Co nowego

Rozwiązania cyfrowe w administracji oszczędzą czas i pieniądze

Gdynia od lat jest liderem w dziedzinie rozwiązań cyfrowych//fot. Michał Puszczewicz

Gdynia od lat jest liderem w dziedzinie rozwiązań cyfrowych//fot. Michał Puszczewicz

Gdynia od lat jest liderem w dziedzinie rozwiązań cyfrowych. Rozwój infrastruktury cyfrowej możliwy jest dzięki udanej współpracy, również tej międzysektorowej. Dlatego w 4 jednostkach związanym z samorządem pilotażowo będzie wdrażany system elektronicznego obiegu dokumentów EZD RP. Docelowo jednostek tych może być więcej, co zapewni lepszy dostęp do usług publicznych, a wsparcie w obszarze wdrożenia i narzędzi zapewni Gdyńskie Centrum Informatyki.Gdynia od lat wykorzystuje nowoczesne technologie, które poprawiają jakość życia mieszkańców oraz efektywność świadczonych usług. Wdrażamy rozwiązania z zakresu inteligentnej mobilności, zarządzania energią, odpadami czy też ochrony środowiska. Zmienia się również sam urząd.

W czerwcu tego roku Gdynia przystąpiła do pilotażowego wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów EZD RP, stworzonemu i nadzorowanemu przez białostocki oddział Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). Wdrożenie systemu to złożone przedsięwzięcie mające głęboki wpływ na całą organizację, w szczególności wiążące się ze zmianą sposobu pracy.

W erze cyfrowej, gdzie coraz więcej dokumentów jest przetwarzanych w postaci cyfrowej, efektywne zarządzanie nimi staje się niezbędne. Stosując w swojej codziennej pracy odpowiednie systemy zarządzania obiegiem dokumentów, możemy polepszyć dostęp do usług publicznych dla mieszkańców. W dłuższej perspektywie to również ogromna oszczędność materiałów eksploatacyjnych i przestrzeni potrzebnej dotąd na składowanie dokumentów oraz zminimalizowany papierowy obieg dokumentów.

Jednostkami objętymi pilotażowym wdrożeniem zostały: Gdyńskie Centrum Informatyki, Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół, Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni oraz Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni. Aktualnie tworzone są procedury związane z JRWA (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt), które będą mogły być powielone we wszystkich placówkach edukacyjnych w mieście.
- Partnerem wiodącym jest GCI, co oznacza, że po zakończeniu pilotażu każda jednostka, która będzie chciała wdrożyć u siebie EZD RP, będzie miała zasoby IT, wsparcie techniczne i szkolenia zapewnione przez naszą jednostkę – wyjaśnia dyrektor Gdyńskiego Centrum Informatyki, Bartłomiej Przybyciel.
Gdyńskie Centrum Informatyki ma za sobą m.in. udane wdrożenie funkcjonalności w aplikacji mObywatel. Mieszkańcy Gdyni jako jedni z pierwszych w Polsce skorzystali z platformy ePłatności Centralnego Ośrodka Informatyki, dzięki czemu mogą bezprowizyjnie uregulować opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych bez konieczności wychodzenia z domu.

System EZD RP od kwietnia 2022 r. jest wdrażany produkcyjnie w podmiotach administracji rządowej oraz pilotażowo w jednostkach samorządu terytorialnego, zarówno w modelu chmurowym, jak i on-premise. Korzysta dziś z niego już 790 jednostek (m.in. NIK, ministerstwo pracy, resort przemysłu), a kolejne 223 podmioty wdrażają ten system. W kwietniu tego roku system EZD RP został uhonorowany nagrodą Skrzydła IT w Administracji w kategorii „Oprogramowanie do obsługi urzędu”.

Pilotaż prowadzony będzie przy ścisłej współpracy z oddziałem NASK w Białymstoku. Po zakończeniu wdrożenia pilotażowego rolę jednostki wiodącej wdrażanie w kolejnych jednostkach związanych z gdyńskim samorządem pełnić będzie Gdyńskie Centrum Informatyki.

  • ikonaOpublikowano: 05.07.2024 14:15
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 09.07.2024 10:58
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona

Najnowsze