Co nowego

Uchwała krajobrazowa: pora na analizę uwag

Gdyńska uchwała krajobrazowa ma uporządkować zasady, które dotyczą reklam, plakatów czy billboardów i ogrodzeń w mieście - jednym z kluczowych obszarów, które obejmie swoimi zapisami jest modernistyczne Śródmieście (na zdj. fragment ulicy Świętojańskiej przy placu Kaszubskim), fot. Mariola Sikora / z naszej facebookowej grupy „Gdynia w obiektywie”

Gdyńska uchwała krajobrazowa ma uporządkować zasady, które dotyczą reklam, plakatów czy billboardów i ogrodzeń w mieście - jednym z kluczowych obszarów, które obejmie swoimi zapisami jest modernistyczne Śródmieście (na zdj. fragment ulicy Świętojańskiej przy placu Kaszubskim), fot. Mariola Sikora / z naszej facebookowej grupy „Gdynia w obiektywie”

Proces przygotowywania gdyńskiej uchwały krajobrazowej wszedł w kolejny etap. Po wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu, który uporządkuje reklamy, szyldy i ogrodzenia na terenie miasta, przyszedł czas na głos mieszkańców i przedsiębiorców. Uwagi do projektu złożyło łącznie 18 podmiotów. Urzędnicy otrzymali 116 uwag, które są właśnie rozpatrywane przez Plastyka Miasta Gdyni. Następne kroki to przedstawienie dokumentu prezydenckiemu kolegium i poddanie go pod głosowanie radnych.


Jesteśmy coraz bliżej zielonego światła dla uchwały krajobrazowej, która ureguluje to, jak wyglądają kluczowe dzielnice Gdyni. Mowa m.in. o wielkoformatowych reklamach, billboardach, banerach, ale i ogrodzeniach oraz małej architekturze, które również są elementami przestrzeni publicznej i wpływają na estetykę miejsca.

Mieszkańcy zabrali głos


Zanim nowe regulacje wejdą jednak w życie, teraz przed urzędnikami jeden z ważniejszych etapów całego procesu – rozpatrywanie uwag, które w wyznaczonym terminie składali mieszkańcy Gdyni i wszystkie podmioty, których może dotyczyć uchwała krajobrazowa.

Przypomnijmy, że projekt dokumentu najpierw musiał zebrać szereg specjalistycznych opinii i uzgodnień – m.in. od RDOŚ, Państwowej Straży Pożarnej czy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – a następnie został wyłożony do publicznego wglądu. Można było się z nim zapoznać na przełomie maja i czerwca, przy okazji zgłaszając swoje uwagi do konkretnych zapisów. Projekt uchwały wzbudził spore zainteresowanie.

- Wpłynęło 116 uwag złożonych przez przedstawicieli 7 firm reklamy wielkoformatowej i zewnętrznej, 5 sieci handlowych, 4 stowarzyszenia, wspólnotę nieruchomości, Radę Dzielnicy oraz przedsiębiorstwo i 2 osoby prywatne. W sumie uwagi złożyło 18 podmiotów. Uwagi są dosyć złożone. Zdarza się, że skrajnie różne. Przedstawiciele różnych grup interesariuszy uchwały krajobrazowej troszczą się o swoje interesy – informuje Jacek Piątek, Plastyk Miasta Gdyni.


Po uwagach pora na kolegium i radnych


Co dalej z gdyńską uchwałą krajobrazową? W najbliższym czasie każda ze zgłoszonych uwag będzie rozpatrywana. Gdy uda się już przeanalizować i zweryfikować wszystkie z nich, doprecyzowany projekt uchwały będzie mógł trafić najpierw do członków prezydenckiego kolegium, a następnie - bezpośrednio do miejskich radnych, na sesję Rady Miasta Gdyni. Ci swoimi głosami zadecydują z kolei o dalszym losie dokumentu.

Czym jest uchwała krajobrazowa?


Warto przypomnieć, że kilka lat temu polskie samorządy - za sprawą przyjętej przez sejm tzw. ustawy krajobrazowej - uzyskały nowe narzędzia prawne, które mogą pomóc im w uporządkowaniu przestrzeni publicznej. Mowa przede wszystkim o chaosie reklamowym, który wpływa na ogólną estetykę wielu miast i miasteczek.

Aby taka regulacja była możliwa, wcześniej stosowną uchwałę musi podjąć rada danej gminy, która będzie regulować szczegółowe wymagania w tej kwestii. Rada Miasta Gdyni już wcześniej zobowiązała prezydenta do przygotowania treści gdyńskiego projektu uchwały krajobrazowej.

Uchwała przede wszystkim ma na celu wprowadzenie spójnych zasad umieszczania szeroko rozumianych reklam. Jej treść dotyczy m.in. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, a także ogrodzeń: ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w ściśle określonych fragmentach miasta.

  • ikonaOpublikowano: 24.07.2023 07:53
  • ikona

    Autor: Kamil Złoch (k.zloch@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 24.07.2023 15:54
  • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona

Najnowsze