Co nowego

Odnawiamy zabytki – dotacje w 2023 roku

Wybrane gdyńskie zabytki, których remont zostanie w 2023 roku dofinansowany dotacją Miasta Gdyni. Źródło: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Wybrane gdyńskie zabytki, których remont zostanie w 2023 roku dofinansowany dotacją Miasta Gdyni. Źródło: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Właściciele i zarządcy nieruchomości co roku otrzymują od samorządu dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy gdyńskich zabytkach. W tym roku zostanie odnowionych 11 budynków. Na ich remont miasto przeznaczy 1 062 497,88 zł.


Gdyński samorząd od 1999 roku przyznaje dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.

W 2020 r. wprowadzony został nowy regulamin udzielania dotacji. W stosunku do wcześniej obowiązujących zasad rozszerzona została grupa budynków, na które można uzyskać dofinansowanie o obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków. Od tego czasu udzielono wsparcia finansowego dla grupy 40 budynków z różnych dzielnic miasta, na łączną kwotę prawie 4 mln zł. W tym roku Gdynia wyda na ten cel kolejny milion.

Wnioski o dofinansowanie remontów właściciele i zarządcy nieruchomości mogli składać do 10 stycznia 2023 roku. Wpłynęło ich do miasta 13, z czego pozytywnie rozpatrzonych zostało 11.

Przewidywany koszt prac z pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dotacje to 1 867 474,21 zł. Miasto pokryje ponad połowę tych kosztów, bo dokładnie 1 062 497,88 zł. Dzięki temu, wspólnym wysiłkiem finansowym właścicieli i zarządców nieruchomości oraz samorządu kolejne gdyńskie zabytki odzyskają dawną świetność.

Wnioski składano w trzech kategoriach budynków i obiektów:

 • wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków,
 • objętych indywidualną ochroną zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i jednocześnie figurujących w gminnej ewidencji zabytków,
 • położonych na obszarze Śródmieścia, uznanego za Pomnik Historii i zbudowanych przed 1989 r. oraz obejmującej budynki i obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków.

O przyznaniu dotacji zdecydowali radni Miasta Gdyni podczas LI sesji Rady Miasta Gdyni w środę, 22 marca 2023 roku, przyjmując uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

Zabytki z dotacjami na 2023 rok


Kościół pw. św. Michała Archanioła. Źródło: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Kościół pw. św. Michała Archanioła. Źródło: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

W poszczególnych kategoriach zostaną w 2023 roku dofinansowane remonty poniższych budynków.

Budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków:

 • Kościół pw. św. Michała Archanioła, Gdynia, ul. Arciszewskich 2, nr w rejestrze zabytków 1154, dotacja na remont części dachu i orynnowania dla parafii pw. św. Michała Archanioła w wysokości 173 846,03 zł, nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
 • Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Arciszewskich 29, nr w rejestrze zabytków 1859, dotacja na remont kominów i wymianę orynnowania, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynków przy ul. Arciszewskich 26, 27, 29, 30, w wysokości do 125 749,86 zł, nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
 • Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Gdynia, ul. Armii Krajowej 46, nr w rejestrze zabytków 1927, dotacja na renowację mozaiki na elewacji północnej i remont instalacji odgromowej, dla parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni w wysokości do 116 832,95 zł, nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
 • Uniwersytet Morski, Gdynia, ul. Morska 81-87, nr w rejestrze zabytków 1153, dotacja na etap I i III remontu elewacji południowo-wschodniej budynku A Uniwersytetu Morskiego, dla Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia”, w wysokości do 128 400,00 zł, nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
 • Budynek „Polska YMCA”, Gdynia, ul. S. Żeromskiego 26, nr w rejestrze zabytków 1911, dotacja na renowację elewacji z pustaków szklanych, dla Związku Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA”, w wysokości do 117 000,00 zł, nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.


Budynki i obiekty objęte indywidualną ochroną zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i jednocześnie figurujące w gminnej ewidencji zabytków:

 • Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Nowogrodzka 24, dotacja na renowację tynków szlachetnych balustrady balkonu, dla właścicieli budynku przy ul. Nowogrodzkiej 24, w wysokości do 5 670,00 zł, nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac oraz dotacja na pozostałe prace remontowe balustrady w wysokości do 922,50 zł, nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
 • Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Olsztyńska 28, dotacja na renowację tynków szlachetnych elewacji wschodniej i cokołu, dla właścicieli budynku przy ul. Olsztyńskiej 28, w wysokości do 62 188,90 zł, nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac oraz dotacja na pozostałe prace remontowe elewacji północnej i wschodniej w wysokości do 72 246,40 zł,
 • nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.


Budynki i obiekty położone na obszarze Śródmieścia, uznanego za Pomnik Historii i zbudowane przed 1989 r. oraz budynki i obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków:

 • Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. J. Słowackiego 34, dotacja na renowację stolarki drzwiowej wejścia głównego, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Słowackiego 34, w wysokości do 22 125,00 zł, nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
 • Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 11 / K. Pułaskiego 9, dotacja na remont balustrady balkonu ostatniej kondygnacji, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 11 / K. Pułaskiego 9, w wysokości do 25 142,40 zł, nie więcej jednak niż 30% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
 • Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 48, dotacja na renowację detali i tynków szlachetnych elewacji frontowej, dla spółki Manaja Sp. z o.o. - właściciela budynku przy ul. Świętojańskiej 48, w wysokości do 129 273,90 zł, nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac oraz dotacja na pozostałe prace remontowe elewacji frontowej w wysokości do 50 071,36 zł, nie więcej jednak niż 30% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
 • Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 73, dotacja na renowację tynków szlachetnych gzymsu, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 73, w wysokości do 22 939,08 zł, nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac oraz dotacja na pozostałe prace remontowe przy gzymsie w wysokości do 10 159,50 zł, nie więcej jednak niż 30% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
 • ikonaOpublikowano: 27.03.2023 11:00
 • ikona

  Autor: Przemysław Kozłowski (p.kozlowski@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 30.03.2023 11:39
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona

Najnowsze