Najnowsze