Co nowego

Wnioskuj o dotację z programu „Czyste Powietrze”

Grafika promująca program „Czyste Powietrze” // materiały prasowe

Grafika promująca program „Czyste Powietrze” // materiały prasowe

Chcesz przeprowadzić termomodernizację lub wymienić źródło ciepła w swoim domu? Możesz się ubiegać o dofinansowanie na ten cel z programu „Czyste powietrze”. Kwota dotacji jest uzależniona od dochodów wnioskodawcy.


Program „Czyste powietrze” wystartował w lutym 2021 roku w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ma on na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W jego ramach mieszkańcy mogą się ubiegać o dofinansowanie na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizację domu, a także o zwrot części kosztów przeprowadzonego audytu energetycznego.

Program cieszy się sporą popularnością wśród gdynian. W 2022 roku mieszkańcy naszego miasta złożyli 484 wnioski o dotacje. Zrealizowano 202 działania na łączną kwotę 2 673 485,23 zł.

Wnioskuj o dofinansowanie


Dotacje cały czas można dostać. Od 3 stycznia br. program przewiduje trzy poziomy dofinansowania. Kwota, o którą można się ubiegać, zależy od dochodów wnioskodawcy oraz celu, na jaki dana osoba chce przeznaczyć pieniądze.

Poziom podstawowy jest przeznaczony dla mieszkańców, których roczny dochód nie przekroczył 135 000 zł.

W ramach podstawowego dofinansowania można uzyskać od 13 000 zł na termomodernizację (bez wymiany źródła ciepła) do 66 000 zł na wymianę źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych oraz kompleksową modernizację.

Kolejna opcja to podwyższony poziom dofinansowania. Można z niego skorzystać, jeśli przeciętny miesięczny dochód na jednego członka danego gospodarstwa domowego nie przekracza:

  • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej liczy się roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód. Nie może on przekroczyć czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które określono w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W ramach podwyższonego dofinansowania wnioskodawca może uzyskać od 25 000 zł na termomodernizację (bez wymiany źródła ciepła) do 99 000 zł na wymianę źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych oraz kompleksową modernizację.

Z trzeciego, najwyższego poziomu dofinansowania można skorzystać, jeśli przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej liczy się roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód. Nie może on przekroczyć czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które określono w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym
w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W ramach trzeciego poziomu dofinansowania wnioskodawca może uzyskać od 40 000 zł na termomodernizację (bez wymiany źródła ciepła) do 135 000 zł na wymianę źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych oraz kompleksową modernizację.

Mieszkańcy, którzy chcą się ubiegać o podwyższony oraz najwyższy poziom dofinansowania, najpierw muszą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów. Należy to zrobić w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni.

Po otrzymaniu indywidualnego zaświadczenia mieszkańcy mogą się zgłosić do pracownika Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, który pomoże złożyć wniosek do programu. Wizytę należy umówić, dzwoniąc pod nr. tel.: 885-581-668.

Gdzie złożyć wniosek?


Wnioski można złożyć również samodzielnie. Trzeba je kierować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można to zrobić online lub w formie papierowej w urzędzie.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl. Spis wymaganych dokumentów można znaleźć na portalu beneficjenta WFOŚiGW w Gdańsku.

  • ikonaOpublikowano: 23.03.2023 07:00
  • ikona

    Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.03.2023 16:46
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona

Najnowsze