Co nowego

"Mój rower elektryczny" - trwają konsultacje krajowego programu

rower elektryczny// fot. źródło: pixabay

rower elektryczny// fot. źródło: pixabay

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął konsultacje krajowego programu „Mój rower elektryczny”, który ma na celu wsparcie zakupu rowerów elektrycznych. Na wsparcie programu przewidziano 300 mln zł, co pozwoli na dofinansowanie blisko 50 tys. rowerów elektrycznych. Konsultacje potrwają do 18 lipca.


Gdynia na czele zmian
- Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce uruchomiła dopłaty do e-rowerów w maju 2022 roku, oferując mieszkańcom dofinansowanie w wysokości do 50% ceny roweru, maksymalnie 2,5 tys. zł. Dotychczas skorzystało z nich prawie 200 osób. - mówi Bartłomiej Austen, wiceprezydent Gdyni. - Pionierski program wprowadzony w Gdyni, mający na celu promowanie równoważonej mobilności, wzrost udziału ruchu rowerowego i poprawę jakości powietrza, stał się inspiracją do rozmów o krajowym programie „Mój rower elektryczny”. Dzięki gdyńskiej inicjatywie inne miasta zaczęły dostrzegać potencjał tego rozwiązania opartego o oczekiwania i potrzeby mieszkańców, co przyczyniło się do opracowania planów rozszerzenia programu na całą Polskę. - podsumowuje wiceprezydent.

Informacje na temat konsultacji i zarysu projektu programu „Mój rower elektryczny” znajdują się na tutaj.
- Wszelkie sugestie i opinie mieszkańców są niezwykle cenne w procesie kształtowania programów mających na celu poprawę jakości życia w naszych miastach. Zachęcamy Mieszkańców do wspólnego tworzenia bardziej zrównoważonej i przyjaznej przestrzeni miejskiej- – mówi Alicja Pawłowska, kierowniczka Referatu Zrównoważonej Mobilności WI UM Gdyni.

Budżet

Projektowany program przewiduje dotacje do zakupu nowych rowerów elektrycznych, w tym także cargo i wózków rowerowych. Planowane jest dofinansowanie w wysokości do 50 proc. i nie więcej niż 5 tys. zł w przypadku rowerów elektrycznych i nie więcej niż 9 tys. zł, w przypadku elektrycznych rowerów cargo i wózków rowerowych. Dofinansowanie pokryje maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych, są to wydatki bezpośrednio związane z zakupem roweru elektrycznego. Na wsparcie programu przewidziano 300 mln zł, co pozwoli na dofinansowanie blisko 50 tys. rowerów elektrycznych.

Z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby indywidualne, samorządy oraz przedsiębiorcy określeni w projekcie programu. Po konsultacjach społecznych rozpocznie się proces zatwierdzania zasad programu priorytetowego.

Do dofinansowania będzie można zgłaszać zakup nowego roweru oraz roweru cargo o szerokości do 0,9 m, a także nowego wózka rowerowego o szerokości powyżej 0,9 m. Musi to być pojazd poruszany siłą mięśni osoby nim jadącej, wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym).

Okres kwalifikowalności

Zakup musi zostać dokonany między 30 czerwca 2024 a 30 maja 2029. Jeżeli program wejdzie w życie, każdy rower elektryczny zakupiony od 1 lipca br. będzie mógł podlegać pod dofinansowanie.

Warunki zakupu:

- Rower musi zostać oznakowany (naklejka) oraz zarejestrowany na Policji celem ochrony przed kradzieżą.
- Okres trwałości wynosi dwa lata.
- Rower musi być wyprodukowany przez producenta z kraju UE.
- Minimalny zasięg jazdy ze wspomaganiem to 50 km.
- Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z transportem drogowym towarów.
- Można ubiegać się o dofinansowanie na więcej niż jeden pojazd.

Kontakt:

Wydział Inwestycji
Referat Zrównoważonej Mobilności
e-mail: mobilnosc@gdynia.pl
numer telefonu: 
58 527 29 80 
58 527 29 81

  • ikonaOpublikowano: 09.07.2024 12:00
  • ikona

    Autor: Dorota Matejczyk (dorota.matejczyk@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 11.07.2024 13:31
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona

Najnowsze