Co nowego

Ośrodek wsparcia już otwarty

Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych” już otwarty! Na zdjęciu m.in. prezydent Wojciech Szczurek, Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Dariusz Majorek, dyrektor pomorskiego oddziału PFRON, dr Magdalena Kownacka, dyrektor Centrum Rehabilitacji Ośrodka Wczesnej Interwencji oraz Małgosia Królicka. Fot. Zygmunt Gołąb

Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych” już otwarty! Na zdjęciu m.in. prezydent Wojciech Szczurek, Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Dariusz Majorek, dyrektor pomorskiego oddziału PFRON, dr Magdalena Kownacka, dyrektor Centrum Rehabilitacji Ośrodka Wczesnej Interwencji oraz Małgosia Królicka. Fot. Zygmunt Gołąb

Jak ważne jest wytchnienie w procesie opieki nad osobą z niepełnosprawnościami wiedzą wszyscy ci, których ta kwestia dotyczy. Załatwienie ważnych spraw, potrzeba pobycia sam na sam ze sobą, we własnej przestrzeni, oddech od jakże trudnych, codziennych obowiązków i samej codzienności, a jednocześnie poznanie innych, rozwinięcie kompetencji – to coś, co jest niezwykle istotne i co daje odpowiedni balans życiowy.


Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych”
już otwarty! Inwestycja realizowana przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w partnerstwie z miastem Gdynia, została właśnie zakończona. Na uroczystym otwarciu w piątek, 30 czerwca, zjawili się przedstawiciele gdyńskiego samorządu: prezydent Wojciech SzczurekMichał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacjiBartosz Bartoszewicz, wiceprezydent  Gdyni ds. jakości życia. Obecna była Beata Wachowiak - Zwara, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. osób z niepełnosprawnościami, a także m.in. Dariusz Majorek, dyrektor pomorskiego oddziału PFRON, Katarzyna Waremko, dyrektorka Pomorskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Monika Zima - Pariaszewska, prezeska zarządu głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, przedstawiciele innych pomorskich instytucji, a przede wszystkim - beneficjenci ośrodka, czyli dzieci i młodzież z niepełnosprawnością oraz ich rodzice i opiekunowie. Każdego z gości witała osobiście dr Magdalena Kownacka, dyrektor Centrum Rehabilitacji Ośrodka Wczesnej Interwencji, która otrzymała również medal za zasługi od prezydenta miasta. 

Po okolicznościowych przemówieniach i uroczystym przecięci wstęgi gospodarze ośrodka zaprosili wszystkich gości do obejrzenia nowo wybudowanego budynku. Zakres prac, jakość wykończenia i wnętrz obiektu zachwyciała wszystkich, a warto pamiętać, że pierwszą łopatę pod budowę Dziennego Ośrodka Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych” wbito latem 2021 roku, a więc zaledwie dwa lata temu. Teraz powstało tu miejsce zapewniające odpoczynek i stanowiące swoisty azyl zarówno dla opiekunów, jak i dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. 

Budynek przy ul. Harcerskiej zachwyca z zewnątrz, ale i w środku. Fot. Zygmunt Gołąb 

- Co prawda pogoda dziś deszczowa, ale dla osób z niepełnosprawnością świeci słońce, bo finalizujemy dziś projekt zrealizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) we współpracy z gdyńskim samorządem; projekt, dzięki któremu powstaje miejsce opieki wytchnieniowej dla osób z niepełnosprawnością - mówił na otwarciu ośrodka Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - To bardzo wyczekiwane działanie, bardzo potrzebne zgłaszane od lat przed rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki współpracy miedzy Stowarzyszeniem, Gdynią, Urzędem Marszałkowskim, którzy przyznał na realizacje środki europejskiej, możemy dziś cieszyć się przepięknym, wysokostandardowym obiektem, który będzie służył podopiecznym z Gdyni - podkreślił.  

