Co nowego

Zmieńmy Polankę Redłowską. Wkrótce ruszą konsultacje

Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, podczas briefingu na Polance Redłowskiej // fot. Magdalena Czernek

Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, podczas briefingu na Polance Redłowskiej // fot. Magdalena Czernek

Polanka Redłowska ma status miejsca kultowego. Rozległy, zielony teren położony tuż przy plaży przyciąga tysiące osób. Można tu zorganizować piknik, ćwiczyć jogę lub po prostu usiąść i obcować z naturą. W ubiegłym roku Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, zdecydował, że Polanka Redłowska oraz sąsiadujący z nią teren po dawnym kompleksie basenowym pozostaną zieloną przestrzenią spacerów i aktywności dla każdego. O tym, jak dokładnie będzie wyglądać to miejsce, mieszkańcy porozmawiają podczas konsultacji społecznych, które rozpoczną się 2 października.

– Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, już dziś zapraszam wszystkich Państwa do udziału w rozpoczynających się za dwa tygodnie konsultacjach społecznych dotyczących zielonego zagospodarowania Polanki Redłowskiej i terenów wokół niej. To wyjątkowe miejsce, którego przyszłość leży gdynianom na sercu. Dowodem są wcześniejsze dyskusje o Polance, w tym te inicjowane oddolnie – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – W najbliższych tygodniach mieszkańcy i projektanci będą pracować nad koncepcją zagospodarowania Polanki Redłowskiej. Zdecydują, jak najlepiej rozwinąć potencjał tego zielonego terenu, który jest położony tuż przy plaży i sprzyja zarówno aktywnej rekreacji, jak i wypoczynkowi. Koncepcja zagospodarowania, nad którą będziemy pracować, połączy oczekiwania użytkowników z koniecznością adaptacji do zmian klimatu. Zapraszam serdecznie do włączenia się w ten proces na każdym z etapów – zarówno w grupową pracę nad koncepcją, jak i w przekazywanie opinii o pomyśle, który powstanie.

Prace nad planem zagospodarowania przestrzennego Polanki Redłowskiej oraz sąsiadującego z nią terenu po dawnym kompleksie basenowym trwały kilkanaście lat. Temat zawsze bardzo interesował gdynian. Mieszkańcy inicjowali dyskusje o przyszłości terenu i chętnie brali udział w konsultacjach w tej sprawie. A pomysłów na zagospodarowanie było wiele. Odbudowa istniejących tu wcześniej odkrytych basenów, urządzenie amfiteatru – to tylko część z nich. Wszystkie skupiały się jednak na tym, aby polanka pozostała przestrzenią ogólnodostępną, służącą rekreacji i aktywności sportowej.

Na podstawie wniosków płynących z terenowych analiz, a także opinii przekazywanych przez mieszkańców i konsultacji prowadzonych przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, w 2022 roku podjął decyzję w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”. Po przeanalizowaniu czynników społecznych, gospodarczych, finansowych i klimatycznych zapowiedział przedłożenie radnym projektu planu wykluczającego jakąkolwiek zabudowę terenu sąsiadującego z Polanką Redłowską. Zgodnie z tą deklaracją zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazały na zieleń urządzoną oraz tereny sportu i rekreacji. Projekt planu Rada Miasta Gdyni przyjęła w październiku 2022 roku.Wiosną tego roku opublikowano dwa obszerne raporty na temat Polanki Redłowskiej – tzw. informacje o terenie oraz raport z obserwacji uczestniczących. Ten drugi powstał w efekcie wizyt, spacerów, spotkań i rozmów, czyli intensywnego monitorowania aktywności mieszkańców w tym miejscu, w różnych porach dnia, porach roku i warunkach pogodowych. W rolę obserwatorów wcielili się m.in. prezydent Wojciech Szczurek oraz Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. W ten sposób zgromadzono konkretne dane liczbowe, opinie oraz sugestie, które dały szerszą diagnozę dotyczącą jednego z ulubionych miejsc rekreacji gdynian. Po opublikowaniu raportów wiceprezydent Michał Guć zapowiedział, że sporządzone raporty zostaną wykorzystane w trakcie konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni – przekształceń przestrzennych i funkcjonalnych Polanki Redłowskiej oraz jej otoczenia – rozpoczną się 2 października i potrwają do grudnia. Ich efektem będzie wypracowanie koncepcji zagospodarowania tego terenu przy współpracy jak najszerszego grona osób zainteresowanych tym miejscem i reprezentujących różne środowiska.

