Co nowego

Nowy szlak turystyczny "Fortyfikacje Gdyni i okolic"

Pośród licznych tradycyjnych produktów turystycznych Gdyni, którymi niewątpliwie są plaże, okręty - muzea Dar Pomorza i ORP Błyskawica, Akwarium Gdyńskie, tramwaj wodny na Hel,  wizyty wielkich statków pasażerskich czy też tak głośne wydarzenia jak Festiwal Filmów Polskich czy Opener, flagowymi okrętami", które wyróżniają nasze miasto oryginalnością i atrakcyjnością  są  turystyczne szlaki turystyki kwalifikowanej - dla koneserów.  Z roku na rok przybywają nowe. Wiosna jest porą, gdy pragnienie wyjścia w teren, odkrywania uroków przyrody i tajemnic reliktów historii jest szczególnie silne. Gdynia zatem zaprasza wraz z nadejściem wiosny na swoje szlaki, wśród których jest całkiem nowy  - wiodący przez historyczne fortyfikacje!   

Miasto Gdynia, z inicjatywy pasjonatów eksploracji podziemnej, stworzyło projekt trasy turystycznej poświęconej obiektom militarnym i fortyfikacjom. Prezentacja szlaku Fortyfikacje Gdyni i Okolic odbyła się 22 marca 2014 r.Od czasów poprzedzających II wojnę światową Gdynia jest główną bazą Polskiej Marynarki Wojennej. Z krótką przerwą, na czas okupacji, kiedy to niemiecka marynarka wojenna uczyniła ją jedną ze swoich większych baz na Bałtyku. Zarówno przed wojną, w czasie wojny jak i po jej zakończeniu wznoszono tu liczne budowle obronne: baterie nadbrzeżne i przeciwlotnicze, schrony dla wojska i ludności, a także obiekty zaplecza umożliwiające funkcjonowanie garnizonu.

Trasa poświęcona obiektom militarnym i fortyfikacjom obejmuje 13 punktów i biegnie od schronu na urządzenia techniczne z czasów II wojny światowej przy ul. Orłowskiej 1 do Kapitanatu Portu:
 
1.  Schron na urządzenie techniczne z czasów II wojny światowej (ul. Orłowska 1)
Niewielki schron z jednym pomieszczeniem. Dwa identyczne obiekty znajdują się na terenie Portu Wojennego na Oksywiu, do schronu przy ul. Orłowskiej. Dostęp do obiektu bezpośredni, to znaczy, że można obiekt zobaczyć, dotknąć, zrobić fotografię, wejść do środka nie można.
 
2. Zespół schronów Stanowiska Dowodzenia 32. Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej
(Kępa Redłowska) utworzony w 1955 r.
Bunkier obserwacyjny zsunięty z klifu, dwukondygnacyjny schron dowodzenia oraz elektrownia. Dostęp do obiektu bezpośredni, to znaczy, że można obiekt zobaczyć, dotknąć, zrobić fotografię, wejść do środka (wchodząc do fortyfikacji poruszamy się powoli, koniecznie trzeba mieć silne źródło światła, należy zachować szczególną ostrożność - eksploracja fortyfikacji może być niebezpieczna i wiąże się z ryzykiem).
 
3. Budynki koszarowe 2 Morskiego Pułku Strzelców z 1937 r. (obecnie, od 1957 r. Szpital Morski PCK w Redłowie)
Dostęp do obiektu bezpośredni to znaczy, że można obiekt zobaczyć, dotknąć, zrobić fotografię, wejść do środka (wchodząc do fortyfikacji poruszamy się powoli, koniecznie trzeba mieć silne źródło światła, należy zachować szczególną ostrożność - eksploracja fortyfikacji może być niebezpieczna i wiąże się z ryzykiem).
 
4. Zespół fortyfikacji 11 Baterii Artylerii Stałej (Kępa Redłowska)
Była pierwszą ze zbudowanych po wojnie baterii artylerii nadbrzeżnej. Obecnie to trzy działa na betonowych fortach oraz jeden fort zsunięty z klifu. Dostęp do obiektu bezpośredni, to znaczy, że można obiekt zobaczyć, dotknąć, zrobić fotografię, wejść do środka (wchodząc do fortyfikacji poruszamy się powoli, koniecznie trzeba mieć silne źródło światła, należy zachować szczególną ostrożność - eksploracja fortyfikacji może być niebezpieczna i wiąże się z ryzykiem).
 
