Co nowego

Mural z przesłaniem na ścianie szpitala #wGdyni

Projekty na mural można zgłaszać do 20 grudnia. Mat. prasowe Szpitali Pomorskich/FB

Projekty na mural można zgłaszać do 20 grudnia. Mat. prasowe Szpitali Pomorskich/FB

To powinien być mural, który przełamie stereotypy i zachęci wszystkich do regularnych badań onkologicznych. W przyszłym roku pojawi się on na elewacji Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. Organizatorem konkursu są Szpitale Pomorskie. Projekty można zgłaszać do 20 grudnia.

 
Szpitale Pomorskie ogłosiły konkurs na projekt muralu o tematyce onkologicznej. Zwycięski projekt w przyszłym roku pojawi się na jednej ze ścian budynku Szpitala Morskiego im. PCK przy ul. Powstania Styczniowego 1. To właśnie w tej placówce – potocznie nazywanej Gdyńskim Centrum Onkologii – jest diagnozowanych i leczonych najwięcej pacjentów onkologicznych.

Termin ogłoszenia konkursu nie jest przypadkowy. Październik uznawany jest za miesiąc świadomości raka piersi, natomiast listopad to miesiąc profilaktyki nowotworów męskich.
– Chcielibyśmy, by mural w swoim przekazie przełamywał tabu i stereotypy, a także zachęcał wszystkich do przeprowadzania regularnych badań – mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, prezes Szpitali Pomorskich.Kto może wziąć udział w konkursie?


Konkurs skierowany jest do absolwentów liceów plastycznych, studentów wyższych uczelni plastycznych w Polsce oraz artystów tworzących murale. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. Konkurs ma charakter jednoetapowy i ogólnopolski. Zgłoszenie projektu nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Wymagania, jakie powinien spełniać projekt


Praca konkursowa powinna zawierać plik z projektem na nośniku cyfrowym wraz z wydrukiem A4 oraz wizualizację muralu na ścianie. Organizator dopuszcza również ograniczenie kompozycji bez konieczności pełnego wypełnienia wskazanego miejsca. Ponadto projekt powinien zostać dostarczony w postaci pliku elektronicznego, zapisanego na nośniku cyfrowym (pendrive), w formacie JPG 300 dpi.

W odrębnej kopercie do projektu należy dołączyć formularz zgłoszenia według wzoru załączonego do regulaminu oraz oświadczenia, a także orientacyjny kosztorys wykonania muralu. Nośnik z projektem i wizualizacją należy dostarczyć wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie. Na konkurs można nadesłać maksymalnie do 3 prac.

Miejsce i termin składania prac


Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs na projekt muralu o tematyce onkologicznej” należy dostarczyć na adres: Szpitale Pomorskie, Dział Komunikacji Społecznej i Promocji, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia z dopiskiem „KONKURS – MURAL” (nie otwierać przed 20.12.2023 r.).

Prace powinny być opatrzone godłem, symbolem lub pseudonimem, a dane autora/zespołu autorskiego załączone w odrębnej kopercie podlegającej otwarciu dopiero po rozstrzygnięciu.

Zgłoszenia można wysyłać do 20 grudnia. Zwycięski projekt poznamy do 30 stycznia 2024 roku.

Ocena prac i nagrody


Jury oceni prace pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematem. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 5 000 złotych. To wynagrodzenie za przeniesienie wartości i nabycie autorskich praw majątkowych do muralu. W przypadku zespołu – kwota ta podlega podziałowi pomiędzy jego poszczególnych członków.

Pełny regulamin konkursu znajdziemy na stronie: https://www.szpitalepomorskie.eu/27498-2/.

  • ikonaOpublikowano: 22.11.2023 10:06
  • ikona

    Autor: Magdalena Śliżewska (m.slizewska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 29.02.2024 08:51
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona

Najnowsze