Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
Co nowego

"Rodzina 500+"

Rodzina 500+Od 1 kwietnia osoby, którym przysługuje świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500+", mogą składać wnioski o jego wypłatę. Aby cała procedura przebiegała możliwie szybko i sprawnie, Gdynia przygotowała wiele udogodnień dla mieszkańców. Zainteresowani mogą zatem liczyć na szczegółowe informacje, profesjonalną pomoc i fachową obsługę.

Szacujemy, że uprawnionych do świadczenia rodzin, będzie w Gdyni około 18 tys. Liczba dzieci, która daje podstawę do jego pobrania może wynieść do 40 tys. Nie ulega wątpliwości, że obsłużenie takiej liczby wniosków jest bardzo dużym wyzwaniem organizacyjnym, ale też od wielu lat jesteśmy w naszym urzędzie wyjątkowo dobrze zorganizowani - wyjaśnia Katarzyna Gruszecka - Spychała, Wiceprezydent Gdyni ds. Gospodarki. W związku z wejściem w życie nowych przepisów, podjęliśmy pewne szczególne starania, które polegały przede wszystkim na zatrudnieniu sporej grupy nowych urzędników, bardzo intensywnym ich szkoleniu oraz przygotowaniu nowych stanowisk pracy - dodaje.Możliwości składania wniosków o świadczenie „500+" jest kilka. Wydrukowane dokumenty zostaną udostępnione od 1 kwietnia w kilkunastu punktach na terenie miasta:
- w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54, sala obsługi mieszkańców (łącznik, recepcja/informacja),
- w Urzędzie Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24 (sala 206, II piętro),
- w Infoboksie (recepcja), ul. Świętojańska 30,
- w Miejskiej Informacji Turystycznej - w budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24,
- w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
- w przedszkolach i żłobkach samorządowych,
- we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni,
- w biurach obsługi ZKM,
- w centrum Riviera, ul. K. Górskiego 2.

Osoby, które mają dostęp do internetu mogą pobrać wniosek w wersji elektronicznej ze strony www.gdynia.pl, Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Należy zwrócić uwagę, że wypełnione wnioski od 1 kwietnia 2016 r. składa się w miejscu zamieszkania nie zameldowania. W Gdyni formularze w formie papierowej będzie można złożyć w dwóch lokalizacjach:
- do 1.07.2016 r. w gmachu głównym Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, w sali obsługi mieszkańców (parter) lub łączniku (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 18.00 oraz w każdą sobotę w godzinach: 8.00 - 14.00
- w budynku Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, sala 206 (II piętro), od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 - 16.00.
W obu miejscach wprowadzony zostanie system biletowy, który w niewielkim stopniu limituje liczbę osób, które w danym dniu będą mogły zostać obsłużone ale również wskazuje czas oczekiwania potrzebny na załatwienie sprawy.

Szacujemy, że nawet gdyby wszyscy uprawnieni szturmowali urząd od pierwszych dni, to przed końcem kwietnia jesteśmy w stanie ich obsłużyć. Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca przyjął rozwiązanie, że każdy wniosek przyjęty od 1 kwietnia do 1 lipca włącznie, będzie wypłacany z wyrównaniem niezależnie od daty jego złożenia. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. - świadczenie zostanie naliczone za bieżący miesiąc, czyli lipiec, bez wyrównania od kwietnia - dodaje Katarzyna Gruszecka - Spychała.

 Ponadto, wnioski przyjmowane będą również drogą elektroniczną:

-
za pośrednictwem 19 banków: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Ochrony Środowiska, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA (zobacz informator Jak złożyć wniosek przez bankowość elektroniczną

- przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych - PUE, tj. systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i poprzez bankowość on-line, gdzie klient zostaje zweryfikowany za pomocą systemu bankowości internetowej (Zobacz informator Jak złożyć wniosek przez PUE ZUS)

- przy pomocy Platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii (zobacz informator Jak złożyć wniosek przez empatia.mrpips.gov.pl

- przy pomocy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (zobacz informator Jak złożyć wniosek przez ePUAP).Wnioski złożone w terminie od 1.04.2016 r. do 1.07.2016 r. muszą zostać rozpatrzone w terminie do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie trwał od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku. Aby przyspieszyć otrzymanie wypłaty świadczenia można dołączyć do wniosku akty urodzenia dzieci, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby uniknąć pomyłek i skrócić czas oczekiwania na świadczenie, należy zwracać uwagę na poprawność wpisywanych numerów kont bankowych, na które ogromna większość wypłat będzie dokonywana.

Od 1 kwietnia 2016 r., pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni będą udzielać szczegółowych informacji pod numerami telefonów:
58 668 85 85 oraz końcówki: 86, 87, 88 oraz 89.


Samorząd gdyński przygotował udogodnienie dla osób, które składać będą wnioski o świadczenie wychowawcze 500 +.  Dokument można przekazać elektronicznie, poprzez platformę cyfrową urzędu. Warto dodać, że tą drogą udostępnionych jest już ponad 160 usług.


Formularz dostępny jest tutaj

Należy pamiętać, że aby złożyć wniosek drogą elektroniczną, zgodnie z prawem trzeba podpisać go albo podpisem elektronicznym, albo bezpłatnym profilem zaufanym ePUAP, który można uwierzytelnić m.in. w Urzędzie Miasta Gdyni. Zobacz → szczegółowa procedura potwierdzania profilu zaufanego ePUAP

Warto dodać, że sprawy dot. programu 500+ wspiera również tzw. Wirtualna urzędniczka, dostępna na Cyfrowym Urzędzie i w BIP.

Sprawy dot. programu 500+ wspiera również tzw. Wirtualna urzędniczka, dostępna na Cyfrowym Urzędzie


Warto wspomnieć, że na obsługę programu „500+" Gdynia otrzymała 234 753 zł , urząd miasta zatrudnił 12 dodatkowych urzędników na pełne etaty - 10 do Wydziału Spraw Społecznych i 2 do Wydziału Księgowości Urzędu.

 

 

* * * * *

 

Czym jest Program „Rodzina 500 plus"?

Program „Rodzina 500 plus" to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

Program „Rodzina 500 plus” - plansza z informacją o tym, że pieniądze są nieopadatkowane

 

 

Pierwsze dziecko to...

...to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

 

Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe?

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

 

Program „Rodzina 500 plus” - plansza z informacją dla kogo na pierwsze dziecko, dla kogo na drugie

 

 

Od kiedy można składać wnioski o świadczenie wychowawcze?

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 roku, czyli od momentu startu programu „Rodzina 500 plus".

 

Ważne terminy dla rodziców!

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

 

Okres przejściowy dla gmin

Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.

 

Kiedy decyzja i wypłata świadczenia?

Przy wnioskach złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada - w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc odbędzie się do końca tego miesiąca.

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.

 

Infolinia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię, która działa pod numerem 22 529 06 68. Informacji udziela także Urząd Wojewódzki w Gdańsku: 58 337 71 28, 58 337 75 28, 58 337 75 78.


Zobacz także:


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do pobrania

Szczegółowy opis procedury jak uzyskać świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500+"

źródło:  Serwis Samorządowy PAP

  • ikonaOpublikowano: 08.03.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (11@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 16.10.2017 13:55
  • ikonaZmodyfikował: Michał Kowalski
ikona

Najnowsze