5.  Schron tunelowy dla załogi Gestapo (zbocze Kamiennej Góry).
Posiadał własne ogrzewanie i miejsca do spania. Obiekt unikatowy w skali kraju. Dostęp do obiektu bezpośredni, to znaczy, że można obiekt zobaczyć, dotknąć, zrobić fotografię, wejść do środka (wchodząc do fortyfikacji poruszamy się powoli, koniecznie trzeba mieć silne źródło światła, należy zachować szczególną ostrożność - eksploracja fortyfikacji może być niebezpieczna i wiąże się z ryzykiem).
 
6.  Muzeum  Marynarki Wojennej.
Powstało w 1953 r. Ekspozycja pod dachem i plenerowa. Nowy budynek od 2012 roku. Dostęp do obiektu bezpośredni, to znaczy, że można obiekt zobaczyć, dotknąć, zrobić fotografię, wejść do środka.
 
7. ORP Błyskawica najstarszy na świecie zachowany niszczyciel. W służbie od 1937 r. W 1947 r. wrócił do Polski. Od 1976 r. pełni funkcję okrętu-muzeum. Dostęp do obiektu bezpośredni, to znaczy, że można obiekt zobaczyć, dotknąć, zrobić fotografię, wejść do środka.
 
8. Budynek Dowództwa Marynarki Wojennej (obecnie Centrum Operacji Morskich)
Przed wojną siedziba Przedsiębiorstwo Państwowe „Żegluga Polska". Obiekt dostępny tylko z zewnątrz.

9. Szczelina przeciwlotnicza na Placu Kaszubskim z wejściem przy pomniku Antoniego Abrahama.
Obiekt dostępny tylko z zewnątrz. Obecnie zasypany. Część szczeliny wykorzystana.
Schron przeciwlotniczy w podpiwniczeniu budynku mieszkalnego z 1935 r. przy ul. Chrzanowskiego 14 
10. Schron przeciwlotniczy pod budynkiem mieszkalnym (ul. Chrzanowskiego 14)  dla 108 osób. Oryginalne wyposażenie z lat 30.: unikatowe oprawy oświetleniowe na napięcie 220V oraz 12V, komora z urządzeniami filtrowentylacyjnymi, drzwi ochronno-hermetyczne. Dostępny tylko w soboty po uzgodnieniu z Panią prezes Wspólnoty Mieszkaniowej Monika Kwiatkowska 604 830 259.
 

Nadziemny schron przeciwlotniczy z 1938 r. przy Urzedzie Morskim11. Schron z dachem spadzistym (przy Urzędzie Morskim)
Unikat w skali kraju, jedyny schron z dachem spadzistym. Przedwojenne wyposażenie. Połowa obiektu to magazyn Urzędu Morskiego. Obiekt dostępny w dni robocze po uzgodnieniu pod nr tel. 58 355 34 90 (Pan Naczelnik Andrzej Melcher).
 
12. Schron typu T-750 (ul. Polska Rondo Karlskrona) Luftschutz Hochbunker T-750 z 1943 r. Strop warstwowy 3,5 m. Jedyny w Europie w gotowości eksploatacyjnej: ujęcie wody, generatory prądu, sala sztabowa, centrum łączności, kotłownia, urządzania filtrowentylacyjne. Obiekt dostępny
 po uzgodnieniu: Józef Lis 58 621 50 40.

Nadziemny schron przeciwlotniczy typu T-750 z czasów II Wojny Światowej ul. Polska, róg Chrzanowskiego
 
13. Kapitanat Portu - widok na Port Wojenny Oksywie. Baza 3 Flotylli MW. Widoczne 3 Flakturmy: Anton, Berta, Cäsar. Miejsce ukrycia kompanii szkolnych U-bootów. Inne takie obiekty tylko w Bergen. Obiekt trudnodostępny. Pozwolenie na wejście Portu Wojennego tylko dla obywateli RP, zgodę wydaje Komendant Portu Wojennego (Rondo Bitwy pod Oliwą). 
   
Okładka publikacji „Fortyfikacje Gdyni i okolic - mapa turystycznaPonadto Miasto Gdynia opracowało publikację „Fortyfikacje Gdyni i okolic - mapa turystyczna".

Poświęcona jest ona licznym obiektom militarnym i fortyfikacjom znajdującym się na terenie Gdyni oraz w jej najbliższej okolicy. Mapa znajdująca się na awersie ukazuje Gdynię i okolice z uwzględnieniem obiektów historycznych. Na rewersie pokazane są w większej skali obszary strategicznych skupisk obiektów militarnych: Oksywie, Babie Doły, Redłowo, Kolibki.
Wydawnictwo zawiera także krótkie opisy obiektów (czas powstania, pochodzenie, opis uzbrojenia lub szczegółów technicznych).
 