Prezydent Wojciech Szczurek, Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent  Gdyni ds. jakości życia

Otwarcie ośrodka. Przemawia prezydent Wojciech Szczurek. Na zdjęciu: Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent  Gdyni ds. jakości życia. Fot. Zygmunt Gołab 

Przypomnijmy: inwestycja polegała na rozbudowie, adaptacji i wyposażeniu budynku przy ul. Harcerskiej 4 przeznaczonego na Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych” oraz stworzeniu w ramach projektu „SamoDZIELNI” 30 miejsc dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z różnego typu niepełnosprawnościami do 25. roku życia. Wsparcie przewidziano również dla opiekunów.

Otwarcie nowo wybudowanej części ośrodka zgromadziło nie tylko urzędników i przedstawicieli różnych instytycji, ale i beneficjentów ośrodka, czyli dzieci i młodzież z niepełnosprawnością oraz ich rodziców i opiekunów. Dla wszystkich była to niezwykła chwila. Fot. Zygmunt Gołąb

Skąd nazwa „SamoDZIELNI”? Część rodziców i opiekunów nie zostawiała wcześniej dziecka obcej osobie i obawiała się sytuacji rozdzielenia. Dzięki ośrodkowi będą mogli spróbować poprowadzić dziecko ku choć częściowej samodzielności. 

Otwarcie ośrodka - przemawia Monika Zima - Pariaszewska, prezeska zarządu głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Fot. Zygmunt Gołąb 

- Dziś spotkaliśmy się w niezwykle ważnym miejscu, miejscu które formalnie rozpoczyna swoją działalność, czyli Dzienny Ośrodka Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych” powiedział portalopwi gdynia.pl Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - To nowe miejsce na mapie Gdyni, dedykowane tym wszystkim osobom, które tego rodzaju wsparcia potrzebują. To bardzo innowacyjne miejsce; miejsce sfinansowane w dużej mierze ze środków Unii Europejskiej, ale także z budżetu miasta Gdyni. To będzie miejsce, które z pewnością jest wyczekiwanie i będzie wsparciem dla wszystkich rodzin, które mają dzieci z niepełnosprawnością.

Przemawia Dariusz Majorek, dyrektor pomorskiego oddziału PFRON. Fot. Zygmunt Gołab 

Różne źródła finansowania 

By sfinansować inwestycję, stowarzyszenie PSONI pozyskało środki z różnych źródeł:  

  • Tytuł projektu: „SamoDZIELNI” - Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych” - powstał dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego  - dofinansowanie w wysokości 9 116 652,12 zł na adaptację i wyposażenie budynku oraz prowadzenie opieki wytchnieniowej, 
  • Tytuł projektu: Stworzenie i prowadzenie 30 miejsc dziennej opieki wytchnieniowej dla gdyńskich dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku do 25 lat oraz ich rodziców/opiekunów ze środków Gminy Miasta Gdynia (umowa z Gdyńskim Centrum Usług Opiekuńczych) - dofinansowanie w kwocie 2 300 000,00 zł (wartość całego projektu 10 507 481, 82). Środki Gminy Miasta Gdynia - stan surowy rozbudowy budynku przy ul. Harcerskiej 4. Wkład własny - prowadzenie opieki wytchnieniowej, 
  • Tytuł projektu: „Rozbudowa budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne i zdrowotne - Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej dla dzieci i Młodzieży w wieku 0-25 lat”. Środki z  PFRON (umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej). Dofinansowanie w wysokości  612 491,29 zł przeznaczone na wykonanie wentylacji oraz klimatyzacji w rozbudowywanej części budynku (cała wartość projektu 2 800 565, 34 zł). Wkład własny - pozostałe koszty adaptacji, 
  • Tytuł projektu: „SamoDZIELNI” - Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych” dofinansowano w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar E. Środki PFRON -  451 150,00 zł, które przeznaczono na sfinansowanie wkładu własnego do projektu.

