Co nowego

Prokuratura skarży nowe SPP. Miasto odpowiada

fot. Przemysław Kozłowski

fot. Przemysław Kozłowski

Podwyżka stawek parkingowych w Gdyni, jak należało się spodziewać, nie wszystkim się podoba. Podobnie jak w lutym tego roku w Warszawie, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęła skarga Prokuratora Okręgowego w Gdańsku na uchwałę Rady Miasta Gdyni z maja 2020 roku, która wprowadziła nowe stawki.


Większość polskich miast, jak np. Poznań, Kraków, Gdańsk czy Warszawa, zdecydowało się w ostatnich latach na podwyżkę opłat z postój, opłatę dodatkową i rozszerzenie granic stref płatnego parkowania. Wszystko m.in. z uwagi na rosnący ruch samochodowy i związany z tym brak rotacji i dostępności wolnych miejsc parkingowych, a także po to, by zmienić przyzwyczajenia transportowe mieszkańców i turystów. Uchwałę zwiększającą opłaty postojowe oraz rozszerzającą Strefę Płatnego Parkowania przyjęła również Gdynia.

– Mamy świadomość, że zwiększenie opłat i poszerzanie obszaru płatnego parkowania w centrum i dzielnicach narażonych na duże obciążenie parkingowe jest wyzwaniem – decyzja była poparta analizami, a także opiniami mieszkańców. Stawiamy na bezpieczną, przyjazną i ekologiczną Gdynię, a wprowadzone zmiany przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, pozwolą mieszkańcom wyrobić nowe nawyki transportowe, a w efekcie odkorkują newralgiczne punkty miasta – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

3 września br. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęła skarga prokuratorska dot. uchwały z dnia 15 maja 2020 roku, którą Rada Miasta Gdyni wprowadziła nowe stawki.

W treści dokumentu znajdziemy m.in. zarzuty dotyczące wysokości opłat za postój w gdyńskiej SPP.

– Warto zaznaczyć, że obowiązujące w Gdyni od 1 lipca stawki nie są najwyższymi w Polsce. Chociażby w Poznaniu, w strefie Śródmiejskiej, za pierwszą godzinę postoju należy zapłacić 7 złotych. W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni pierwsza godzina postoju kosztuje 5,50 zł. Opłata dodatkowa za brak wykupionego biletu parkingowego w Warszawie, wniesiona po 7 dniach, wynosi 250 zł, z kolei w Gdyni – 200 zł – tłumaczy Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni.

W skardze skierowanej przez Prokuratora Okręgowego w Gdańsku czytamy też:

– Przyjęcie uchwały nastąpiło w zmienionych warunkach wynikających z ogłoszenia w marcu stanu epidemii. Skutkujących ograniczeniem poruszania się oraz zamknięciem określonych obiektów użyteczności publicznej, restauracji i barów, obiektów handlowych. Wprowadzone ograniczenia powinny wpłynąć na przyjęte zaskarżoną uchwałą rozstrzygnięcia.

W czasie pierwszego lockdownu w marcu 2020 roku Gdynia – jako jedno z pierwszych i nielicznych miast w Polsce – zdecydowała się na zawieszenie poboru opłat postojowych na terenie ówczesnej Strefy Płatnego Parkowania. Decyzja ta obowiązywała od 16 marca 2020 roku przez ponad 2 miesiące – do 20 maja.

Warto również podkreślić, że przyjęta 15 maja 2020 roku uchwała miała wejść w życie po 6 miesiącach od daty głosowania, jednak w październiku ubiegłego roku – w związku z trwającą pandemią koronawirusa – na wniosek prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka radni odroczyli ten termin o 8 miesięcy – do 1 lipca 2021 roku. Inicjatywa motywowana była przede wszystkim bardzo poważną sytuacją epidemiczną w kraju. Prezydent uznał, że obciążanie mieszkańców dodatkowymi opłatami parkingowymi w tak ciężkim okresie jest niewłaściwe i zasugerował przesunięcie daty ich wprowadzenia. Ostatecznie rozszerzona strefa oraz nowe stawki zaczęły obowiązywać od 1 lipca br.

W piśmie przygotowanym przez Prokuratora Okręgowego w Gdańsku znalazł się również zarzut, jakoby celem przyjętej uchwały było osiągnięcie skutku fiskalnego, a nie zwiększenie rotacji, zmiana przyzwyczajeń transportowych czy odciążenie newralgicznych punktów w mieście z ruchu samochodowego. Trudno jednak nie zauważyć, że zgodnie z uchwałą nie mniej niż 65% wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania miasto przeznacza m.in. na remonty chodników, nową infrastrukturę rowerową, miejskie tereny zielone czy inwestycje w zakresie transportu zbiorowego.

Podobne zarzuty do tych, które sformułowano wobec Gdyni, Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Ostatecznie Wojewódzki Sąd Administracyjny prawomocnie oddalił skargę na uchwałę Rady Miasta, która dotyczyła rozszerzenia strefy płatnych parkingów na terenie dzielnic Wola oraz Praga-Północ. Oddalił też drugą skargę – dotyczącą podniesienia opłaty dodatkowej za parkowanie bez uiszczenia opłaty.

Nowe stawki postojowe i rozszerzenie granic Strefy Płatnego Parkowania wprowadzono w Gdyni 1 lipca 2021. W mieście wydzielono 4 strefy, w dzielnicach: Śródmieście, Wzgórze Św. Maksymiliana, Orłowo oraz na Działkach Leśnych i Grabówku. Zmiany zostały poprzedzone odpowiednimi analizami i są zgodne z zapisami ustawy.

  • ikonaOpublikowano: 06.09.2021 13:58
  • ikona

    Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 06.09.2021 18:25
  • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona

Najnowsze