Treść publikacji opracowana została na podstawie badań archiwalnych i terenowych oraz danych obiektów militarnych znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków,  w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Wydawnictwo przygotowane jest w wersji dwujęzycznej - polsko-angielskiej.

Wejście do przedsionka nadziemnego schronu przeciwlotniczego typu T-750

Sala sztabowa nadziemnego schronu przeciwlotniczego typu T-750

Generatory prądu w nadziemnym schronie przeciwlotniczym typu T-750

Filtropochłaniacze FP-100, oczyszczajace powietrze z pyłu radioaktywnego oraz substancji toksycznych

Automatycznie otwierana wywiewna klapa schronowa WKS-150, wypuszczająca zużyte powietrze na zewnątrz schronu

Biuro Komendanta Międzyzakładowej Formacji Obrony Cywilnej

Gdynia zaprasza również na pozostałe szlaki:

Gdyński Szlak Modernizmu
 
Genezę projektu stanowi historia Miasta Gdyni, którego Śródmieście ukształtowało się w okresie międzywojennym. Od lat 30-tych architekturę Gdyni kształtowały trendy modernizmu stylu kojarzonego z funkcjonalnością, prostotą, a także ekspresją i dynamiką brył.

Gdynia, zalicza się do elitarnej grupy miast europejskich, wymienianych jako przykład unikatowych zespołów architektonicznych okresu modernizmu. Projekt, którego realizację rozpoczęto w 2011 roku, obecnie stanowi jedną z flagowych ofert turystycznych miasta. Dzięki wszechstronnym działaniom marketingowym, znacząco wzrosła świadomość marki Szlaku wśród turystów.

Sieć Partnerów - klucz do sukcesu promocji wewnętrznej

Najlepszym kanałem komunikacji są sami ludzie, w tym liderzy opinii w mieście i regionie. Dlatego też zbudowano szeroką platformę współpracy, zaangażowano społeczników, popularne kawiarnie, galerie czy placówki kulturalne. W tych miejscach właśnie, wspólnie z Partnerami, organizowano wystawy, archi prelekcje czy FOTO prezentacje. Zaangażowany i aktywny Partner zawsze bardziej identyfikuje się z projektem, zaś jego zdanie wpływa na postrzeganie projektu i jego popularność.

Jednym z najważniejszych partnerów społecznych Szlaku jest Mini Muzeum w Bankowcu przy ul. 3 Maja, czyli gdyńskiej ikonie modernizmu, budynku, w którym powstały pierwsze apartamenty z własnymi lodówkami, wyposażoną pod klucz łazienką, podziemnym schronem oraz garażem.

Foto moderna - czyli dotrzeć do pasjonatów

Promocja Szlaku zakładała położenie silnych akcentów na atrakcyjną fotografię obiektów. Fotografia to współcześnie chyba najpopularniejsza forma uprawiania aktywności artystycznej czy amatorskiej. Zorganizowano konkursy fotograficzne na Szlaku oraz zaangażowano wiele twórczych osób, praktycznie z całej Polski.

Moda na modernizm

Szlak - to zarówno narracja dotycząca architektury, jak i twórców miasta oraz samych architektów. Przekaz podstawowy pojawia się w folderze Szlaku, stronie internetowej oraz ulotkach z  serii architekci gdyńskiego modernizmu. Najważniejszy dialog z gdyńską architekturą pojawia się na spacerach tematycznych, prowadzonych przez specjalnie przeszkolonych przewodników lub ekspertów - historyków i architektów. Spacery cieszą się ogromną popularnością. Turysta może dodatkowo wypożyczyć bezpłatnie audioguide w Miejskiej Informacji, czy zamówić przewodnika na Szlaku.

Wydarzenie flagowe Szlaku

Produkt markowy potrzebuje wydarzenia flagowego, które istotnie wzmocni rozpoznawalność oraz identyfikację marki. Takim wydarzeniem jest Weekend Architektury, który miał już trzy swoje edycje. Pierwsza odbyła się w sierpniu 2011 w której uczestniczyło ponad 5000 osób z całej Polski.

Dzieje się na Szlaku

Gdyński Szlak Modernizmu jest przykładem projektu wykorzystującego stosunkowo mało znany wyróżnik modernistycznej architektury okresu międzywojennego. Temat projektu wynika wprost z tożsamości miasta - jego legendy, jako polskiego marzenia, okna na świat II RP. Szlak znakomicie wpisuje się w pejzaż historii oraz współczesną przestrzeń Miasta.

