Co nowego

Ochrona środowiska jest ważna! Liderzy lokalnej ekologii wybrani

Placówki edukacyjne aktywnie włączają się w działania związane z ochroną środowiska, czego efektem jest wzrost świadomości ekologiczne. W tym roku oceniano aż 219 prac plastycznych wykonanych przez dzieci nt. zielonego konsumenta oraz 80 fotografii w ramach konkursu fotograficznego pt. „Wdech. wydech... zielone płuca mojej okolicy”. Ważnym działaniem był projekt edukacyjny Lider Lokalnej Ekologii pod hasłem „NA TROPIE CZYSTEJ WODY”, w którym dzieci i młodzież wraz z lokalną społecznością poznawali m.in. zasady ujmowania, uzdatniania i oczyszczania wody.(fot. małgorzata kaliszewska)

Placówki edukacyjne aktywnie włączają się w działania związane z ochroną środowiska, czego efektem jest wzrost świadomości ekologiczne. W tym roku oceniano aż 219 prac plastycznych wykonanych przez dzieci nt. zielonego konsumenta oraz 80 fotografii w ramach konkursu fotograficznego pt. „Wdech. wydech... zielone płuca mojej okolicy”. Ważnym działaniem był projekt edukacyjny Lider Lokalnej Ekologii pod hasłem „NA TROPIE CZYSTEJ WODY”, w którym dzieci i młodzież wraz z lokalną społecznością poznawali m.in. zasady ujmowania, uzdatniania i oczyszczania wody.(fot. małgorzata kaliszewska)

17 ton elektroodpadów, 9 ton baterii oraz ponad 9,5 tony plastikowych nakrętek. Tyle odpadów zebrano w ramach ostatniej akcji prowadzonej przez Komunalny Związek Gmin „Dolina i Chylonki”. 6 czerwca podsumowano ją podczas uroczystej gali w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Przyznano 100 nagród w konkursach o tematyce ekologicznej i, jak co roku, wybrano laureatów Róży Ekologii.

 
Związek tworzy osiem miast i gmin tj. Szemud, gmina i miasto Wejherowo, Sopot, Kosakowo, Rumia, Reda oraz Gdynia - której placówki oświatowe od lat są w czołówce działań proekologicznych. Dzieci, młodzież i nauczyciele co roku biorą udział w konkursach i projektach ekologicznych oraz w warsztatach terenowych organizowanych w obiektach spółek komunalnych EKO DOLINA, OPEC i PEWIK GDYNIA.
 
W tym roku oceniano aż 219 prac plastycznych wykonanych przez dzieci nt. zielonego konsumenta oraz 80 fotografii w ramach konkursu fotograficznego pt. „Wdech. wydech... zielone płuca mojej okolicy”. Ważnym działaniem był projekt edukacyjny Lider Lokalnej Ekologii pod hasłem „NA TROPIE CZYSTEJ WODY”, w którym dzieci i młodzież wraz z lokalną społecznością poznawali m.in. zasady ujmowania, uzdatniania i oczyszczania wody.
 
Placówki edukacyjne z Gdyni aktywnie włączają się w działania związane z ochroną środowiska, czego efektem, poza wzrostem świadomości ekologicznej, są nagrody za udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
 
 - Od 26 lat stosujemy jedną zasadę, tj. nie robimy eventów tylko wykonujemy pracę organiczną– mówi Tadeusz Wiśniewski, prezes zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. - Nagrody, które zdobywają szkoły to prestiż, a ten dzisiaj jest ważny dla rodziców, którzy decydują o tym, jaką szkołę wybierze ich dziecko. To nowe pokolenie, inne oczekiwania i wartości, za którymi podążamy. Uczymy, pokazujemy, pozwalamy doświadczać, a potem spotykamy dorosłych ludzi, którzy brali udział np. w naszych warsztatach i widzimy, jaki wywarliśmy na nich wpływ. Co roku to 30 tys. osób zaangażowanych w nasze działania!- wylicza szef związku.
 
