Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
Co nowego

Razem na rzecz ekologii i czystego powietrza w Gdyni

Razem na rzecz ekologii i czystego powietrza w Gdyni // fot. Paweł Kukla

Razem na rzecz ekologii i czystego powietrza w Gdyni // fot. Paweł Kukla

PGE Energia Ciepła, OPEC i Urząd Miasta Gdyni zachęcają mieszkańców do przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Akcje promują hasłem „Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych”. Aby jeszcze efektywniej informować gdynian o możliwości ogrzewania domów i mieszkań w sposób ekologiczny i oszczędny, podjęto współpracę z radami dzielnic. 4 grudnia ich reprezentanci z Małego Kacka oraz Orłowa spotkali się z przedstawicielami miasta oraz obu spółek. Rozmawiali m.in. o tym, gdzie i jak będzie się rozwijać system miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdyni, dlaczego warto się do niej przyłączyć, a także jakie są potrzeby i oczekiwania mieszkańców w tym względzie.

W specjalnym spotkaniu informacyjnym wzięło udział około 25 osób. Jego celem było nawiązanie współpracy z radami dzielnic i zapoznanie ich z założeniami programu „Ciepłolubni”, tak aby mogli oni przekazać je potem mieszkańcom. Uczestniczyli w nim: Jakub Ubych – pełnomocnik prezydenta ds. dzielnic, Ewa Barszcz – dyrektor Departamentu Handlu w gdańskim oddziale PGE Energia Ciepła S.A., Piotr Surma – dyrektor rozwoju OPEC, przedstawiciele rad dzielnic z Orłowa i Małego Kacka oraz reprezentanci Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni, PGE Energia ciepła oraz spółki OPEC. Spotkanie otworzył wiceprezydent Marek Łucyk, który podkreślał, że Gdynia od lat stawia na ekologiczne działania i dbałość o dobrą jakość powietrza, a program „Ciepłolubni” doskonale się w nie wpisuje.
 
Już prawie 20 lat temu rozpoczęliśmy realizację pierwszych programów, jeśli chodzi o ekologię w mieście i jakość powietrza. Cały czas pracujemy, żeby Gdynia miała najczystsze powietrze i żeby mieszkańcy mogli się tym chwalić w całej Polsce. „Ciepłolubni” to projekt, który realizujemy od lat. Bardzo się cieszę, że do współpracy, oprócz radnych miasta, zostały zaproszone również rady dzielnic, bo to ważne, jeśli chodzi o budowanie infrastruktury. Chcemy, żeby energia była dostarczana do mieszkańców w sposób bardziej ekologiczny. Dzisiaj pracujemy na to, żeby nasze dzieci miały czyste powietrze – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Spotkanie otworzył wiceprezydent Marek Łucyk // fot. Paweł Kukla
 
Podczas wydarzenia przedstawiciele Urzędu Miasta Gdyni, PGE Energii Ciepła oraz OPEC-u przekazali radnym gdyńskich dzielnic informacje o planach związanych z rozwojem miejskiej sieci ciepłowniczej na ich obszarze czy możliwości wsparcia finansowego dla mieszkańców. Rozmawiano również o potrzebach i oczekiwaniach gdynian, które są związane z podłączeniem ich do miejskiej sieci ciepłowniczej, a także o tym, dlaczego warto do niej dołączyć.
 
Rozwój sieci ciepłowniczej oznacza zrównoważony rozwój miasta sprzyjający likwidacji niskiej emisji i gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców. Nasz miejski system ciepłowniczy stale się rozrasta. Sieć należy do OPEC-u, ale jest zasilana ciepłem wytwarzanym w gdyńskiej elektrociepłowni, która jest własnością PGE Energia Ciepła.
 
Chcemy być współodpowiedzialni za rozwój sieci ciepłowniczej w Gdyni, wspierając w tych działaniach OPEC. PGE Energia Ciepła, OPEC we współpracy z miastem Gdynia już prawie pięć lat temu sformalizowały wspólne działania trójstronnym „Porozumieniem o zrównoważonym rozwoju”. W jego ramach prowadzimy szereg działań efektywnościowych i edukacyjnych pod wspólną nazwą „Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych”. Współpraca zaowocowała już likwidacją wielu pieców na paliwa stałe i podpisaniem umów na dofinansowanie likwidacji miskiej emisji – mówi Ewa Barszcz, dyrektor Departamentu Handlu w gdańskim oddziale PGE Energia Ciepła S.A.
 
Podczas spotkania radni dzielnic z Orłowa i Małego Kacka dowiedzieli się także, jakie prace związane z rozwojem miejskiej sieci ciepłowniczej są już realizowane na ich obszarze, a jakie zaplanowano w najbliższym czasie. Obecnie działania w tych dzielnicach prowadzone są w ramach programu unijnego dotyczącego uciepłowienia obszaru Gdyni Południe. Podłączenie budynków mieszkalnych i usługowych odbywa się w czterech etapach. Pierwszy z nich trwa już od 2018 roku. To prace od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej wzdłuż al. Zwycięstwa.
 
Natomiast na lata 2020-2021 zaplanowane są prace w obrębie placu Górnośląskiego, ul. Wielkopolskiej wzdłuż al. Zwycięstwa (do Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych).
 
W ramach projektu rozbudowy sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe – w obrębie Orłowa i Małego Kacka zostanie zbudowana sieć ciepłownicza o długości 2,83 km oraz węzły cieplne. Celem projektu jest włączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej odbiorców już istniejących oraz nowych, którzy pojawią się na tym obszarze w przyszłości.
 
Z kolei w ramach projektu ograniczenia niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku placu Górnośląskiego w Gdyni zostanie zbudowana sieć ciepłownicza o długości 2,65 km oraz węzły cieplne. Celem jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych i spadek emisji pyłu.
 
Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdyni zapewni mieszkańcom lepszy komfort życia i przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Orłowie i Małym Kacku.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 04.12.2019 15:20
  • ikona

    Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.01.2020 10:19
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Matejczyk-Waletko
ikona

Najnowsze