Co nowego

Już jest! Nowa publikacja o modernizmie w Gdyni i na świecie

Gdyński Szlak Modernizmu, fot. Karolina Pakizer

Gdyński Szlak Modernizmu, fot. Karolina Pakizer

Wszyscy miłośnicy historii architektury, a w szczególności gdyńskiego modernizmu mogą czuć się usatysfakcjonowani. Właśnie ukazał się czwarty tom z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”, który stanowi podsumowanie 4. międzynarodowej konferencji, poświęconej architekturze XX wieku i jej waloryzacji w Gdyni i w Europie.


Konferencja, podobnie jak poprzednie, została zorganizowana przez Urząd Miasta Gdyni we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej. Publikacja zawiera aż 42 bogato ilustrowane artykuły, pogrupowane w trzy części: dziedzictwo modernizmu lat 1918-1939, dziedzictwo modernizmu powojennego i teoria, waloryzacja i ochrona modernizmu. Atrakcyjność publikacji podnosi niewątpliwie galeria 18 wielkoformatowych zdjęć, ukazujących najbardziej znane gdyńskie budowle modernistyczne, autorstwa Bartłomieja Ponikiewskiego i zdjęcia z samej konferencji.
 
okładka czwartego tomu "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"Wśród prelegentów znalazło się aż 11 gości z zagranicy, reprezentujących Europę, Amerykę Północną  i Azję. Z kolei polska reprezentacja środowisk historyków sztuki i znawców architektury XX i XXI wieku z pewnością była reprezentatywna. Nie zabrakło wśród nich muzealników, wykładowców akademickich, inżynierów, przedstawicieli władz konserwatorskich, Narodowego Instytutu Dziedzictwa. O randze i poziomie konferencji świadczyła obecność prof. dra hab. Jacka Purchli, który od 2016 roku jest Przewodniczącym Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO i nestora polskiego środowiska historyków sztuki, wybitnego znawcy sztuki i architektury modernizmu europejskiego, prof. dra hab. Andrzeja K. Olszewskiego.  
 
Tematyka zamieszczonych w książce referatów jest niesłychanie różnorodna. Aż siedem  z nich dotyczy bezpośrednio Gdyni i związanych z nią koncepcji i obiektów. W publikacji znajdziemy artykuł o Orłowie i jego początkach i rozwoju jako letniska, o mauzoleum gen. Orlicz-Dreszera, o osiedlu PAGED (oba na Oksywiu), o całkowicie nieznanym miejscu, tzw. etapie emigracyjnym („gdyńska wyspa Ellis”), o nigdy nie zrealizowanym projekcie Szpitala Powszechnego. Publikacja zawiera też artykuł o dekoracjach kamiennych gdyńskich budowli modernistycznych, a także o zagadnieniach remontowych modernistycznych budynków mieszkalnych na terenie Działek Leśnych. Artykuły są opatrzone bardzo starannie dobraną ikonografią, zawierającą przedwojenne plany, zdjęcia z budowy, zbliżenie detali i stan obecny.  
 
Wiceprezydent Gdyni, dr inż. arch. Marek Stępa, tak pisze we wstępie – wydawnictwo to przygotowaliśmy nie tylko dla uczestników konferencji(…), ale także z myślą o tych, którzy nie brali w niej udziału, a nawet przy żadnej innej okazji nie byli w Gdyni. Mamy nadzieję, że da to im ogólne wyobrażenie o gdyńskiej architekturze modernistycznej i pozwoli tym lepiej zrozumieć zawarte w tomie artykuły(…).
 
Książkę można kupić w cenie 60 zł w Miejskiej Informacji Turystycznej, ul. 10 Lutego 24 (tel. 58 622 37 66, można uzgodnić wysyłkę). Publikację wydał Urząd Miasta Gdyni pod redakcją naukową prof. dr hab. Jolanty Sołtysik, kierowniczki katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Gdańskiej i dr. hab. inż. arch. Roberta Hirscha, prof. PG, miejskiego konserwatora zabytków w Gdyni.

  • ikonaOpublikowano: 09.01.2018 13:18
  • ikona

    Autor: Grażyna Pilarczyk (g.pilarczyk@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 10.01.2018 11:48
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona

Najnowsze