Co nowego

W Gdyni mamy „Dobry Klimat dla Rodziny”

Gdyńskie inicjatywy zdobyły nagrodę specjalną konkursu Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny”Gdyńskie inicjatywy zdobyły nagrodę specjalną konkursu Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny”. Jego celem jest docenienie i upowszechnienie prorodzinnych inicjatyw, by stały się inspiracją i wzorem dla innych samorządów. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 15 maja 2014 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wśród członków konkursowej kapituły uznanie zyskała innowacyjność gdyńskich projektów, CENTRUM AKTYWNEGO MIESZKAŃCA: KLUB OSIEDLOWY APTEKA oraz KLUB MŁODZIEŻOWY „KREATYWNI” - znalazło się wśród nominowanych do nagrody głównej. Ciekawe i konsekwentne działanie na rzecz gdyńskich rodzin oraz aktywność we wszystkich konkursowych kategoriach postanowiono docenić szczególnie. 

Gdyńskie inicjatywy zdobyły nagrodę specjalną konkursu Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny”Odbierając nagrodę prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, zwrócił uwagę na kampanię „MAMY więcej” – „Pokazały mieszkańcom naszego miasta, że duża rodzina może dawać szczęście, radość, może wyzwalać nowe pomysły, nowe inspiracje, dodawać sobie sił. Myślę, że to dobry przykład, który będą panie dawały innym zachęcając do tego by śmiało myśleć o pięknej, nowoczesnej odważnie myślącej rodzinie.” 

Centrum Aktywnego Mieszkanca to wyjątkowe miejsce na mapie Gdyni. To Kluby "Apteka" oraz "Kreatywni", w których gospodarzami są mieszkańcy, planują jak ma wyglądać ich dzielnica a pozytywna energia przenika na dalsze obszary miasta.

Konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny" skierowany do samorządów, to jeden z elementów strategicznego Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP. Jego celem jest wyróżnienie i upowszechnienie w całej Polsce najlepszych lokalnych rozwiązań sprzyjających rodzicielstwu. Nagrodę Pary Prezydenckiej otrzymują samorządy, które tworzą przyjazne warunki dla funkcjonowania rodzin oraz dbają, aby młodzi Polacy mogli realizować swoje marzenia i aspiracje związane z rodziną.


Gdyńskie inicjatywy zdobyły nagrodę specjalną konkursu Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny”Do tegorocznej, drugiej edycji konkursu samorządy miast, gmin, powiatów i województw zgłosiły 253 inicjatywy w trzech kategoriach: dobre rodzicielstwo, czas wolny dzieci i młodzieży - czas rozwoju oraz rodziny wielodzietne wartością dla wspólnoty lokalnej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką objęli honorowym patronatem tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin. 15 maja przypada dwudziesta  rocznica ustanowienia tego dnia przez Organizację Narodów Zjednoczonych. To właśnie z tej okazji organizowany jest konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny". Nagroda Pary Prezydenckiej to wyjątkowe wyróżnienie o charakterze honorowym. Przyznawana jest za tworzenie warunków sprzyjających dobremu funkcjonowaniu rodziny. Wyróżnione samorządy zyskują prawo do posługiwania się tytułem laureata oraz dyplom i statuetkę potwierdzające wygraną. Nagroda w konkursie jest podkreśleniem szczególnej wartości społecznej działań podejmowanych przez zwycięskie samorządy.

Gdyńskie inicjatywy zdobyły nagrodę specjalną konkursu Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny”

Gdyńskie inicjatywy zdobyły nagrodę specjalną konkursu Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny”

Gdyńskie inicjatywy zdobyły nagrodę specjalną konkursu Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny”

  • ikonaOpublikowano: 15.05.2014 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

ikona

Najnowsze