Co nowego

W rezerwacie tylko po szlaku

Nowe oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych w rezerwatach przyrody wprowadzane sukcesywnie na terenie Nadleśnictwa Gdańsk, fot. Przemysław Kozłowski

Nowe oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych w rezerwatach przyrody wprowadzane sukcesywnie na terenie Nadleśnictwa Gdańsk, fot. Przemysław Kozłowski

W czasie pandemii zbliżyliśmy się do natury, a w Gdyni miejsc do obcowania z przyrodą nie brakuje. Jednym z nich jest leśny rezerwat przyrody Cisowa, w którym Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku zleciła nowe oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych. Wybierając się na weekendową wędrówkę po rezerwacie pamiętajmy, by trzymać się szlaku.

Z blisko 1500 rezerwatów przyrody w Polsce na terenie Gdyni znajdują się 3 rezerwaty leśne: Łęg nad Swelinią, Kacze Łęgi i Cisowa oraz 1 krajobrazowy - Kępa Redłowska.

Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku mówi, że rezerwat przyrody „obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.”

Cisowa

Po jednej stronie ścieżki, pośród jesionowo-olszowego łęgu, szemrze Cisowska Struga, po drugiej wznoszą się porośnięte buczyną morenowe wzgórza, a dookoła rosną liczne gatunki roślin, w tym podlegające ochronie i zagrożone. Ech, chciałoby się zejść z dróżki i zamoczyć nogi w potoku (że zima? to co, morsowanie jest trendy), albo poczuć się, jak w Bieszczadach, skręcić w Bukową Dolinę i wdrapać na 150-metrowe wzgórze. Ale uwaga! Musimy trzymać się wyznaczonych szlaków. Jesteśmy bowiem w rezerwacie przyrody, a tu ochronie podlegają nie tylko niektóre gatunki roślin, ale i naturalna rzeźba terenu strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego.

Rezerwat przyrody Cisowa, fot. Przemysław Kozłowski

Abyśmy mogli cieszyć się walorami rezerwatu Cisowa, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku  zleciła nowe oznakowanie szlaków. Są to kwadraty o boku 10 cm skierowane kątem ku górze, umieszczone na drzewach wzdłuż przebiegających szlaków o określonych kolorach – czerwonym dla szlaków pieszych i żółtym dla rowerowych. Oznaczenia mają być czytelne i nie pozostawiać wątpliwości, jak możemy się po rezerwacie poruszać.

Nowe oznakowanie szlaków Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wprowadza jednocześnie w czterech rezerwatach znajdujących się na ich obszarze – oprócz Cisowej w rezerwatach: Gałęźna Góra, Pełcznica i Ptasi Raj. Docelowo w ten sam sposób oznakowanych będzie wszystkie 11 rezerwatów, nad którymi sprawuje nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Rezerwat przyrody Cisowa, fot. Przemysław Kozłowski

Zajmujący prawie 25 ha Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego rezerwat przyrody Cisowa założono w 1983 roku w celu ochrony żyznej buczyny pomorskiej i łęgu jesionowo-olszowego oraz roślinności źródliskowej. 5 występujących tu gatunków roślin naczyniowatych podlega ochronie ścisłej: gnieźnik leśny, wawrzynek wilczełyko, widłak wroniec, paprotka zwyczajna i przylaszczka pospolita, natomiast ochronie częściowej: bluszcz pospolity, konwalia majowa, kruszyna pospolita i marzanka wonna. Co ciekawe, dobrze się tu też czują gatunki górsko-podgórskie, jak przetacznik górski, tojeść gajowa, manna gajowa czy bniec czerwony. O wartości przyrodniczej rezerwatu świadczy też 11 gatunków roślin z listy ginących i zagrożonych roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego i Wielkopolski: czerniec gronkowy, gnieźnik leśny, kopytnik pospolity, kostrzewa leśna, kozłek dwupienny, manna gajowa, przetacznik górski, rzeżucha leśna, wawrzynek wilczełyko, widłak wroniec, wyka leśna i żywiec cebulkowy. Oczywiście bogactwo flory będziemy mogli w pełni podziwiać, gdy nadejdzie wiosna, ale teraz możemy cieszyć się różnorodnością tutejszego lasu, ruchem na świeżym powietrzu i zimową aurą. Bo choć w mieście odwilż, w trójmiejskich górach wciąż leży dużo śniegu.

Rezerwat przyrody Cisowa, fot. Przemysław Kozłowski

Prawie cały obszar rezerwatu znajduje się na terenie Gdyni, tylko niewielki fragment należy do gminy Wejherowo. Jego południową granicą przebiega czerwony Szlak Wejherowski długości 56km. Więc jak już nacieszymy się atrakcjami rezerwatu Cisowa i pójdziemy czerwonym szlakiem na północny-zachód, to po 30km leśnej wędrówki dojdziemy do Wejherowa, a jak na południowy-wschód, trafimy do Sopotu.

Ładując akumulatory w rezerwacie przyrody należy też pamiętać o innych zasadach, takich samych, jak w parkach narodowych, między innymi: jeśli nie wyznaczono szlaków i tras - nie wolno w nim przebywać; zbierać i niszczyć nie można żadnych roślin, nie tylko chronionych; nie wolno straszyć, chwytać ani polować na zwierzęta; zbierać i pozyskiwać tego co nad i pod ziemią; wprowadzać psów; biwakować; palić ogniska czy zakłócać ciszy. No i oczywiście śmiecić. Wszystko o zakazach obowiązujących w rezerwatach przyrody przeczytamy w art.15 ustawy o ochronie przyrody.

Do zobaczenia na szlaku!

Mapa części Nadleśnictwa Gdańsk z zaznaczonym obszarem rezerwatu przyrody Cisowa, źródło: Nadleśnictwo Gdańsk

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 23.01.2021 19:00
  • ikona

    Autor: Przemysław Kozłowski (p.kozlowski@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.01.2021 15:04
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona

Najnowsze