Wnętrza ośrodka zachwycają, równiez funkcjonalnością. Tu będzie można odetchnąc, odpocząć. Fot. Zygmunt Gołąb

Ośrodek już gotowy 

Gdynia użyczyła PSONI działkę, na której stanął dwupiętrowy, częściowo podpiwniczony i w pełni dostępny budynek o powierzchni 945 m². Znajduje się w nim przyjazna przestrzeń, która posłuży do bezpiecznej reintegracji, rehabilitacji i budowania kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnością. To również miejsce, w którym będą mogli przebywać rodzice oraz opiekunowie dzieci i młodzieży w początkowej fazie separacji. Znajdują się tutaj sale dla uczestników: do terapii grupowej oraz indywidualnej, w tym sala doświadczania świata, pokój wypoczynkowy z możliwością leżakowania, sala terapii integracji sensorycznej, sala do zajęć sensoplastycznych oraz do muzykoterapii. Oprócz tego: recepcja, wózkarnia, miejsce wydawania posiłków oraz jadalnia, łazienki, pomieszczenia biurowe i gospodarcze. 

W budynku znajduje się szereg pracowni, sal do różnego rodzaju terapii, dostosowanych do różnego rodzaju niepełnosprawności. Fot. Zygmunt Gołąb 

W budynku znalazło się też miejsce na kawiarnię dla lokalnej społeczności. W niej utworzone zostaną  miejsca pracy dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – uczestników warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez gdyńskie koło PSONI. Lokal będzie również przyjazny dla osób korzystających z transportu rowerowego. 

Blisko tysiąc metrów kwadratowych nowej powierzchni dla rodziców i opiekunów oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Na zdjęciu m.in. prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek. Fot. Zygmunt Gołąb 

W związku z projektem zawarto partnerstwo, w którego ramach Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w Gdyni będzie współpracować z miastem i jego jednostkami (m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej) w celu rekrutacji, opracowania indywidualnych ścieżek reintegracji uczestników projektu. 

- Chciałabym podzielić się swoją radością, ogromną, bo spotkaliśmy się tu z okazji otwarcia Dziennego Ośrodka Opieki wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych”, który będzie dawał  wytchnienie rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami różnego typu w wieku od 0 do 15 roku życia - podsumowuje otwarcie dr Magdalena Kownacka, Dyrektorka  Centrum Rehabilitacji Ośrodka Wczesnej Interwencji. - Ośrodek tę funkcję pełni już od dłuższego czasu, ale odbywała się ona w starszej części ośrodka. W tej chwili wchodzimy do nowej placówki, w której mamy utworzonych 30 stałych miejsc dla dzieci i młodzieży. Ośrodek jest czyny od poniedziałku do piątku od 07:30 do 19:30, w soboty od 09:00 do 17:00. Zapraszamy serdecznie, prowadzimy różne zajęcia dla dzieci. Zapraszamy rodziców, by mogli sobie trochę odpocząć - zachęca dr Magdalena Kownacka.  

Lucyna Królicka, mama 17-letniej Małgosi, która jest podopieczną ośrodka, nie kryje wdzięczności za otwarcie ośrodka i za pracę na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. 

- Od bardzo długiego czasu, gdy tylko pojawiła się opieka wytchnieniowa, przychodzimy tutaj, na Harcerską. Jako matka, jako rodzic, jestem bardzo wdzięczna, że dziecko może tutaj przyjść, spotkać sie z równieśnikami, rozwijać swoje zainteresowania. Pojawiają się tu nowe zajęcia, w których dziecko uczestniczy. Chciałam też podkreślić duże zaangażowanie osób prowadzacych. Dzięki nim dzieci, które np. nie mówią, zmieniają się, nie chcą wyjść z zajęć, wracają do domu uśmiechnięte. Dziękujemy za każdą minutę, za każdy uśmiech poświęcony naszym, dzieciom. bo dzieki temu one się czują szczęśliwe, a my widzimy, że są dobrze zaopiekowane. Chciałabym też podziękować pani doktor Kownackiej, która od dłuższego czasu obecna jest tu w soboty, wiem, ile serca włożyła w powstanie tego ośrodka, jak martwiła się, by wszystko to razem spiąć. Chciałabym jej za to ogromnie podziękować - podkreśliła pani Lucyna.  

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 29.06.2023 17:22
  • ikona

    Autor: Zygmunt Gołąb (z.golab@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 30.06.2023 17:28
  • ikonaZmodyfikował: Kamil Złoch
ikona

Zobacz także

Najnowsze