W ramach konsultacji mieszkańcy będą mogli wziąć udział w projektowaniu koncepcji zagospodarowania Polanki Redłowskiej. Ostateczna koncepcja zagospodarowania przestrzeni Polanki Redłowskiej, rekomendowana jako wizja do realizacji, zostanie zaprezentowana 7 grudnia o godz. 17.00 w UrbanLabie Gdynia (al. Zwycięstwa 96/98).

Jak będzie wyglądać proces?


Mieszkańcy Gdyni zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniu inaugurującym konsultacje, a później na warsztaty projektowania koncepcji zagospodarowania Polanki.

Podczas pierwszego spotkania, które odbędzie się 2 października w godz. 17.00-20.00 w siedzibie UrbanLabu Gdynia (al. Zwycięstwa 96/98) zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczącego terenu Polanki Redłowskiej, a także możliwości i ograniczenia, na jakie należy uważać podczas wypracowywania najlepszych rozwiązań.

Tego dnia odbędą się też pierwsze z czterech warsztatów.

Czym jest metoda charrette?


Warsztaty będą prowadzone metodą charrette. Polega ona na włączaniu zaangażowanych mieszkańców, przedstawicieli magistratu czy ekspertów miejskich i urbanistów w intensywne sesje projektowe. Podczas burzy mózgów i rozmów powstaje  wspólna koncepcja, która ma być satysfakcjonująca dla jak największej grupy uczestników.

Warsztaty odbędą się w UrbanLabie Gdynia:
 • 2.10 w godz. 17.00-20.00 – spotkanie połączone z inauguracją konsultacji,
 • 3, 4 i 5.10 w godz. 17.00-20.00.

By praca była efektywna, liczba uczestników warsztatów nie powinna przekroczyć 50 osób podczas jednej sesji.

Mieszkańcy, którzy chcą wziąć udział w warsztatach, powinni przesłać pisemne zgłoszenia. Można to zrobić od 18 do 28 września na stronie www.konsultujemy.gdynia.pl.

Zachęcamy, by uczestnicy wzięli udział we wszystkich czterech spotkaniach, ale nie jest to warunek konieczny.

Opinie i uwagi mieszkańców


Wynik warsztatów charrette, a więc i wstępną koncepcję zagospodarowania Polanki Redłowskiej, poznamy 22 października w godz. 16.00-18.00 podczas spotkania w UrbanLabie Gdynia.

Osoby, które nie będą uczestniczyć we wcześniejszych spotkaniach i warsztatach, będą mogły zgłosić swoje uwagi do wstępnej koncepcji zagospodarowania tego terenu:
 • podczas spotkania 22 października,
 • podczas dyżurów konsultacyjnych na Polance Redłowskiej: 23.10 w godz. 17.00-19.00 oraz 24.10 w godz. 9.00-11.00.

Osoby, które nie dotrą na zaplanowane spotkania, będą mogły zgłosić swoje uwagi pisemnie. Formularze konsultacyjne będzie można wypełnić i przekazać od 23 października do 10 listopada (obowiązuje data wpływu):
 • drogą elektroniczną, wypełniając formularz elektroniczny umieszczony na Gdyńskiej Platformie Dialogu: www. konsultujemy.gdynia.pl,
 • pocztą tradycyjną na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne dot. Polanki Redłowskiej”,
 • osobiście do:
  • Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,
  • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00.

Wszystkie dodatkowe informacje, a także wzory formularzy będą dostępne w dniu rozpoczęcia konsultacji:
 • Biuletynie Informacji Publicznej (www.gdynia.pl/bip),
 • w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych,
 • na Gdyńskiej Platformie Dialogu: www.konsultujemy.gdynia.pl.

Informacji na temat spotkań i warsztatów udziela Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia), tel. 58 727 39 10, e-mail: konsultacje@lis.gdynia.pl.

Realizatorzy


Do realizacji warsztatów, wypracowania koncepcji zagospodarowania Polanki i zebrania do niej uwag miasto Gdynia zaprosiło ekspertów z Fundacji Stocznia z Warszawy, którzy mają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań wypracowywanych razem z mieszkańcami, a także projektantów z dwóch pracowni: JAZ+Architekci i Szelest.

 • ikonaOpublikowano: 18.09.2023 14:35
 • ikona

  Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 21.09.2023 13:01
 • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona

Najnowsze