Co nowego

Masz pomysł na innowacyjne rozwiązanie dla Gdyni? Weź udział w konkursie!

Fot. mat. prasowe Urzędu Miasta Gdyni

Fot. mat. prasowe Urzędu Miasta Gdyni

Chcesz mieć wpływ na zmiany w mieście? Jesteś absolwentem studiów magisterskich, inżynierskich bądź doktorskich, obroniłeś swoją pracę w przeciągu ostatnich 5 lat i zaproponowałeś ciekawe rozwiązania dla Gdyni? - weź udział w konkursie o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową i wygraj 5 tys. zł!


Kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową: magisterską, inżynierską lub doktorską właśnie startuje - zgłoszeń należy wysłać do 1 października 2024 r. Ideą konkursu jest aktywizacja młodych, gdyńskich absolwentów studiów wyższych, którzy w swoich pracach dyplomowych przedstawili innowacyjne spojrzenie na wybrany problem Gdyni. Nadzór ekspercki sprawować będzie prof. zwyczajny dr hab. Tadeusz Palmowski z Uniwersytetu Gdańskiego, gdynianin, członek PAN, recenzent wielu prac doktorskich i habilitacyjnych.
Przedłożone prace będą mogły stać się inspiracją dla rozwiązań wprowadzanych w mieście.

Jak zgłosić się konkursu?


Prace konkursowe wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą, do 1 października 2024 roku, na adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, z dopiskiem: Wydział Strategii, z dopiskiem: „Konkurs - praca dyplomowa”. Ponadto, praca dyplomowa powinna być złożona w wersji drukowanej i elektronicznej w formacie PDF na dowolnym nośniku danych (np.: płyta CD, pendrive).

Do pracy dyplomowej należy dołączyć:
  • formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi oświadczeniami (dostępny w załączniku),
  • potwierdzenie obrony pracy (wraz z uzyskaną oceną) wydane przez władze uczelni. W przypadku obrony pracy na zagranicznej uczelni wyższej dopuszcza się „ewaluację oceny” w formie pisemnej wystawionej przez promotora pracy lub uczelnie.

To już kolejna edycja


Konkurs organizowany jest od 2016 r., w każdej edycji wyłaniani są laureaci oraz wręczane zostają wyróżnienia. W tym roku nagrodą główną jest 5 tys. zł.
Nagrodzone prace zostaną opublikowane i zamieszczane na stronie gdynia.pl.
Zobacz, jak wyglądała ubiegłoroczna edycja konkursu.

Plakat konkursu 2024 r.
Fot. mat. prasowe Urząd Miasta Gdyni

ikona

Zobacz także

Najnowsze