Co nowego

Prof. Bradford Parkinson doktorem honoris causa UMG

Prof. Bradford Parkinson został doktorem honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (fot. Magdalena Czernek)

Prof. Bradford Parkinson został doktorem honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (fot. Magdalena Czernek)

To człowiek, który całe swoje zawodowe życie poświęcił rozwojowi ludzkości. Do jego największych osiągnięć należą: uruchomienie systemu GPS, a także stworzenie podstaw teoretycznych i budowa systemu Wide Area Augmentation System (WAAS), który jest wykorzystywany przede wszystkim w transporcie lotniczym. Mowa o prof. Bradfordzie Parkinsonie z kalifornijskiego Uniwersytetu Stanforda. W czwartek, 21 marca odbyła się uroczystość nadania mu tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.


Prof. Bradford Parkinson jest nazywany „ojcem GPS-u”. Przyczynił się on do stworzenia systemu, który zrewolucjonizował nawigację lotniczą, morską i lądową. Za swoją pracę na rzecz nauki został doceniony w szczególny sposób. Senat Uniwersytetu Morskiego nadał mu tytuł doktora honoris causa. Przyznano go „w uznaniu rewolucyjnego wkładu w rozwój techniki oraz wszystkich form transportu, jak również stworzenie podstaw do epokowej zmiany funkcjonowania świata i społeczeństw XX i XXI wieku poprzez kierowanie zespołem odpowiedzialnym za utworzenie pierwszego satelitarnego systemu pozycyjnego GPS-NAVSTAR (Global Positioning System – NAVigation Signal Timing and Ranging)”.

Uroczystość nadania tej godności odbyła się w czwartek, 21 marca w auli im. T. Meissnera, czyli w budynku głównym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Wzięli w niej udział m.in. samorządowcy, przedstawiciele trójmiejskich uczelni, a także reprezentanci społeczności akademickiej uniwersytetu. Uroczystość otworzyło wystąpienie prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adama Weintrita, rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

– Godność ta jest przyznawana osobom zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury lub życia społecznego. Do tego szacownego i wąskiego grona dołącza wielki wizjoner prof. Bradford Parkinson. A okazja ku temu jest szczególna – 50. rocznica startu wspólnego cywilno-wojskowego programu technicznego Globalnego Systemu Pozycjonowania GPS-NAVSTAR, który całkowicie zrewolucjonizował nawigację lotniczą, morską i lądową. Prof. Parkinson był jego głównym architektem jako dyrektor Biura Programowego systemu GPS Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (USAF) – zaznaczył rektor Uniwersytetu Morskiego.
 
Laudację zaprezentował prof. dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski. Podkreślał on znaczenie osiągnięć prof. Parkinsona i ich wagę.
 
– Doktorzy honoris causa mają siłę sprawczą zmieniającą otaczający ich świat. Bez wątpienia do takich osób należy profesor Bradford Parkinson. Żyjemy w erze informacyjnej, ale bez systemów satelitarnych konsumpcja zdobyczy informatyki byłaby niepełna. Bez osobistego zaangażowania Pana Profesora nie mógłby funkcjonować współczesny transport we wszystkich jego odmianach. Nie byłoby bankowości elektronicznej czy też tak popularnych serwisów VOD – podkreślał prof. Czaplewski.

Od lewej: prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. Bradford Parkinson z małżonką oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski przy tablicy informującej o doktorach honoris causa Uniwersytetu Morskiego (fot. Magdalena Czernek)Od lewej: prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. Bradford Parkinson z małżonką oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski przy tablicy informującej o doktorach honoris causa Uniwersytetu Morskiego (fot. Magdalena Czernek)
 

Sam wyróżniony wygłosił specjalny wykład na temat rewolucji GPS-u.
 
– Chciałbym podziękować wszystkim za to, że wspólnie świętujemy te 50 lat historii. Obecnie technologia GPS jest traktowana jako coś oczywistego. Jednak na sukces tego ogólnoświatowego systemu dla ludzkości złożyło się wiele czynników. Przede wszystkim to zasługa zespołu inżynierów z Sił Powietrznych, firm lotniczych oraz inni wykonawców – mówił prof. Bradford Parkinson, doktor honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

W uroczystości brała udział Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni i przewodnicząca rady uczelni Uniwersytetu Morskiego.

– Dzisiejsza uroczystość to święto całej społeczności akademickiej, chociaż myślę, że najbardziej dla tych, którzy są po nawigacji i korzystają z systemu stworzonego przez pana profesora. Po studiach w Naval Academy i MIT rozpoczął on pracę nad kosmicznymi systemami nawigacji. Dzięki pracy jego zespołu powstał satelitarny system GPS, z którego korzystamy każdego dnia – podkreśla Joanna Zielińska.

W uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa UMG prof. Parkinsonowi uczestniczyli m.in. Joanna Zielińska - przewodnicząca Rady Miasta Gdyni oraz Alain Mompert - konsul honorowy Francji na Pomorzu (fot. Magdalena Czernek)
W uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa UMG prof. Parkinsonowi uczestniczyli m.in. Joanna Zielińska - przewodnicząca Rady Miasta Gdyni oraz Alain Mompert - konsul honorowy Francji na Pomorzu (fot. Magdalena Czernek)


Wydarzenie uświetnił występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Nadanie godności doktora honoris causa prof. Bradfordowi Parkinsonowi poparły również senaty trzech zewnętrznych uczelni: Politechniki Warszawskiej, Akademii Marynarki Wojennej oraz Lotniczej Akademii Wojskowej.

Prof. Bradford Parkinson podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (fot. Magdalena Czernek)
Prof. Bradford Parkinson podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (fot. Magdalena Czernek)

Prof. Bradford Parkinson urodził się w 1935 roku. To amerykański inżynier oraz wynalazca, emerytowany pułkownik Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Od studiów doktoranckich związany ze Stanford University, gdzie jest profesorem. Osobiście kierował wystrzeleniem na orbitę pierwszych satelitów GPS, odpowiadał za ich koordynację oraz testy przed oddaniem do użytku. Jest też autorem wielu nowatorskich zastosowań systemu GPS, a innowacyjność jego prac została potwierdzona uzyskaniem siedmiu patentów. Za swoją działalność naukową i zawodową był wielokrotnie  doceniany i wyróżniany. Jedna z najważniejszych nagród na jego koncie to Nagroda Królowej Elżbiety dla całego zespołu odpowiedzialnego za architekturę i budowę systemu GPS. Wręczył mu ją w 2019 roku obecny król Karol III.
 
W 2000 roku został on uhonorowany godnością doktora honoris causa Uniwersytetu w Calgary. Teraz po raz pierwszy doceniono go w ten sposób w Europie.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 22.03.2024 09:26
  • ikona

    Autor: Magdalena Czernek (m.czernek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.03.2024 13:21
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona

Najnowsze