Co nowego

Wspólnie na rzecz metropolii

W debacie pod hasłem: „Ustawa metropolitalna szansą na dalszy rozwój Pomorza” uczestniczyli (od lewej): moderator rozmowy dr Jakub Szlachetko - prezes zarządu Instytutu Metropolitalnego, Grzegorz Kwitek - członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Mirosław Chyła - burmistrz Pelplina, Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni oraz Jakub Pietruszewski z Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego // fot. Magdalena Czernek

W debacie pod hasłem: „Ustawa metropolitalna szansą na dalszy rozwój Pomorza” uczestniczyli (od lewej): moderator rozmowy dr Jakub Szlachetko - prezes zarządu Instytutu Metropolitalnego, Grzegorz Kwitek - członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Mirosław Chyła - burmistrz Pelplina, Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni oraz Jakub Pietruszewski z Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego // fot. Magdalena Czernek

Powołanie związku metropolitalnego w województwie pomorskim to pomysł, o którym lokalni samorządowcy rozmawiają i walczą o niego od lat. Jego realizacja przyniosłaby realne korzyści dla wszystkich mieszkańców regionu. Co daje? Jakie są jego zalety? Z jakimi wyzwaniami wiąże się budowanie metropolii? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy debaty zorganizowanej w poniedziałek, 9 września w Europejskim Centrum Solidarności. Odbyła się ona pod hasłem: „Ustawa metropolitalna szansą na dalszy rozwój Pomorza”. Wzięli w niej udział m.in. pomorscy samorządowcy - przedstawiciele miast, gmin i powiatów zrzeszonych w ramach stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, a także kandydaci na posłów i senatorów w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Wśród panelistów był prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.
 
Związek metropolitalny to forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Jego powołanie daje prawo do otrzymywania dodatkowych środków finansowych (około 170 milionów złotych) na realizację wspólnych celów metropolii. Pomorscy samorządowcy chcieliby, aby taki związek powstał w naszym województwie.
 
W zbliżającej się kampanii wyborczej chcemy zwrócić uwagę wszystkich kandydatów, którzy ubiegają się o mandat Sejmie i Senacie o konieczności kontynuacji prac nad procesem metropolizacji w Polsce. Mamy już przyjętą ustawę, która tworzy taki mechanizm, że za każdym razem, poprzez Rozporządzenie Rady Ministrów, podejmuje się decyzje o tym, w którym obszarze będzie mógł powstawać związek metropolitalny. To taka instytucja, która jest płaszczyzną współpracy w ramach metropolii. Ma ona pewien szczególny przywilej. Związek ma prawo do ubiegania się o pięcioprocentowy udział w podatku PIT, co daje realne środki finansowe, które moglibyśmy przeznaczyć, posiadając taką metropolię, na sfinansowanie przede wszystkim zagadnienia związanego z unifikacją komunikacji miejskiej, budowaniem połączeń. To bardzo ważne w szczególności dla mniejszych gmin, które dzięki temu i tym pieniądzom mogą liczyć na powiązanie z centrum metropolii. A to tworzy szanse edukacyjne, kulturalne, pozwala znaleźć lepsze miejsce pracy i wpływa na otoczenie metropolii oraz mniejsze ośrodki. Stąd nasza debata. Chcemy zachęcić do tego, aby także nasza metropolia mogłaby być kolejnym obszarem takiego związku funkcjonalnego – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.


 
Debata „Ustawa metropolitalna szansą na dalszy rozwój Pomorza” odbyła się 9 września w Europejskim Centrum Solidarności. Była podzielona na dwie części. Pierwsza dotyczyła przyszłości Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wzięli w niej udział samorządowcy i eksperci z Pomorza: Jakub Pietruszewski z Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego czy burmistrz Pelplina Mirosław Chyła. Wśród prelegentów znalazł się również prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, który na koniec zaapelował do parlamentarzystów, aby przyjrzeli się pomysłowi utworzenia związku metropolitalnego na Pomorzu i rozważyli jego powołanie.
 
Do udziału w tej części spotkania zaproszono również gości ze Śląska. Województwo śląskie to na razie jedyny obszar w naszym kraju, gdzie działa związek metropolitalny. Jego przedstawiciele podzieli się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.
 
W tym roku mijają dwa lata od powołania związku metropolitalnego w województwie śląskim. Od początku był on planowany do tego, aby zintegrować miasta, które wcześniej współpracowały w ramach stowarzyszenia Górnośląski Związek Metropolitalny. Po wprowadzeniu ustawy i wyposażeniu tworu, jakim jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, w nowe kompetencje zaczął się cały proces. Pierwsze efekty odczuli mieszkańcy. To przede wszystkim wspólna taryfa obowiązująca w komunikacji publicznej wszystkich gmin oraz wspólna taryfa z Kolejami Śląskimi. Kolejny plus to praca nad wspólną strategią rozwojugmin. Ich przedstawiciele mogą się razem spotkać, żeby przedyskutować ważne kwestie. Zajęliśmy się też integracją transportu. Obecnie mamy jednego organizatora dla wszystkich członków metropolii. Na podstawie porozumień jesteśmy też otwarci na ościenne miejscowości, spoza metropolii. Również dla nich organizujemy transport. O sukcesie może świadczyć to, że kilkanaście gmin z regionu chce włączyć się do metropolii. Nasz budżet wynosi prawie 400 milionów złotych. To udział w podatku PIT oraz wpłaty poszczególnych gmin członkowskich. Te pieniądze służą jako element rozwoju metropolii. Wdrażamy również prace związane z koncepcją budowy kolei metropolitalnej. Te środki w kolejnych latach będą przeznaczane na inwestycje i dokumentacje projektowe, które są niezbędne do jej utworzenia – mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 
Druga część spotkania była to dyskusja z kandydatami ubiegającymi się o mandat posła lub senatora. Każdy z panelistów wyraził swoje zdanie dotyczące rozwoju metropolii i stworzeniu związku metropolitalnego na Pomorzu. Kandydaci podkreślali, że to ważna kwestia dla rozwoju województwa i należy ją rozważyć.
 
Debatę poprowadził dr Jakub Szlachetko, prezes zarządu Instytutu Metropolitalnego.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 09.09.2019 17:31
  • ikona

    Autor: Magdalena Czernek (m.czernek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 10.09.2019 08:12
  • ikonaZmodyfikował: Magdalena Czernek
ikona

Najnowsze