Co nowego

Ul. Pucka - zmiana organizacji ruchu

Budowa wiaduktu na ul. Puckiej // fot. M.Mielewski

Budowa wiaduktu na ul. Puckiej // fot. M.Mielewski

W środę 10 lipca wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na ul. Puckiej związane z budową wiaduktu.


Zmiana w organizacji ruchu polegać będzie na wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną na odcinku ul. Puckiej o długości około 70 metrów. Jednocześnie obowiązywać będzie zakaz skrętu w lewo z ul. Puckiej w drogę wewnętrzną Elektrociepłowni Gdynia.

- Konstrukcja wiaduktu drogowego na ulicy Puckiej, „wisi” już nad torami linii kolejowych 201. Na całym obszarze trwają roboty, aby usprawnić ruch, zbudowana zostanie tymczasowo droga objazdowa, na którą kierowany będzie również ruch pieszych i rowerzystów – mówi Bartłomiej Austen, wiceprezydent Gdyni.

zmiana organizacji ruchu na ul. Puckiej// źródło: OpenStreetMap, ZDIZ Gdynia
zmiana organizacji ruchu na ul. Puckiej// źródło: OpenStreetMap, ZDIZ Gdynia

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać około 2-3 miesięcy. Prosimy o ostrożność i o dostosowanie się do zmian w organizacji ruchu.Aktualnie w ramach prac kontynuowany jest montaż konstrukcji nośnej ustroju przęsła 4 z belek typu Kujan, zabetonowano także ściany muru oporowego między podporami P3 a P4 i tra wykonywanie zasypek. Natomiast w zakresie robót drogowych trwają prace na odcinkach I-J-K, drodze do nastawni L-M oraz na południowej części ul. Puckiej. Na bieżąco przełączane są sieci wodociągowe oraz sieci energetyczne. Montowane są również fundamenty pod słupy oświetleniowe od strony południowej. Zakończono także budowę murów na dojeździe do wiaduktu od strony południowej, natomiast po stronie północnej trwa kontynuacja budowy nasypu wraz z murami.


Przypomnijmy, że na ul. Puckiej powstaje 185-metrowy wiadukt drogowy, który ułatwi kierowcom, pieszym i rowerzystom dojazd do oraz z północnych dzielnic Gdyni, znacznie poprawiając przy tym ich bezpieczeństwo. Nowy wiadukt drogowy prowadzić będzie nad liniami kolejowymi 201, 228 oraz grupą torów stacji Gdynia Port, na północ od ul. Przemysłowej. Znajdą się tam dwa pasy ruchu, 1,5-metrowy chodnik dla pieszych oraz ścieżka rowerowa. Wiadukt zostanie zabezpieczony barierami ochronnymi i oświetlony. W ramach inwestycji całkowicie zlikwidowane zostaną przejazdy kolejowo-drogowe.

Obiekt powstaje dzięki umowie między PKP PLK a Gdynią, podpisanej jesienią 2019 r. Dokument zobowiązał kolejarzy do sfinansowania budowy wiaduktu. Spółka PKP pokrywa koszty budowy wiaduktu w granicach obszaru kolejowego, miasto zaś finansuje budowę pozostałej części infrastruktury, w tym elementów drogowych takich jak: jezdnie, chodniki, drogi rowerowe, murki oporowe. Z budżetu miasta będą wypłacone również odszkodowania dla właścicieli tych nieruchomości, które będą musiały zostać wyburzone. Koszty nadzoru inwestorskiego poniosą w równej części koleje i miasto. Za zaprojektowanie i wybudowanie wiaduktu jest odpowiedzialna firma Strabag.

Inwestycja w tym roku otrzymała dofinansowanie w kwocie blisko 14,7 mln zł, w ramach subwencji ogólnej na drogi samorządowe w 2024 roku. Aktualna wartość umowy to: 79 244 916,85 w tym zakres finansowany przez gminę Gdynia: 55 204 951,70 zł, a PKP to: 24 039 965,15 zł.

  • ikonaOpublikowano: 09.07.2024 09:15
  • ikona

    Autor: Dorota Matejczyk (dorota.matejczyk@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 09.07.2024 16:28
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona

Najnowsze