Najważniejszą z przyznawanych nagród jest Róża Ekologii. Otrzymuje się ją za wybitne osiągnięcia w obszarze ochrony środowiska, w tym szczególnie w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin – członków związku. Tytuł przyznawany jest od 2015 roku. w tym roku ocenie poddano łącznie 126 placówek oświatowych, w tym 51 przedszkoli oraz 75 szkoły. Komisja konkursowa przeanalizowała udział poszczególnych placówek w działaniach ekologicznych prowadzonych przez Związek oraz osiągnięte efekty rzeczowe. Tytuł „Róży Ekologii” może być przyznany tej samej placówce oświatowej nie częściej, niż raz na 5 lat. Tym samym, do tegorocznej oceny uwzględniono m.in. placówki oświatowe, które uzyskały tytuł „Róża Ekologii” w latach 2015-2019. Różę Ekologii 2024 w kategorii przedszkola otrzymało Przedszkole nr 32 w Gdyni a w kategorii szkoła Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gdyni.

Jak co roku wybierani są też „Liderzy Lokalnej Ekologii". Tym razem w kategorii Przedszkola z Gdyni, tytuł przypadł Przedszkolu nr 11 „Pod Kasztanami” oraz Przedszkolu nr 13. W kategorii Szkoły jest to Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2.
 

Nagrodzeni w pozostałych konkursach z Gdyni:

Konkurs „Małe dzieci nie chcą śmieci”:
W kategorii: Przedszkola: Barbara Wróbel z Przedszkola nr 56 (III miejsce), Jan Górski, z Przedszkola „Złota Rybka” (wyróżnienie), Szymon Bastuba z Przedszkola „Złota Rybka” (wyróżnienie), Maja Merecka z Przedszkola „Leśna Pętelka” (wyróżnienie)
W kategorii SP klas I: Magdalena Buszman ze SP nr 44 (II miejsce), Zachar Karchewski z SP nr 11 (wyróżnienie),
W kategorii SP klas II: Lilianna Duszak z SP nr 44 (I miejsce), Natalia Ziętek SP nr 18 (II miejsce),
W kategorii SP klas III: Julita Keler z SP nr 40 (I miejsce), Amelia Stefańska z SP nr 52 (III miejsce)
 
Konkurs fotograficzny:
W kategorii SP klas IV-VI: Maksym Kononets z SP nr 10 (wyróżnienie),
W kategorii SP klas VII-VII: Dmitry Yaskevich z SP nr 31 (II miejsce), Hanna Brzozowska z SP nr 31 (III miejsce),
W kategorii Szkoły Ponadpodstawowe: Oliwia Czarnik z ZS Hotelarsko-Gastronomicznych (I miejsce),
 
Konkurs „Mała nakrętka – duży problem”
W kategorii: Przedszkole: Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami” – II miejsce, Niepubliczne Przedszkole „Trampolina” – III miejsce, Przedszkole nr 49 „Bajkowy Ogród” – wyróżnienie, Przedszkole nr 47 „Leśna Pętelka” - wyróżnienie
W kategorii: Szkoły: Szkoła Podstawowa nr 58 – III miejsce, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – wyróżnienie
 
Konkurs „Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko”:
W kategorii: Szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 – I miejsce,
W kategorii: Przedszkole: Przedszkole nr 47 „Leśna pętelka” – I miejsce, Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami” – wyróżnienie, Przedszkole nr 22 – wyróżnienie
 
Wyniki konkursów i projektów znaleźć można na www.kzg.pl
 
Gratulujemy wszystkim laureatom oraz dziękujemy szkołom i przedszkolom za aktywność i współpracę w bieżącym roku szkolnym!
 
Partnerzy działań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska:
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Trójmiejski Park Krajobrazowy, Centrum Nauki Experyment, Zarząd Morskiego Portu, Gdyńskie Centrum Sportu, Gdyńskie Centrum Kultury, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji w Gdyni, Gdyńskie Centrum Filmowe, Akwarium Gdyńskie, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku - Grodzisko w Sopocie, Nautiqus Food Logistics, Sala Zabaw - Malowana Polana, spółki komunalne: EKO DOLINA, OPEC, PEWIK GDYNIA.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
ikona

Najnowsze