Co nowego

Rodzinne Ogródki Działkowe bliżej mieszkańców

Prezydent Gdyni oraz Józef Matwies i Leonard Niewiński, przedstawiciele Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku podpisali umowę o współpracy /fot. Paweł Kukla

Prezydent Gdyni oraz Józef Matwies i Leonard Niewiński, przedstawiciele Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku podpisali umowę o współpracy /fot. Paweł Kukla

Rodzinne Ogródki Działkowe chcą być bliżej mieszkańców i aktywniej włączyć się w życie miasta. 12 kwietnia Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni oraz Józef Matwies i Leonard Niewiński, przedstawiciele Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku  Działkowców w Gdańsku podpisali umowę o współpracy. W ramach niej powołany został zespół do spraw ogródków działkowych.
 
- Wspólnie z zarządem Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców podpisaliśmy porozumienie, które tworzy reguły współpracy między Gdynią a ogrodami działkowymi w naszym mieście. Bardzo nam zależy na tym, by współpraca układała się harmonijnie. Byśmy wspólnie dyskutowali o wyzwaniach, które stoją przed nami, mając świadomość, jak ważną dla wielu gdynian mają ogrody działkowe w ich życiu – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
 


Dotychczas współpraca pomiędzy członkami ROD a miastem nie była usystematyzowana. Nowo powołany zespół stale współpracujący z pełnomocnikiem prezydenta to z całą pewnością krok do utrwalenia relacji między działkowcami a gminą.
 
- Podpisanie takiego dokumentu stawia nasze porozumienie na wyższym poziomie i podtrzymuje trwającą już współpracę pomiędzy mną, prezydentem, a zarządami ogródków działkowych. Wyzwania, jakie mają działkowcy, są różne. Wiele spraw udało się już załatwić, dlatego pozytywnie patrzę na dalszą współpracę – komentuje Andrzej Kieszek, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. współpracy z zarządami Rodzinnych Ogródków Działkowych.
 
Wśród celów, jakie stawia przed sobą nowo powołany zespół, są sprawne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów, koordynowanie dwustronnej współpracy oraz wypracowywanie nowych rozwiązań.
 
- Nasza współpraca z miastem polega na możliwości konsultowania spraw ważnych dla ogrodów działkowych, z pożytkiem dla  osób, które się nimi zajmują, ale także dla miasta i gdynian – tłumaczy Józef Matwies, prezes Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku.
 
Rodzinne Ogródki Działkowe pełnią istotne funkcje w życiu mieszkańców miasta. Wspierają działania związane z promowaniem działań na rzecz ochrony środowiska oraz tworzeniem warunków do aktywnego wypoczynku gdynian. Ponadto integrują lokalne społeczności, aktywizują osoby starsze, czy prowadzą inicjatywy edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży.

fot. Sławomir Okoń

  • ikonaOpublikowano: 12.04.2019 15:00
  • ikona

    Autor: Paweł Kukla (p.kukla@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 12.04.2019 15:37
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Kukla
ikona

Najnowsze