Największe znaczenie dla powodzenia wdrożenia projektu, miało zaangażowanie grupy Partnerów zarówno społecznych, jak i komercyjnych. Szlak zachęca do poznawania architektury miasta, ale także do zabawy w kreację, w tym poprzez fotografię, sztukę, design. Projekt wyznaczył także nowe standardy w edukacji społecznej m.in. poprzez liczne konkursy wiedzy, letnią edycję gry miejskiej, spacery z przewodnikami, cykl archi prelekcji. Bez wątpienia Szlak Modernizmu stał się istotną wartością tworzącą marki Gdyni, łączącą tradycję, historię ze współczesnymi trendami.
 
Szlak Legenda Morska Gdyni

Legenda Morska Gdyni - to flagowy produkt turystyczny Gdyni, ważny także dla Pomorza oraz kulturowo-historycznej tożsamości Polski. Jego głównym założeniem jest zintegrowanie wielu opowieści, atrakcji oraz ofert w tematyce morskiej na obszarze miasta Gdyni, a także skuteczne dotarcie do jak najszerszej grupy turystów polskich oraz zagranicznych. Legendę Morską Gdyni najlepiej opowiada narracja związana z pięcioma głównymi wątkami:

• legenda marynarki wojennej, 
• budowa miasta i portu, 
• historia polskich transatlantyków,
• wielkie rejsy oraz regaty
• opowieści o legendarnych postaciach.

Ponadto uzupełnienie idei stanowią wątki poświęcone żegludze handlowej, badaniom morza, marynistyce,  literaturze,  czy działalności stoczniowej, stanowiące inspirującą kontynuację  - dopełnienie opowieści Legendy. Na realizację projektu składa się wdrożenie zintegrowanej oferty turystycznej, platformy współpracy partnerskiej, a także użytecznych dla turystów i partnerów narzędzi np. księgi znaku, dedykowanej strony internetowej, folderu szlaku, pamiątek, projektów oznakowania szlaku w mieście oraz kalendarza wydarzeń. Program produktu Legendy Morskiej Gdyni - to w założeniu projekt o charakterze progresywnym, zakładający m.in.  otwartość na innowacje, angażowanie szerokiej grupy odbiorców, partnerów, a także aktywność w obszarze międzynarodowym.

Szlak Kulinarny Centrum Gdyni
 
W czerwcu 2009  r. Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce opracowała i wdrożyła miejski Szlak Kulinarny Centrum Gdyni. Jest to pomysł na zwiedzanie miasta przy jednoczesnym poznaniu jego bogatej oferty kulinarnej. Ze Szlaku korzystają nie tylko turyści, ale również mieszkańcy Trójmiasta i okolic. Na stronie www.kulinarnagdynia.pl dedykowanej Szlakowi opisane są wszystkie restauracje biorące udział w projekcie. Ponadto  zapoznać się można z kulinarną historią miasta od czasów jego powstania, kalendarzem imprez oraz przepisami i ciekawostkami kulinarnymi ze świata.

Restauracje na Szlaku położone są w sąsiedztwie najciekawszych gdyńskich atrakcji. Dzięki temu, że dzieli je od siebie odległość pieszego spaceru, przechadzkę po centrum miasta można  połączyć z poznawaniem specjałów kulinarnych przygotowanych przez restauratorów na Szlaku. Lokale biorące udział w projekcie zostały wybrane nie tylko ze względu na swoje położenie w centrum, ale także otwartość na współpracę oraz jakość i atrakcyjność oferty. Restauracje, podobnie jak sama Gdynia, chętnie organizują wydarzenia kulturalne jak koncerty muzyczne, wystawy czy animacje dla dzieci.

Obecnie w projekcie bierze udział ponad 40 gdyńskich restauracji oznaczonych specjalnym oznakowaniem z logo projektu.
Flagową imprezą promującą Szlak Kulinarny jest Weekend Kulinarny Gdyni odbywający się każdego roku wczesną jesienią - wrzesień/październik. To prawdziwe święto dobrego jedzenia przyciągające mieszkańców całego Trójmiasta. Każdorazowo w wydarzeniu bierze udział po kilka tysięcy osób. Podczas Weekendu odbywają się m.in. pokazy live cooking, happy hours, konkursy z nagrodami a także prezentowane są stoiska z potrawami z różnych stron świata.

W ramach promocji projektu wydawany jest folder oraz odbywają się także liczne eventy tematyczne np. Dziecięca Akademia Kulinarna, Karnawał Smaku.
 
Szlak Kulinarny Centrum Gdyni wraz ze Szlakiem Legendy Morskiej oraz gdyńskim Szlakiem Modernizmu otrzymały w 2012 roku Wawrzyn Polskiej Turystyki.

  • ikonaOpublikowano: 24.03.2014 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

ikona

Najnowsze