Dialog międzypokoleniowy

Gdyński Dialog Międzypokoleniowy

Idea i cel Dialogu Międzypokoleniowego:

Gdynia jako miasto otwarte i przyjazne starzeniu się podejmuje innowacyjne działania, aby stworzyć warunki do rozwoju, bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania dla wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek, sprawność i inne bariery.

Gdynia, tak jak całe społeczeństwo, doświadcza procesu szybkiego starzenia się. Posadzenie przy jednym stole reprezentantów różnych pokoleń jest niezbędne, aby zapewnić zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb i dobre współistnienie różnym grupom społecznym.

Cel Dialogu:

Wypracowanie pierwszego w Polsce „Paktu międzypokoleniowego”, zawierającego wspólne dla mieszkańców i samorządu:

-Wartości, wokół których tworzona jest wspólna wizja miasta
-Wskazówki dla kierunków zmian społecznych
-Wspólne deklaracje twórców paktu

Czym jest polityka międzypokoleniowa?

Jest to takie ujęcie polityki społecznej, które opiera się na zrozumieniu współzależności i wzajemności między różnymi pokoleniami oraz odpowiada na wspólne dla wszystkich pokoleń potrzeby i problemy.

Otwarta polityka międzypokoleniowa zakłada takie projektowanie przestrzeni miejskiej i społecznej, aby była ona dostosowana do potrzeb każdego mieszkańca, bez względu na wiek, ograniczenia zdrowotne czy inne bariery.

Polityka międzypokoleniowa pozwala młodym pokoleniom przegotować się do starości, a seniorom włączać się aktywnie w życie społeczne.

Podstawa prawna konsultacji społecznych w ramach Gdyńskiego Dialogu Międzypokoleniowego:
Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28.09.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń gdyńskiej polityki międzypokoleniowej